woensdag 27 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Rechter maant overheid tot spoed voor extra maatregelen HSL
Lansingerland - De Raad van State oordeelt, dat de nachtelijke testritten van de nieuwe intercity treinen, de Eurostar en de Thalys van zwaarwegend belang zijn. Dat betekent geen uitstel van de nachtelijke testritten gedurende een periode van drie jaar. De NS wil daarmee al in 2019 beginnen, vooruitlopend op de bezwaarprocedure.

Rechter maant overheid tot spoed voor extra maatregelen HSL

Raad van State: Geen uitstel nachtelijke testritten

Rechter maant overheid tot spoed voor extra maatregelen HSL

Lansingerland – De Raad van State oordeelt, dat de nachtelijke testritten van de nieuwe intercity treinen, de Eurostar en de Thalys van zwaarwegend belang zijn. Dat betekent geen uitstel van de nachtelijke testritten gedurende een periode van drie jaar. De NS wil daarmee al in 2019 beginnen, vooruitlopend op de bezwaarprocedure.

Het besluit van de Raad van State kwam al afgelopen zaterdag 2 november ter kennis van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Dat was eerder dan gepland. De stichting verzocht in deze procedure de Raad van State om een zogeheten voorlopige voorziening om geen testritten te laten uitvoeren voordat de toegezegde extra geluidwerende maatregelen gerealiseerd zijn.

Verweer

De stichting had bij monde van voorzitter Loeky van der Horst tijdens de zitting op 24 oktober jongstleden een vurig pleidooi gehouden om eerst de al in 2015 beloofde maatregelen nu werkelijk te gaan uitvoeren en pas dan testritten te laten plaatsvinden. Nu moeten de bewoners van Lansingerland accepteren dat bovenop de al jaren bestaande en toenemende herrie er nachtelijk lawaai bij gaat komen. De stichting vindt dit uiteraard onbegrijpelijk en stelt vast, dat het belang van treinreizigers gaat boven dat van de gezondheid van bewoners van Lansingerland.

Opening

Positief is dat de rechter het ministerie van I&W en ProRail met zoveel woorden tot spoed maant met het uitvoeren van de al jaren geleden toegezegde maatregelen. Uit de uitspraak en de zitting van 24 oktober blijkt, dat ook de rechter slecht begrijpt waarom de bouw al zoveel vertraging heeft opgelopen. Dat is een positief signaal in dit slepende dossier. De stichting tekent daarbij aan dat ministerie en ProRail blijkbaar de schade aan het leefklimaat in Lansingerland willen bagatelliseren en blijft zich daar actief tegen verzetten.

Voortgang

Deze procedure voor een voorlopige voorziening was en is slechts de eerste stap in een heel proces. De bewoners die bezwaar hebben aangetekend, de gemeente en de stichting gaan binnenkort tijdens een hoorzitting bij het ministerie van I&W hun klemmende bezwaren toelichten. De verwachting is dat deze zitting nog dit jaar plaatsvindt. Mocht de minister dan niet aan de bezwaren tegemoet komen, dan kan opnieuw een stap naar de rechter worden overwogen. Het is teleurstellend, dat deze omwegen noodzakelijk zijn, omdat het ministerie zich tot op heden niet aan de gedane beloftes houdt. De stichting blijft onverkort strijden voor een acceptabele oplossing.

Check Also

CDA wil snel bouw appartementen voor senioren in Bleiswijk

Bleiswijk – Charles van Harn heeft namens het CDA het college van b. en w. nogmaals gewezen op de grote behoefte aan appartementen voor senioren. Uit het onderzoek dat in 2019 uitgevoerd is naar de woonbehoefte in Bleiswijk kwamen twee potentiele woonbouwlocaties in beeld, namelijk de percelen Lijsterlaan-Merenweg en Langevaart- Korenmolenweg. Wat houdt het college tegen om aan de slag te gaan?

Geef een reactie