donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » Recreatieschap Rottemeren handhaaft bomen Merenweg
Bleiswijk - De essenbeplanting langs de Merenweg blijft voorlopig staan. Hoewel essentaksterfte deze laanbeplanting heeft aangetast, is uit nieuw onderzoek door bureau Terra Nostra aangetoond dat de bomen voorlopig geen gevaar opleveren.

Recreatieschap Rottemeren handhaaft bomen Merenweg

Recreatieschap Rottemeren handhaaft bomen Merenweg

Bleiswijk – De essenbeplanting langs de Merenweg blijft voorlopig staan. Hoewel essentaksterfte deze laanbeplanting heeft aangetast, is uit nieuw onderzoek door bureau Terra Nostra aangetoond dat de bomen voorlopig geen gevaar opleveren.

Het recreatieschap Rottemeren heeft het onafhankelijk bureau Terra Nostra ingeschakeld om de door essentaksterfte aangetaste laanbeplanting langs de Merenweg te Bleiswijk te beoordelen. Terra Nostra heeft in deze nieuwe beoordeling geconstateerd dat negen bomen matig tot zwaar aangetast zijn door essentaksterfte en dat 226 bomen licht aangetast zijn. Er zijn 13 bomen niet aangetast. Het bureau adviseert op korte termijn drie bomen te verwijderen en aan circa 50 bomen in de komende maanden snoeiwerkzaamheden te verrichten. Het bureau adviseert ook de laanbeplanting jaarlijks te inspecteren om het verloop van de aantasting te volgen. Het recreatieschap Rottemeren volgt deze adviezen op.
Het recreatieschap heeft met de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ afgesproken om op regelmatige basis te overleggen om deze groep in het vervolg te betrekken bij het voor bereiden van kap- en herplantplannen. Het overleg is ook een manier om ideeën en inzichten van de gebruikers van de Rottemeren te verzamelen en waar mogelijk in te bedden in de plannen en de uitvoering van de kap en herplantplannen. De aanbevelingen die de Wageningen University & Research (WUR) in haar schriftelijk advies d.d. 24 juli 2019 heeft opgenomen gelden hierbij als leidend, aldus het schap.