donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Heden & Verleden » Raadhuisflitsen

Raadhuisflitsen

In deze aflevering (236) van Heden & Verleden bladeren we door het contactblad ‘Raadhuisflitsen’ dat vanaf november 1958 in Bergschenhoek verscheen. Met dank aan Fried Füss die voor de 50ste keer een pagina van Heden & Verleden heeft samengesteld.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Fried Füss

Periode 1968 – 1975.

Raadhuisflitsen

Bergschenhoek – “Dit contactblad heeft ten doel de band tussen het gemeentebestuur en de bevolking te verstevigen, zulks tot heil van de Bergschenhoekse gemeenschap”, aldus burgemeester A. van Gent bij het verschijnen van het eerste nummer van’ Raadhuisflitsen’ in november 1958. Een half jaar na zijn installatie tot burgemeester van Bergschenhoek viel op ieder adres het eerste nummer van het voorlichtingsblad op de mat.

Burgemeester A. van Gent in de raadzaal aan de Dorpsstraat in 1970. Foto: Arie J. Vrijenhoek.

Het blad van burgemeester A. van Gent

Tot 1958 beperkte de Hoekse gemeentelijke voorlichting zich tot het aanplakbord bij het raadhuis. En de K.V.P. verspreidde een stencil met de gemeenteraadsverslagen. Huis-aan-huisbladen waren er toen nog niet. Tijdens de gehele ambtsperiode van burgemeester Van Gent, van mei 1958 tot mei 1980, bleef ‘Raadhuisflitsen’ verschijnen. Toen zijn opvolger burgemeester G.Th.J. Heijdra in 1980 aantrad waren er al langere tijd huis-aan-huisbladen zoals De Schakel en De Hoekse Heraut. Met door de redacties vergaard gemeentelijk nieuws. Ook ging de gemeente zelf in een van deze kranten publiceren. Na 23 jaargangen kwam in december 1981 het laatste exemplaar in de bus. Er verschenen een kleine 80 nummers maar het aantal uitgaven per jaar varieerde van twee tot zes stuks. De uitvoering van het blad wisselde in de loop der jaren acht maal waarvan er vier staan afgedrukt. In 1975 werd de naam van het blad ‘Bergschenhoek’. In 1966 waren er voor het eerst enkele foto’s te zien. Vanaf de vernieuwde uitgave in 1968 werden de foto’s in een betere kwaliteit afgedrukt. Fotografen uit die tijd waren nder andere Arie J. Vrijenhoek, Cees Burgstad en Wim van Gent.

Regelmatig terugkerende onderwerpen

Raadsbesluiten: de brandweer, de geschiedenis van Bergschenhoek, Jumelage met Maria-Enzersdorf, Zestienhoven, woningbouw, de dorpssanering en de nieuwbouwplannen op het dorp, zwembadoverleg met Berkel, de groei der bevolking, de gemeentebegroting, Recreatieplan Rottemeren, ijzondere gebeurtenissen in de gemeente, de sportvelden, de scholen, de verbetering van de wegen, Rijkswegplannen, jubilea en onderscheidingen, personalia gemeentehuis en gemeentewerken.

Stokpaardjes burgemeester Van Gent

Er waren ook onderwerpen waar de burgemeester bijzondere aandacht voor vroeg. De opbouw van een gemeentelijk historisch archief, de oprichting van een historische vereniging, de zelfstandigheid van Bergschenhoek, de bouw van een nieuw gemeentehuis en de bouw van een dorpshuis annex sporthal. Ook schreef hij regelmatig een ‘vaderlijke vermaning’ of ‘een woord van man tot man’.

De eerste ‘Raadhuisflitsen’

De eerste editie verscheen in november 1958. Het blad opende met een inleiding door burgemeester Van Gent over het nut van het blad. Het eerste artikel was gewijd aan de aangifte van de 4000ste inwoner van Bergschenhoek op 23 oktober 1958. Aan de Rottekade was Petra Ellen Combee geboren, dochter van het echtpaar Combee-Jongenotter. Ook werd in het blad aandacht geschonken aan de historie van Bergschenhoek en de opbouw van een historisch archief. Met een oproep om historische zaken aan de gemeente af te staan. De burgemeester besloot dit item met: “Wilt u ook bij de schoonmaak, aan een en ander uw aandacht schenken?”. Ook had hij een vaderlijke vermaning: ”Ga op de algemene begraafplaats tijdens een begrafenis niet op de grafzerken staan”.

Raadhuisflitsen periode 1958 – 1961.

Bromjeugd

In december 1958 opende het blad met: “Nieuwjaarsreceptie. De Burgemeester en Mevrouw van Gent, en de wethouders met hun dames, zullen ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar op 1 januari 1959 van 3 tot 4 uur n.m. ten Raadhuize ontvangen”. Gevolgd door een nieuwjaarswens van de “Aschman” uit 1814. Verderop in het blad maakt de burgemeester melding van geluidsklachten tijdens de kerkdiensten in de dorpskerk door de ‘bromjeugd’. “De politie zal eventueel ingrijpen en een bromfiets een paar maanden opbergen”.
In de editie van oktober 1959 was er aandacht voor de plaatsvervangend secretaris de heer G. Barmentlo die 40 jaar als ambtenaar in dienst was van de gemeente Bergschenhoek. Hij kreeg de gouden medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Van de gemeente kreeg hij een oliekachel. Het hoofd van de Pius X school de heer C.J. Nunnink vierde dat hij 40 jaar bij het R.K. onderwijs was. “Een dagje uit met de bloem van Bergschenhoek” staat boven een artikel. Dat ging over de jaarlijkse uitgaansdag per auto voor de oude van dagen. Gasten die dag waren het echtpaar van Gent, mevrouw en dominee Van Eijk, pastoor L. van Vugt en de kruiszusters ten Kate en Kalkhoven.
December 1959: het blad meldt dat de dorpskruin ontdaan is van de verkeerspaal, in de volksmond ‘de dorpspaal’. Er staat een overzicht van de ingezonden brieven. Iemand klaagt: “Het annex van het weeghuisje bij de weegbrug is allesbehalve zindelijk”. Het dorpsurinoir was inderdaad een kwalijk riekende plek, mede door de sterke schoonmaakmiddelen die gebruikt werden. Een andere klacht was: “Men houdt varkens binnen de bebouwde kom”.
Het blad kopt in september 1960: “Buurtschapsavond aan de Rotte”. Van een persoonlijke kennismaking met de Rottekadebewoners, zoals de burgemeester bedacht had, kwam niet veel terecht. In de School met de Bijbel aan de Rottekade kreeg hij tal van klachten gepresenteerd. Een slecht wegdek, de stinkende boezemsloot, de slechte openbare verlichting, de te lage druk op de waterleiding en ook zaken in de persoonlijke sfeer. In het verslag van de avond is te lezen dat “Burgemeester van Gent verklaarde, dat de belangen van het buurtschap De Rotte het gemeentebestuur even na aan het hart liggen als die van de andere delen van de gemeente”.
April 1961: het blad meldt dat de muziektent van Concordia aan de Smitshoek jammer genoeg te weinig gebruikt wordt. En dat het plantsoen daar vernield wordt door de voetballende jeugd. Een stukje tekst vanuit het politiebureau eindigt met: “Tenslotte nog dit; Voor alle zaken de politie betreffende kan ieder overdag bij ons aan de Beatrixstraat terecht. Van 18.00 uur af alleen voor ernstige zaken”. Twee telefoonnummers uit het blad waren van het Gemeentehuis 01892-200 en de Rijkspolitie 01892-400.
In juni 1961 werd verslag gedaan van de opening van de gereconstrueerde Hoeksekade, vanaf dat moment Julianalaan genaamd. “Na een toespraak van de burgemeester en een knip met een reuzenschaar van Elsje van Gent was de toegang tot de nieuwe Julianalaan vrij en werd onder de vrolijke tonen van Concordia een wandeling over de met vlaggen versierde laan gemaakt.” Aannemingsbedrijf C.A. van Pelt schonk een bank die een plek kreeg op de hoek van de Emmastraat.

Periode 1964 – 1967.

Eerste adverteerder

In juli 1962 werd voor het eerst een advertentie geplaatst en wel door de Boerenleenbank Bergschenhoek. In een advertentie meldt de bank deze keer dat het bestuur naast het raadhuis het perceel Oosteindseweg 1 gekocht heeft om daar een bankgebouw te stichten. De bank zat toen nog aan de Bergweg 5. “Ergerlijk vandalisme in onze gemeente door jeugdige onverlaten” kopt een artikel in het blad. En: “Het misselijke gedrag van een stel miserabele boeven”. Wat deed de ‘lieve’ jeugd? Nieuw geplaatste zitbanken bewerken met een mes en ontsieren met verf, schors van bomen afsnijden en rozenstruiken vertrappen aan de Smitshoek.
Januari 1963: op 17 januari bestond het Groene Kruis Bergschenhoek 50 jaar. De zilveren erepenning der gemeente werd toegekend aan oud-voorzitter dokter L. Hoedemaker. Hij was vanaf het begin in 1913 tot 1945 voorzitter en werd toen opgevolgd door zijn zoon dokter A. Hoedemaker.
Juli 1964: Concordia vierde op 3 juli haar zilveren bestaan met een jubileumconcert voor genodigden in Ons Gebouw. (De dag erna een herhaling voor de burgerij in een feesttent bij de Wilhelminastraat.) Concordia speelde onder leiding van de heer G. Stellaard. Onder de genodigden ook de oud-dirigent de heer H. Broekhuijsen en oud-burgemeester J.M.M. van Meetelen met zijn echtgenote. Ook buiten liet Concordia van zich horen die zomer. Aan het eind van het zomerwaterfeest aan de Rotte was er een verlichte gondelvaart. In de voorste ‘gondel’ zat en speelde Concordia. Op 24 juni werden de ‘bejaarden’ na hun jaarlijkse uitstapje op feestelijke wijze in Bergschenhoek ontvangen door Concordia.
Augustus 1966: “De veerpont over de Rotte is historie” meldt het blad. Janus Blom heeft het veer naar Oud Verlaat uit de vaart genomen. Hij had geen opvolger en niemand wilde de veerpont overnemen. Daarover was door ‘De Rotterdammer’ al volop geschreven. “Tendentieuze berichtgeving” en “komkommertijd-verhaal” is er in Raadhuisflitsen te lezen. Het veer zou nooit meer varen. De op 1 juni gehouden gemeenteraadsverkiezing leverde de volgende gemeenteraad op: mevrouw R.C. Hoedemaker-van Beek en de heren J. Telkamp, M. van den Berg, L.W. van Ardenne, L.C. Vonk, Z.C. Kurver, C. Koolmees, F.C. van der Burg, M.J. van den Hoek, J. Verboon en C. Mostert.
December 1967: op 5 augustus was er een autocross op het grasland van de boerderij van J. Verboon aan de Berkelseweg. Burgemeester Van Gent gaf het startsein. De heer Laus Burgstad vierde op 15 september het feit dat hij 25 jaar eerder in dienst van de gemeente kwam. Van gemeentebode Wijnand Keij werd in juni afscheid genomen. Onder “Mutaties gemeentepersoneel” is te lezen dat de vacature bij de gemeentelijke technische dienst door het vertrek van de heer F.F. van Santbrink is voorzien door de benoeming van de heer N.P. van der Marel uit Utrecht. De vrijwillige brandweer vierde haar 12½ jarig bestaan met een feestelijke maaltijd. (De officiële oprichting van brandweervereniging Paraat was in december 1953).
April 1970: de nieuwe wijk achter de R.K. kerk krijgt de naam Boterdorp. Een verwijzing naar de Boterdorpsepolder. Er komen in 1971 al twee scholen gereed. En in 1972 start Patrimoniums Woningstichting daar met het realiseren van een groot aantal huizen in de sociale sector en later in de vrije sector. Chr. Gemengde Zangvereniging Vlijt en Volharding viert het gouden jubileum. Op het dorp wordt een begin gemaakt met de aanleg van een noordelijke rondweg (Het Rondom).
December 1971: de 6000ste inwoner is ingeschreven. Het is Petrus Johannes de Haas die half augustus geboren werd. Zoon van het echtpaar De Haas-van den Berg. In dit nummer ook een verslag van de opening van de tunnel onder de Leeuwenakkerweg en een foto van het te slopen café De Vlashandel. Het middengedeelte van Raadhuisflitsen was in het Duits en bevatte onder andere een brief voor de: “Liebe Leser in Maria-Enzersdorf”. De brief eindigde met: “Mit hertzlichen Grüssen, A. van Gent, Bürgermeister von Bergschenhoek”.