zondag 28 februari 2021 | week 08

Politiek

Dichter bij de kern

Met de CDA-delegatie (links Claudia Füss en rechts Dick van Vliet) en de burgemeester maakte minister Van Ardenne (midden) een wandeling door het centrum van het dorp. Berkel en Rodenrijs – Het centrum van Berkel en Rodenrijs werd woensdag verrast met een bezoek van minister Van Ardenne (CDA).Na de ontvangst op het gemeentehuis vertrok de bewindsvrouw, begeleid door een CDA-delegatie …

Lees meer

Bleiswijkse commissie verbaasd

Bleiswijk – Tijdens een vergadering van de commissie Wonen, Zorg en Welzijn op donderdag 9 november toonden zowel commissieleden als burgemeester Wolf, die bij ziekte van wethouder Van Vliet aanschoof, zich verbaasd over nieuws in de media dat het college van Bergschenhoek in opdracht van de gemeenteraad van deze plaats in gesprek is met de Stadsregio over het mogelijk later …

Lees meer

Knip Noordeindseweg blijft omstreden

Berkel en Rodenrijs – In de commissie Ruimte kwam op 6 november de hoofdwegenstructuur rond de Noordeindseweg aan de orde.Het ging daarbij om het voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de reconstructie van het kruispunt Planetenweg – Noordeindseweg en het aanbrengen van de voorgenomen knip in de Noordeindseweg en de Sterrenweg. Ook de fasering van de …

Lees meer

Pinkelotje uit de problemen: Toch geld voor peuterspeelzaal

Berkel en Rodenrijs – In de vergadering van de raadscommissie Dienstverlening bleek dat er alsnog een oplossing is gevonden om te voorkomen dat al per januari aanstaande peuterspeelzaal Pinkelotje zijn deuren moet sluiten.Die oplossing ligt in de toepassing van een regeling waarbij de peuterspeelzaal met de ontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zou kunnen worden ingepast in het concept …

Lees meer

Motie aangenomen: Wethouder moet praten met bewoners Parkwijk

Berkel en Rodenrijs – In de gemeenteraadsvergadering kwam op 8 november een brief aan de orde die de Beheervereniging Parkwijk op 6 oktober aan de raad had gestuurd over de gewijzigde bouwplannen in deze wijk.Er moeten nu flats komen in plaats van eengezinswoningen. In hun brief maken de bewoners bezwaar tegen deze plannen en herhalen zij hun verzoek van deze …

Lees meer

Conflict over parkeren Kamperpad duurt voort

Berkel en Rodenrijs – In de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 6 november deelde wethouder Cnossen mee dat zij de vijf huiseigenaren aan het Kamperpad in de wijk Meerpolder, die door een meningsverschil dreigen geen eigen parkeerplaats meer te zullen hebben, een voorstel zal doen om dat probleem op te lossen. De bewoners zullen tegen vergoeding een vaste plek …

Lees meer

Verkiezingsdebat: Wmo voer voor discussie

Er waren veel belangstellenden op het debat in De Leeuwerik afgekomen. Bleiswijk – Het tweede debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november had als onderwerpen de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het welzijn in het algemeen en die van ouderen in het bijzonder.De bijeenkomst vond plaats in een goed gevulde Leeuwerik in Bleiswijk, een succesvol voorbeeld van …

Lees meer

Meerderheid raad Bergschenhoek: Landscheidingspark ongeschikt voor stadskantoor

Bergschenhoek – Op de raadsvergadering van dinsdag 7 november in Bergschenhoek kwam het voorstel ‘Onderzoek twee locaties nieuwbouw gemeentekantoor Lansingerland’ aan de orde. In dit voorstel werd door de stuurgroep verzocht ¤ 230.000 beschikabar te stellen om een vooronderzoek te starten naar twee mogelijke locaties voor de bouw van het stadskantoor.Locatie één ligt aan de hoek Boterdorpseweg/HSL (Landscheidingspark) Als locatie …

Lees meer

Netto kosten op termijn lager dan bij tijdelijke huisvesting: Berkelse raad akkoord met onderzoek naar nieuwbouwlocaties stadskantoor

Berkel en Rodenrijs – De Berkelse gemeenteraad heeft op 8 november ingestemd met het onderzoek naar twee locaties voor de nieuwbouw van het gemeentekantoor van Lansingerland.De optie van herschikking en tijdelijke huisvesting is op langere termijn per saldo te kostbaar gebleken en dus blijft vooral de locatie van nieuwbouw onderwerp van overleg. Voorkeur voor Wilderszijde Het zal uiteindelijk de raad …

Lees meer

Vrees voor langere zwembadloze periode: Zorgen over gang van zaken rond zwembad in raadscommissie Berkel

B-Driehoek – In de vergadering van de commissie Dienstverlening van 7 november werden vragen gesteld over de voortgang bij de bouw van het nieuwe zwembad. Informatie daarover blijft uit en de commissie vreest dat als een aantal zaken niet spoedig geregeld is een zwembadloze periode wel eens aanzienlijk langer kan duren dan nu al verwacht.Wethouder Vermeulen vermocht niet die ongerustheid …

Lees meer