zondag 28 februari 2021 | week 08

Politiek

Profielschets burgemeester vastgesteld

In aanwezigheid van Commissaris van de Koningin Jan Franssen (rechts) werd de profielschets voor de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Lansingerland vastgesteld. Vice-voorzitter van de gemeenteraad Nick Steenkamp leidde de vergadering. Lansingerland – ‘Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen’, zoals de vice-voorzitter van de gemeenteraad, Nick Steenkamp (CDA), het uitdrukte, heeft de gemeenteraad van Lansingerland de profielschets voor de …

Lees meer

Ans Wessels eerste nieuwe CDA-lid in Lansingerland

Ans Wessels (rechts) werd hartelijk welkom geheten binnen het CDA. Lansingerland – Sinds de fusie van de drie voormalige 3B CDA-afdelingen tot de nieuwe CDA-afdeling Lansingerland is Ans Wessels uit Bergschenhoek het eerste nieuwe lid van deze politieke partij in de nieuwe gemeente.In het bestuurscentrum van Bleiswijk feliciteerden CDA-bestuursvoorzitter Klaas Korthorst en CDA-raadslid Claudia Füss afgelopen maandagavond respectievelijk namens het …

Lees meer

WMO-café trekt veel belangstelling

De aanwezigen gingen in werkgroepen uiteen om te praten over de rol van burger en gemeentelijke overheid bij de uitvoering van de WMO. Lansingerland – Verrassend veel belangstellenden waren dinsdagavond 27 februari naar Cultureel Centrum ’t Manneke in Berkel gekomen. Ze kwamen in het eerste ‘WMO-café’ meepraten over de manier waarop de gemeente Lansingerland uitvoering zal gaan geven aan de …

Lees meer

Raadslid Nieuw Rechts geïnstalleerd

Iwan Hoogeveen diende als kersvers raadslid direct een motie in. Lansingerland – In de vergadering van 1 maart werd Iwan Hoogeveen geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Lansingerland.De vraag is voor hoe lang, want het is de bedoeling dat hij zijn zetel opgeeft ten behoeve van Michiel Smit. Smit, lijsttrekker bij de verkiezingen, kan de zetel voor zijn partij …

Lees meer

In volgende raadsvergadering vertegenwoordigd door Michiel Smit?

Lansingerland – Lijsttrekker Michiel Smit van Nieuw Rechts heeft inmiddels het contract voor een huis in de gemeente getekend. Binnenkort zal hij hier ook ingeschreven staan. Hij hoopt dat hij op de 29e maart, als de begroting in de raad wordt behandeld, de zetel van zijn partij zal kunnen innemen, zo liet hij op 1 maart in een gesprek met …

Lees meer

Zorg over bouwplannen in Hoge Bergse Bos

Lansingerland – In het vragenhalfuur tijdens de raadsvergadering van 1 maart heeft Leefbaar 3B het college om commentaar gevraagd op de zorg die de Stichting Rotte-Verband heeft over het Voorontwerp Bestemmingsplan Hoge Bergse Bos.In dat plan, aldus een eerste reactie van de stichting, zou het bouwoppervlak met 35 procent worden vergroot ten behoeve van woningbouw en uitbreiding van bedrijven. Aantasting …

Lees meer

Ambtsgebed in Lansingerland komt te vervallen

Lansingerland – Het ambtsgebed aan het begin en het einde van de gemeenteraadsvergadering wordt afgeschaft. Een voorstel daartoe van de VVD, PvdA, Leefbaar 3B en de Partij tot Behoud Huis de Haas, werd na een hoofdelijke stemming met 16 tegen 13 stemmen aangenomen. De gewoonte uit de drie kernen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs was aanvankelijk in het reglement …

Lees meer

Raad praat donderdag met Commissaris van de Koningin

Lansingerland – In een speciale vergadering zal de gemeenteraad donderdag 8 maart met de Commissaris van de Koningin spreken over het profiel voor een burgemeester voor de Gemeente Lansingerland.De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur in het bestuurscentrum te Bleiswijk. De gemeenteraad nam in zijn vergadering van 1 maart met instemming kennis van de toelichting die Nelleke Bouman-Quist, …

Lees meer

Bevolking Lansingerland kan stem uitbrengen voor gemeentewapen

Lansingerland – De inwoners van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs kunnen hun stem uitbrengen op één van de ontwerpen voor een gemeentewapen voor de gemeente Lansingerland. Het initiatief van Leefbaar 3B hiertoe is omarmd door de gemeenteraad. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van 1 maart. Over de manier waarop moest nog wel even worden gepraat, vond de fractie van …

Lees meer

Frisse verkiezingscampagne

De PvdA vroeg zaterdag aandacht voor het nieuwe gemeentewapen voor Lansingerland. Het linker wapen is de mix van de oude 3B wapens. Lansingerland – De actieve aanhang van CDA, SP en PvdA in Lansingerland liet zich zaterdag niet weerhouden door het slechte weer. Zij gingen toch de straat op om de winkelende inwoners in de drie kernen warm te maken …

Lees meer