zondag 17 januari 2021 | week 02
Home » Algemeen » Project Herinrichting Vogelbuurt gaat de eerste fase in
De Vogelbuurt wordt de komende tijd van nieuwe riolering voorzien. Daarnaast wordt de wijk heringericht. Vooraf zijn de bewoners bij het project betrokken geweest.

Project Herinrichting Vogelbuurt gaat de eerste fase in

Project Herinrichting Vogelbuurt gaat de eerste fase in

Berkel en Rodenrijs – Tot eind 2022 zal er volop gewerkt worden in en aan de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs. De wijk – grenzend aan Rodenrijs – zal een fikse renovatie ondergaan waarvan de planvorming reeds in 2013 in gang werd gezet.

Door Trees Borkus-Henskens

Na bijeenkomsten met de bewoners en inspiratiesessies over de wijkaanpak en de ambities – waar duurzaamheid een belangrijke rol in speelt – kwam de vraag op tafel: wat willen we voor en door de wijk bereiken in zowel sociale als fysieke duurzaamheid. Daarvoor kwam drie ton extra beschikbaar. In 2018 volgde de afronding en werden de plannen gepresenteerd aan de raad.

Van start

De uitwerking ging verder en in 2019 volgde de Europese aanbesteding. De keuze viel op Kroeze Infra bv; die bleek de beste aanbieder in prijs-/kwaliteitverhouding. Op 30 maart werd gestart met de uitvoering. Toen was ook een grote bewonersbijeenkomst georganiseerd, maar die kon door de uitbraak van corona niet doorgaan. De bewoners kunnen echter alle relevante informatie vinden op www.mijnvogelbuurt.nl en op de app Vogelbuurt Lansingerland (te vinden in Google- Play en Apple Store). Daar kunnen ook vragen worden gesteld over het werk. Bovendien worden de bewoners maandelijks middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de voortgang van het project. “Vragen vanuit de omgeving willen we zo snel mogelijk beantwoorden en waar mogelijk ook snel oplossen,” is het streven van Bas de Jong, omgevingsmanager van Kroeze. Hij kreeg inmiddels al vragen over de opgang van fietsen en rolstoelen, uitleg over het ontwerp en over de parkeerplekken achter in de wijk. Martijn de Klerk is de uitvoerder van de aannemer. Hij is tevens het aanspreekpunt op de locatie en heeft bovendien het dagelijks toezicht.

De werkzaamheden zijn inmiddels enkele weken aan de gang. Zo is onder andere het doorgaande fietspad bijna klaar.

De aanpak

“Alles gaat eruit,” weet Maarten Soeteman, projectleider namens de gemeente Lansingerland. “Van gevel tot gevel. Bijna de hele riolering gaat eruit en wordt vervangen, maar ook de bestrating, de speelwerktuigen in de wijk en het groen worden aangepakt. Met in het najaar waar nodig het planten van nieuw groen. In de buitenring komen bovendien extra parkeerplaatsen.”
Gestart is met de aanpak van fase 1; als je de wijk vanaf de Anjerdreef binnenkomt het rechterdeel. “De wijk is per fase in stukjes gehakt, zodat alle woningen bereikbaar blijven; iedereen moet in elk geval lopend bij zijn of haar huis kunnen komen en kunnen parkeren. De bewoners kunnen gebruik maken van een applicatie die bij het binnenkomen van de wijk aangeeft waar nog parkeerplaatsen vrij zijn. Inmiddels zijn ook enkele extra parkeerplaatsen gerealiseerd.”
De hele wijk bestaat uit rond de 520 woningen. Fase 1 is naar verwachting eind 2020 gereed, waarna fase 2 – het achterste deel aan de linkerkant – van start gaat en naar verwachting eind 2021 gereed komt. Daarna volgt fase 3 – het voorste deel aan de linkerkant – dat eind 2022 wordt afgerond, waarna de werkzaamheden klaar zijn. Bij de aanpak in fase 2 zal een tijdelijke brug naar de aangrenzende Weidebuurt worden aangelegd.
“Directe aanleiding van de renovatie vormde de verzakte riolering in een deel van de wijk die in het begin van de tachtiger jaren werd gebouwd; op sommige plaatsen ligt de riolering 30 tot 40 cm scheef. De bestrating van de wijk ligt er al net zo lang en daar worden nu eigentijdse materialen voor gebruikt die in de loop der tijd zelfs mooier worden.”

Ook de beschoeiing van het water nabij de Grutto wordt vernieuwd. Foto. W. Serry.

Naar wens

Terugkijkend op de beginfase en de huidige werkzaamheden is uitvoerder Martijn tevreden: “Alles verloopt naar wens. Er wordt gestuurd op afspraken die raakvlakken hebben en die proberen we goed vorm te geven. De bewoners pakken – als wij daar in de buurt bezig zijn – vaak zelf privéklussen aan die nodig zijn rond hun huis, zodat alles er straks weer goed en netjes bijligt of -staat.” Daarbij wordt ook stilgestaan bij de Tuin van de Toekomst; met vergroening van tuinen en woningen. Zoals bijvoorbeeld steen eruit, groen erin en het aanbrengen van groene daken. Maarten: “Met elkaar kunnen we de Vogelbuurt groener en vogelvriendelijker maken; dat is de insteek. Daar hebben de gemeente en ook het Hoogheemraadschap van Delfland dan ook subsidies voor beschikbaar; tot wel 2×25% van de kosten om de aanpak daarvan nog aantrekkelijker te maken.”
Fase 2 en 3 zullen moeilijker worden dan fase 1. “De woningen staan daar een stuk korter op elkaar en de bereikbaarheid evenals de opslagmogelijkheden zijn er wat ingewikkelder. Maar het zal ook daar wel lukken,” verwacht Martijn.
Ondertussen zitten ook de bewoners niet stil en worden plannen gemaakt voor enkele buurtinitiatieven tijdens de aanpak van de wijk. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van een buurthappening, het maken van vogelhuisjes met de kinderen uit de wijk en meer, waarbij de bewoners ondersteuning krijgen vanuit de gemeente.