zaterdag 6 maart 2021 | week 09
Home » Algemeen » Samen bouwen aan Lansingerland
De druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis.

Samen bouwen aan Lansingerland

Samen bouwen aan Lansingerland

Lansingerland – Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werden veel mensen welkom geheten, werden handen geschud en goede wensen uitgesproken. Maar traditiegetrouw kreeg ook burgemeester Pieter van de Stadt als gastheer de microfoon om zijn blik te laten glijden over Lansingerland en haar inwoners.

Trees Borkus-Henskens

Na een hartelijk welkom ‘in úw huis van de gemeente’ was er een bijzonder woord van welkom aan de vertegenwoordigers van brandweer en politie die dag en nacht paraat staan als het er echt om gaat. “Bedankt voor uw inzet in het afgelopen jaar!” Maar ook: “ Nieuwe inwoners die we hebben mogen verwelkomen, verenigingen, onderwijs, ondernemers en natuurlijk onze gedecoreerden: fijn dat u bij ons bent. Fijn dat u – met ons – Lansingerland maakt. En ik wil zéker de mensen noemen die ik in 2019 namens Zijne Majesteit onze Koning het Nederlanderschap mocht verlenen.”
Een dankwoord was er ook voor de die avond in grote getale aanwezige vrijwilligers. “Bedankt voor uw belangeloze inzet voor mensen in onze gemeente. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe groot mijn waardering is voor alles wat u met hart en ziel voor de samenleving doet en wat dat betekent voor een gemeente. Ik spreek mijn diepe wens uit dat Lansingerland dit kan vasthouden. We zullen uw inzet in het verenigingsleven, bij mantelzorg, grootschalige ontwikkelingen en veiligheidsonderwerpen hard nodig blijven hebben. Vooruitkijkend naar dit jaar zie ik ook de viering van 75 jaar bevrijding. De inzet van vrijwilligers is ook daar grote klasse. Fijn dat we op u mogen rekenen.”

Blik terug en vooruit

Kort stond de burgemeester stil bij het afgesloten jaar 2019. Grote en kleine gebeurtenissen, maar altijd met impact op de inwoners. “De verwoestende brand bij Rataplan, de brand in een schuur aan de Merenweg en die in een loods en naastgelegen bedrijf aan de Hoekeindseweg brachten grote fysieke en emotionele schade met zich mee. Er hebben zich ook blije gebeurtenissen voorgedaan. Zoals de ingebruikname van het Station Lansingerland-Zoetermeer of het Urban Sportspark in het Annie M.G. Schmidtpark. Kijk ik vooruit naar 2020 en verder dan zie ik kansrijke ontwikkelingen op ons afkomen. En dan heb ik het over wonen en leven in het Lansingerland. We wonen en werken in een gemeente die de komende jaren met duizenden inwoners blijft groeien. Aangemoedigd door het Rijk. En met volle steun van de Metropoolregio en de provincie, gezien de landelijke en regionale woningbouwopgave.
Hoe we als Lansingerland aan onze groeiopgave werken heeft zéker ook effect op de kwaliteit van het leven van u, als inwoner van deze gemeente. Daarom pleit ik voor een duurzame ontwikkeling.”

Groei

Het aantal inwoners in Lansingerland groeit, maar ook de samenstelling van onze bevolking verandert. “Die twee bewegingen zijn ons kompas voor wonen en leven in het Lansingerland van de 21ste eeuw. Het is onze grootste uitdaging om daarop een weloverwogen antwoord te geven. We begrijpen dat we juist nú de uitgelezen mogelijkheid hebben om van Lansingerland de meest geslaagde groeigemeente van heel Nederland te maken. Een gemeente die alle voordelen van de Metropoolregio geniet, met de charme van luwte, ruimte en groen.
Lansingerland is aantrekkelijk en die aantrekkelijkheid willen we vasthouden. Ook als we gaan bijbouwen. Ook als onze bevolking vergrijst. Lansingerland is nu een relatief jonge gemeente, maar er komt een ommekeer aan. We denken ook aan levensloopbestendige huizen. Het ene moment leeft een heel gezin erin. Het volgende moment is het huis geschikt om oudere kinderen in te laten wonen. Maar ook andersom: dat hetzelfde huis geschikt is om ouders bij hun kinderen in te laten wonen. We hebben ook woningen nodig die bij verschillende portemonnees passen. We hebben dus een enorme bouwopgave, naast alles wat er al gereed is gekomen of in de steigers staat. Het gaat om een opgave die in alle kernen zijn beslag krijgt. We hebben al heel veel gebouwd en we gaan nog heel veel duurzaam bijbouwen. En er is urgentie. Desalniettemin blijft de woningbouwbehoefte vele malen groter dan de vraag. En hebben we óók nog te maken met PFAS-normen en stikstofreductie. Ook dat is de werkelijkheid waarmee we zullen moeten dealen. We moeten doen wat nodig is, maar ook de regie houden op de wijze waarop Lansingerland zich verder ontwikkelt. De Omgevingsvisie gaat ons daarbij helpen. Bouwen aan het Lansingerland van de 21ste eeuw moeten we niet alleen willen doen. Samendoen, samenwerken, samen denken is de enige manier om deze prachtige kans te verzilveren en te bouwen aan het Lansingerland van de 21ste eeuw.”