vrijdag 22 januari 2021 | week 03

Regio - Lansingerland

Jongerencampagne #WIPWAP van start gegaan

Lansingerland - Naast dat Lansingerland veel jeugdigen in de gemeente heeft wonen, hebben deze jongeren ook behoeftes om te kunnen recreëren binnen de gemeente. En aangezien de jongeren steeds ouder worden komen ze in een leeftijd waarbij ze zelf ook een mening willen hebben over verschillende onderwerpen. Hiervoor is de campagne #WIPWAP gestart.

Lees meer

Samen Lansingerland

Nieuwe naam Lansingerland voor elkaar: Samen Lansingerland Lansingerland – Ruim 20 lezers van de Heraut reageerden op de oproep om een nieuwe naam te bedenken voor het loket waar de vraag en het aanbod van vrijwillige hulp samenkomen. De woorden samen en Lansingerland kwam in vele variaties voor, soms afgekort, soms met extra woorden ertussen. De naam die Sylvia Verkijk …

Lees meer

Teststraat Lansingerland

Lansingerland - Op woensdag 28 oktober is in Lansingerland een corona-teststraat geopend. Met deze teststraat wordt ingespeeld op de groeiende behoefte bij burgers en ondernemers om snel te kunnen testen. De teststraat kan een belangrijke maatschappelijke functie vervullen door snel én verantwoord te testen.

Lees meer

‘Gerichte keuzes, (financieel) gezonde toekomst’

Lansingerland - Door de coronacrisis is de kaderbrief (de voorloper op de begroting) niet meer voor het zomerreces gepresenteerd. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad echter toch de meerjarenbegroting. We spraken in aanloop daar naar toe met wethouder Jan-Willem van den Beukel, die halverwege de rit van het college zijn opwachting mocht maken en zijn eerste begroting mag verdedigen. “De gemeente is een baken van stabiliteit. We leven hier in welvaart met tal van uitstekende voorzieningen. Binnen een sluitende begroting doen we wat mogelijk is,” aldus Van den Beukel.

Lees meer

Maand van de Rottemerentunnel

Lansingerland - Rijkswaterstaat is deze maand een promotiecampagne gestart om de aanleg van de A16 Rotterdam en met name de realisatie van de Rottemerentunnel onder de aandacht te brengen. Daarbij is de insteek dat dit de eerste energieneutrale tunnel met een lengte van 2,2 km wordt en dat het dubbele ruimtegebruik (tunnel met dakpark) eigenlijk een duurzaam aspect in zich heeft. Dat is niet de eerste gedachte die bij je opkomt als je naar de huidige kaalslag in het Lage Bergse Bos kijkt, waar de half verdiepte tunnel te zijner tijd toch weer helemaal in de natuur moet zijn ingepast.

Lees meer

Kies voor veilig, kies voor eigen vervoer

— Ingezonden mededeling — We zijn niet gemaakt om alleen maar thuis te zitten. We willen er af en toe uit, maar hoe doe je dat zonder al te veel risico’s te lopen om besmet te raken? Door naast alle maatregelen zoals mondkapjes en anderhalve meter afstand, ook te kiezen voor ‘eigen vervoer’. Het is u vast al opgevallen. Het …

Lees meer

Een stukje hoop in een moeilijke tijd

Lansingerland - Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen voor een kerkdienst, om zo geheel vrijblijvend te 'proeven' van het geloof. In Nederland wordt deze landelijke campagne dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Dit jaar in het weekend van 10 en 11 oktober.

Lees meer