zaterdag 16 januari 2021 | week 02
Home » Politiek » Reken jezelf rijk met de opbrengst van Eneco aandelen
.

Reken jezelf rijk met de opbrengst van Eneco aandelen

Reken jezelf rijk met de opbrengst van Eneco aandelen

Lansingerland – Als Eneco overgaat in de handen van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power kunnen de aandelen mogelijk een fors bedrag in de gemeentelijke kas brengen. De oppositiepartijen vinden het noodzakelijk dat het college samen met de raad tot bestedingsvoorstellen komt op het moment dat de voorgenomen verkoop doorgaat en willen daarom nu al procesafspraken maken, maar daar voelt de coalitie niets voor.

Freek J. Zijlstra

Het college van b. en w. heeft op maandag 25 november jl. van de Aandeelhouderscommissie Eneco een brief ontvangen met een persbericht over het transactieproces. Die stukken heeft het college met een bijbehorende brief naar de gemeenteraad doorgestuurd. Het college wijst in haar toelichting op het informatieve karakter dat niet bedoeld is voor besluitvorming over het wel of niet verkopen van de aandelen Eneco. Voor een dergelijk besluit is volgens het college nadere en diepgaandere informatie nodig. Het wachten is nog op een Toelichtingsdocument van de Aandeelhouderscommissie dat in nauwe samenwerking met haar adviseurs, Eneco, Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power zal worden opgesteld. Daarin wordt een beschrijving geven van het verkoopproces, de inhoud van het bod (financieel en niet financieel), de koper, een aanbeveling van de Aandeelhouderscommissie Eneco aan de aandeelhouders en de stappen die nodig zijn voorafgaand en na de gemeentelijke besluitvorming. Ook zullen de koopovereenkomst en overige transactiedocumenten beschikbaar zijn.

€ 138 miljoen

Het college schrijft aan de gemeenteraad dat ze zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle benodigde informatie een voorstel naar de raad zal sturen over het definitieve besluit om wel of niet de aandelen in Eneco te verkopen. Het college verwacht dat dit begin 2020 zal zijn.
Mocht het college aan de raad voorstellen om de aandelen van Eneco te verkopen – zo staat aan de brief van het college aan de gemeenteraad – dan zal het college de raad tegelijkertijd een voorstel doen toekomen met betrekking tot de aanwending van de verkoopopbrengst en een dekkingsvoorstel voor het vervallen van het dividend Eneco.
Wethouder Albert Abee liet op dinsdag 26 november jl. desgevraagd aan De Heraut weten: “Het college heeft vanmorgen de brief van de aandeelhouderscommissie ontvangen. Die gaan we zorgvuldig bestuderen en daar nemen we de tijd voor die nodig is. Dat alles leidt tot een afweging om de raad wel of niet voor te stellen om de aandelen van Eneco te verkopen. Mocht dat zo zijn, dan doen we pas dán een voorstel voor de aanwending van het bedrag. Het gaat om een bedrag van zo’n € 138 miljoen. Dat staat gelijk aan 3,38% van de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco.”

Nu al nadenken over besteding

Bijna aan het eind van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 november jl. diende Jan Jumelet van WIJ Lansingerland daarom een motie ‘vreemd aan de orde’ in, omdat dit onderwerp niet voor deze avond geagendeerd was. Jumelet wil met steun van de raad een procesafspraak over de aanwending van de komende Eneco-gelden met het college maken.
Zijn fractie is, met steun van de andere oppositiepartijen D66, GroenLinks en PvdA, van mening dat de verwachte verkoop van de aandelen Eneco, Lansingerland een substantieel bedrag zal gaan opleveren. De oppositiepartijen vinden dat de besteding van deze eenmalige gelden behoedzaam, verstandig en met het oog op de toekomst gedaan dient te worden. Omdat de gemeenteraad kader stellend is, verzoeken de oppositiepartijen het college een raad-brede commissie in te stellen die, in overleg met het college en de ambtelijke organisatie, criteria dan wel bestedingsdoelen opstelt voor de aanwending van de Eneco-gelden. Vervolgens kan daarover in de raad besluitvorming plaatsvinden.
De coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie zagen niets in de motie en laten met een gerust hart aan het college over hoe deze financiële meevaller – geld van de samenleving – besteed zal worden. Een bedrag van € 138 miljoen is niet niks; het is vergelijkbaar met 90% van de begroting voor 2020 en komt neer op bijna € 2.250 per inwoner.