zaterdag 16 januari 2021 | week 02
Home » Algemeen » Project ‘Hybride leren’ in Lansingerland wordt verlengd
V.r.n.l.: Jaap Harreman Cees de Jong en Denise Huykes op bezoek bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Project ‘Hybride leren’ in Lansingerland wordt verlengd

Project ‘Hybride leren’ in Lansingerland wordt verlengd

Lansingerland – In 2018 werd onder de vlag van SOB Oostland gestart met het tweejarige project ‘Hybride leren’. De komst van corona maakte het niet mogelijk dit project in het schooljaar 2019/2020 af te sluiten, dus is besloten er nog een half jaar langer aan te werken en het in de lente van 2021 af te sluiten met een symposium voor scholen die al hybride werken.

Trees Borkus-Henskens

Het project bestaat uit twee samenwerkende deelprojecten in de sector glastuinbouw (vmbo en mbo) en in de sectoren horeca, logistiek & techniek (vmbo). Het project wordt gesubsidieerd door Glastuinbouw Nederland (Colland Arbeidsmarkt) en de gemeente Lansingerland. Vier scholen in Lansingerland doen mee, te weten Wolfert Lansing met keuzevakken Horeca (vmbo), Melanchthon Berkroden met keuzevakken Logistiek & Techniek (vmbo), Melanchthon Business School met keuze vakken Tuinbouw (vmbo) en Lentiz mbo Oostland met de opleiding Teelttechnologie & management (mbo).

Hybride leren

Hybride leren is een methode waarin praktijk en theorie hand in hand gaan; een opleiding die je elke jongere zou gunnen op alle niveaus. Leerlingen en studenten krijgen beroepsgerichte vaklessen in zowel de bij hun opleiding aansluitende bedrijven door praktijkopleiders als op school. Het lesprogramma wordt door de scholen en aangesloten bedrijven samen afgesproken, waardoor praktijk en theorie goed op elkaar aansluiten. Projectvoorzitter Cees de Jong, directeur MBS en Lentiz mbo Oostland Bleiswijk en tevens grote stimulator achter de invoering van het hybride leren: “Zoals zoveel activiteiten heeft het project sterke hinder ondervonden door de maatregelen rondom COVID 19. Scholen gingen dicht en veel bedrijven hebben andere prioriteiten moeten stellen, waardoor het project sinds maart stil heeft gestaan. Na het bekend worden dat de scholen in september weer open gaan heeft de stuurgroep onlangs besloten het project te verlengen tot het voorjaar 2021. In totaal werken rond de twintig bedrijven en de vier genoemde scholen (vmbo en mbo) in vier sectoren in het project in Lansingerland samen.”

Glastuinbouw

Jaap Harreman werkt al jaren als vakdocent Teelttechnologie & Management bij MBS en sinds augustus 2018 bij Lentiz mbo Oostland. Hij is ‘de spin in het web’, onderhoudt de contacten met bedrijven in de glastuinbouw om het hybride leren daar te introduceren en vult het lesprogramma in, samen met tuinder en practor Ted Duijvestijn. “Zodat de leerlingen binnen de bedrijven kunnen ervaren dat het beeld van ‘alleen maar tomaten plukken’ inmiddels al jaren achterhaald is en er in de tuinbouwsector een breed aanbod aan mogelijkheden ligt waarin gewerkt kan worden. Zoals op het gebied van robotica, teelt, techniek, onderzoek, bouwen, maar ook op kantoor. Inmiddels werken we samen met elf bedrijven voor vmbo en zeven voor mbo. Afgelopen jaar hebben wij in totaal 28 vmbo-leerlingen en 17 mbo-studenten op de bedrijven kunnen opleiden op hybride wijze. Studenten die de ‘omgekeerde leerweg’ met de praktijk als vertrekpunt kregen aangeboden en zo door hun opleiding een beter beeld hebben gekregen van de glastuinbouw. Uiteraard zijn we heel blij dat bedrijven de kans bieden kennis te maken met de praktijk, waardoor er in de toekomst middels het hybride leren steeds meer studenten van de scholen af komen die niet alleen met technische, maar ook met praktische kennis direct aan de slag kunnen in de verschillende takken van het bedrijfsleven in regio Oostland.”

Gemotiveerd

Hybride leren is alleen maar mogelijk als de bedrijven daar positief in staan. Gelukkig kennen Lansingerland en ook Pijnacker/Nootdorp en Zuidplas zeer gemotiveerde bedrijven. Daarbij ook WUR Glastuinbouw in Bleiswijk, waar Denise Huyskes werkzaam is als praktijkopleider die soms ook gastlessen geeft op school. Voor zowel haarzelf als de studenten is het leuk dat zij zelf ook leerling en student was van de scholen (vmbo en mbo) in Bleiswijk en nu de leerlingen wegwijs kan maken in de wereld van tuinbouwonderzoek. “De leerlingen werken in een carrousel van zeven bedrijven, waarbij elk bedrijf steeds een deel van de opleiding aanbiedt wat het beste past. Dat wil zeggen dat ze in groepjes van twee steeds drie weken op mijn bedrijf zijn. De eerste week krijgen ze een rondleiding en vraag ik ze ‘wat wil je leren’, de tweede en derde week voeren ze dan opdrachten uit die passen bij hun interesse. Vervolgens gaan ze door naar een volgend bedrijf in de carrousel en krijg ik weer twee nieuwe leerlingen. Zo maken ze steeds kennis met een nieuw bedrijf, met innovaties en met verschillende werkzaamheden, want de bedrijven zijn qua programma op elkaar afgestemd, zodat de variatie en het aanbod zo breed mogelijk zijn.” “Deze aanpak motiveert de leerlingen en studenten,” vult Jaap Harreman aan. “Ik heb al meegemaakt dat studenten door deze hybride aanpak van opleiding switchen.”

Professionele stap

Tot nu toe investeren de deelnemende bedrijven in hybride leren door praktijkopleiders voor hun eigen rekening in te zetten. Cees de Jong: “Ook daarin willen we met elkaar een professionele stap zetten en de bedrijven betalen voor hun inzet. Alleen op die wijze kunnen we hybride leren ook na de projectfase voortzetten. In dit laatste projectjaar onderzoeken we mogelijkheden voor een realistisch verdienmodel voor hybride leren.”
Hybride leren is het antwoord van het beroepsonderwijs op de voortdurende veranderingen en innovaties in de bedrijven. “Op die wijze blijven de opleidingen ‘up to date’. Dat is zowel voor mbo-studenten als voor vmbo-leerlingen belangrijk. Hybride opleiden is een win-win model voor bedrijven in tal van sectoren, die veel meer invloed krijgen op het lesprogramma en leerlingen en studenten aan zich kunnen binden. Scholen voor beroepsonderwijs maken met hybride opleiden hun opdracht waar met actuele en op de beroepspraktijk afgestemde opleidingen, die bedrijven (h)erkennen. De grootste winnaars zijn de leerlingen en studenten die een compleet en realistische beeld krijgen van de tuinbouwbedrijven en van alle belangrijke innovaties. Hybride leren is weer een mooi voorbeeld van innovatieve samenwerking door de drie O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) in Lansingerland en omstreken.”