dinsdag 19 januari 2021 | week 03

Politiek

Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving heeft in hoofdlijnen het voorstel van het college van b. en w. overgenomen om het beheer van cultuurhuis Blok B in handen te geven van een stichting zonder winstoogmerk. In dat model is de gemeente eigenaar van het pand en verleent jaarlijks € 650.000 subsidie om voorgestelde culturele activiteiten te kunnen realiseren. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Mogelijk komt bij vaststelling van het sturingsmodel door de gemeenteraad nog een amendement op de wijze waarop de gemeente alsnog kan ingrijpen als het niet goed gaat.

Lees meer

Laatste realisatieovereenkomst Parkzoom ondertekend

Lansingerland - Met de ondertekening van de laatste koop- en realisatieovereenkomst is overeenstemming bereikt over de laatste nog te bouwen woningen in Parkzoom. De overeenkomst betreft de realisatie van het appartementencomplex op de hoek Randweg-West en Noorderparklaan in Parkzoom 4 (Bergschenhoek).

Lees meer

De ‘Vraag van de week’

Vorige week plaatsten we een ‘Vraag van de week’ die over het advies voor het dragen van een mondkapje ging. Op de vraag: Gaat u op plaatsen waar het dragen van een mondkapje sterk wordt geadviseerd, hieraan zondermeer gehoor geven? antwoordde slechts 59% met ‘ja’.

Lees meer

Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen

Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen Lansingerland – Het toepassen van omstreden lanthaan houdende klei om fosfaat in het oppervlaktewater in de Bleiswijkse Zoom te binden en zo de vorming van blauwalg te bestrijden, is voorlopig van de baan. Tijdens de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op 7 oktober jl. besloten dat het …

Lees meer

D66: Trump of Biden?

Lansingerland – Op dinsdag 3 november kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. D66 Lansingerland organiseert een avond, waarin deze wonderlijke wereld zal worden toegelicht. Inzicht zal onder meer worden gegeven in het verschijnsel van de zogenaamde swing states, de staten waar het extra spannend is, en die beslissend zijn voor de einduitslag. De kansen en gevaren voor beide kandidaten zullen …

Lees meer

PvdA neemt kijkje bij gemalen Berkelse polders

Berkel en Rodenrijs - Hoe staat het met het bewaken van het waterpeil en de zuiverheid van het water in de polders in Berkel en Rodenrijs? Deze vraag stond centraal tijdens het werkbezoek op 12 september van de PvdA fracties van het Hoogheemraadschap Delfland en van de Lansingerlandse gemeenteraad.

Lees meer

Online vergaderen

Het presidium van de gemeenteraad spreekt dinsdag 22 september weer over de mogelijkheid fysiek te gaan vergaderen. Hiermee zou eigenlijk volgens afspraak na het zomerreces vanaf 1 september jl. weer worden begonnen, maar dit werd vanwege bezwaren van één raadslid opgeschort omdat het moment ‘te vroeg’ zou zijn. Politiek verslaggever Freek J. Zijlstra beschouwt de besluitvorming en welke effecten dat kan hebben op de relatie tussen de raad en de samenleving.

Lees meer

D66 Lansingerland in actie voor schone buurten

D66 Lansingerland in actie voor schone buurten Lansingerland – ​​​​​Zaterdag 19 september viel de Landelijke opschoondag samen met World Cleanup Day. Een dag om aandacht te vragen voor al het zwerfafval en in actie te komen voor schone en frisse buurten. Daar deed D66 Lansingerland met veel plezier aan mee. De groep van vrijwilligers deed de wijk Boterdorp aan, liep …

Lees meer

Wanneer worden die geluidsschermen langs de N209 nu geplaatst?

Lansingerland - Tijdens de vergadering van commissie Ruimte sprak Co Neeteson namens het Comité van inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek die langs de provinciale weg N209 wonen, de leden toe. Het Comité is al sinds 2009 actief bezig om de geluidsoverlast van de provinciale weg onder de aandacht te brengen van de gemeente. Het Bewonerscomité N209 wil voor het einde van het jaar duidelijkheid en dat gedane toezeggingen nu eindelijk eens worden nagekomen. De geluidsschermen moeten versneld worden aangebracht.

Lees meer