zaterdag 4 juli 2020 | week 27
Home » Algemeen » Rode Kruis collecteert digitaal
Ook Jacco Scheer uit Bergschenhoek heeft een digitale collectebus aangemaakt.

Rode Kruis collecteert digitaal

Rode Kruis collecteert digitaal

Lansingerland – Iedereen kent wel het Rode Kruis. Deze week is de collecteweek van het Rode Kruis. Dit jaar geen collectant aan de deur, maar wel de mogelijkheid digitaal een bijdrage te geven. Met uw donatie kan het lokale Rode Kruis nog beter hulp verlenen.

Jacco Scheer uit Bergschenhoek is werkzaam bij het Rode Kruis. “Wij helpen de mensen in nood. Dat doen wij heel ver weg in het buitenland, maar juist ook heel dichtbij. Vaak wordt de hulp dichtbij in verband gebracht met het verlenen van eerste hulp bij een evenement, zoals de wielerronde van Berkel of de motorcross in Bleiswijk. Daarmee oefenen wij onze vrijwilligers eigenlijk om voorbereid te zijn op een noodsituatie. Met de coronaperiode hebben wij hier wel profijt van gehad. Zo konden wij nu goed de verpleging helpen in het Laurens, de verschillende ziekenhuizen ondersteunen, helpen in het distributiecentra van de Voedselbank en nog veel meer. Onze vrijwilligers zijn meer dan 20.000 uur ergens in de regio in de buurt geweest. Daarnaast hebben wij nog een kleine 9.500 Ready2Helpers ingezet om te helpen bij verschillende klussen. Deze laatste groep zijn burgerhulpverleners die wij af en toe mogen vragen om te komen helpen en dat doen zij dus graag”, schetst Jacco.

Collecteweek

Volgende week is de collecteweek van het Rode Kruis. Normaliter komt er dan een vrijwilliger langs de deur om te vragen om een donatie. Jacco: “Die donaties zijn heel hard nodig om het Rode Kruis in de buurt financieel te ondersteunen. Van de opbrengst worden opleidingen ingekocht om de vrijwilligers nog beter op te leiden, tenten aangeschaft om deze te gebruiken in geval van nood of andere materialen. Oftewel met die donaties kan het lokale Rode Kruis dus nog beter hulp verlenen. Het vervelende van de corona is dat wij nu geen tijd hebben om langs de deuren te gaan. Elke dag worden er een kleine 150 vrijwilligers ingezet om nog hulp te verlenen. Ergens in de buurt. Daarom gaan wij dit jaar digitaal collecteren. Ook ik heb een collectebus aangemaakt. Deze staat online op https://rodekruis.digicollect.nl/jacco-scheer of maak gebruik van de QR-code naast dit artikel.”