woensdag 27 mei 2020 | week 22
Home » Prikbord » PRIKBORD BERKEL EN RODENRIJS

PRIKBORD BERKEL EN RODENRIJS

Klaverjassen KBO

Berkel en Rodenrijs – De KBO organiseert deze maand klaverjasmiddagen op de vrijdagen 13 en 27 september. Aanvang 13.30 uur in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus.

Koffieuurtje Hergerborch

Berkel en Rodenrijs – Een aantal vrijwilligers organiseert op de tweede vrijdag van de maand een koffieuurtje in Hergerborch. Op vrijdagmiddag 13 september kunnen de bewoners van de aanleunwoningen, buren uit de omgeving en onze nieuwe Nederlanders elkaar weer ontmoeten. Samen maken zij het koffieuurtje tot een gezellig evenement. Dit keer is het thema ‘Quizen’ en staat de horizon van diverse steden centraal. De skyline of ook wel de landmarks genoemd. Inloop vanaf 15.15 uur, aanvang 15.30 uur. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Klaverjassen CVV Berkel

Berkel en Rodenrijs – Vanaf vrijdag 13 september is er tot eind april wekelijks op de vrijdagavond klaverjassen in het clubhuis van CVV Berkel op sportpark Het Hoge Land. Aanvang 20.00 uur, de kantine is vanaf 19.00 uur geopend. Iedereen is van harte welkom.

Taizéviering in De Ark

Berkel en Rodenrijs – Zondagavond 15 september begint om 19.00 uur een Taizéviering in de Ark, Oranjestraat 2. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Open reiki- en meditatieavond

Berkel en Rodenrijs – De Levensstroom houdt maandelijks open avonden. Ze zijn bedoeld om kennis te maken met reiki of om, nadat men een reikicursus heeft gevolgd, reiki met anderen te kunnen delen. De bijeenkomst wordt geopend met een gesprek over een thema en een meditatie. Daarna ontvangt iedere aanwezige een korte reikibehandeling. De eerstvolgende open avonden zijn op maandag 16 en donderdag 19 september. Aanvang 20.00 uur. Deelname kost € 5. -. Informatie of opgave: tel. 010-5117137 of via e-mail: delevensstroom99@gmail.com.

KVG ledenavond

Berkel en Rodenrijs – Op dinsdag 17 september houdt de Katholieke Vrouwen-Groep haar maandelijkse ledenavond in De Ark, Oranjestraat 2. Aanvang 20.00 uur. Op deze eerste ledenavond na de zomerstop is Jelka v.d. Baard te gast.. Zij geeft een lezing met PowerPoint over haar bureau Zorg en Welzijn Taj-Zorg. Introducés zijn ook welkom, maar betalen € 3,50 entree.

Sponsorklaverjassen Huize Petrus stopt

Berkel en Rodenrijs – Het sponsorklaverjassen iedere 2e dinsdagavond van de maand is in de afgelopen 25 jaar een begrip geworden. Helaas is de animo hiervoor de laatste tijd flink verminderd waardoor de organisatoren genoodzaakt zijn er een punt achter te zetten. Zij bedanken iedereen heel hartelijk voor hun komst en bijdrage!

Bingo in Wel-Kom!

Berkel en Rodenrijs – Vrijdag 20 september is er op de locatie van Welzijn Lansingerland Wel-Kom!, ds van Koetsveldstraat 3, een gezellige bingomiddag. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Kosten € 4,-. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via Wel-Kom!, tel. 010 – 2075894.

ACR Rommelmarkt

Berkel en Rodenrijs – Op vrijdag 20 september (19.00-23.00 uur) en zaterdag 21 september (10.00-17.00 uur) is de jaarlijkse rommelmarkt in en om zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2. In verband met de voorbereidingen worden er op donderdag 19 september geen spullen opgehaald en kunnen er ook geen spullen gebracht worden. Er is ook geen verkoop op donderdag 19 september.

Roti in Wel-Kom!

Berkel en Rodenrijs – Team Welzijn Berkel en Rodenrijs organiseert op vrijdag 27 september vanaf 18.00 uur in Wel-Kom!, ds. van Koetsveldstraat 3, een heerlijke Roti maaltijd. De kosten zijn € 9,75. Aanmelden en betalen via Welzijn Lansingerland, bij Wel-Kom! of via www.sharednd.com/lansingerland. Meer informatie op www.welzijnlansingerland.nl of telefonisch: 010-2075894.

Reanimatieopleiding

Berkel en Rodenrijs – Stichting Werkgroepreanimatie Berkel en Rodenrijs organiseert in oktober 2019 een 2-avondse opleiding voor reanimatie met gebruik van het AED apparaat. Data: woensdagavonden 9 en 16 oktober, 20.00 – 22.00 uur. Locatie: Sterrenweg 5. De stichting is een reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting. De deelnemers aan de cursus leren reanimeren en gebruik te maken van de Automatische Externe Defibrillator (AED). De kosten voor deze twee avonden bedragen € 35,- inclusief lesmateriaal en certificering. Aanmelden kan per mail via werkgroepreanimatieberkel@gmail.com. Kijk voor meer informatie op de website www.reanimatiepartnerlansingerland.nl.

Check Also

PRIKBORD BLEISWIJK

Geen bingo Crescendo Bleiswijk – In de maanden mei en juni organiseert muziekvereniging Crescendo Bleiswijk …

Geef een reactie