zondag 28 februari 2021 | week 08

Politiek

Laptop voor raadsleden

Lansingerland – Om nog doeltreffender te kunnen werken stelt het college van burgemeester en wethouders in een memo voor alle raadsleden te voorzien van een laptop die zij in bruikleen krijgen.Ook is het de bedoeling commissie- en raadsvergaderingen in de toekomst via internet uit te zenden, zodat de bevolking de vergaderingen kan volgen. De memo werd donderdag 5 juli besproken …

Lees meer

Financiën Lansingerland onder de loep

Lansingerland – In zijn vergadering van 28 juni stelde de gemeenteraad de nota Groei, de Kadernota en de Voorjaarsnota 2007 vast. In deze documenten wordt een beeld gegeven van de financiële situatie van de gemeente en worden de perspectieven voor de begroting 2008 geschetst. De raad was over het algemeen positief over het financiële beleid van het college. In de …

Lees meer

Geen Veteranendag in Lansingerland

Lansingerland – Afgelopen donderdag stelde de CDA fractie in de raadsvergadering vragen over het feit dat in deze gemeente dit jaar op 29 juni geen Nationale Veteranendag werd gehouden. In 2006 was die er in Bleiswijk wel.Er waren toen ongeveer dertig veteranen aanwezig. De fractie wilde weten hoe het college staat tegenover het organiseren van de Nationale Veteranendag in 2008. …

Lees meer

Michiel Smit is nog raadslid

Lansingerland – In de raadsvergadering van 28 juni rezen vragen over de voortdurende afwezigheid van Michiel Smit, raadslid voor Nieuw Rechts, in de bijeenkomsten van de raad.Smit liet deze krant weten dat hij gewoon op vakantie is geweest. Kees Heugens (Leefbaar 3B) constateerde bij de aanvang van de vergadering dat hij Michiel Smit al tijden niet in raadsvergaderingen had gezien …

Lees meer

Financiën Lansingerland onder de loep

Lansingerland – In zijn vergadering van 28 juni stelde de gemeenteraad de nota Groei, de Kadernota en de Voorjaarsnota 2007 vast. In deze documenten wordt een beeld gegeven van de financiële situatie van de gemeente en worden de perspectieven voor de begroting 2008 geschetst. De raad was over het algemeen positief over het financiële beleid van het college. In de …

Lees meer

Geen Veteranendag in Lansingerland

Lansingerland – Afgelopen donderdag stelde de CDA fractie in de raadsvergadering vragen over het feit dat in deze gemeente dit jaar op 29 juni geen Nationale Veteranendag werd gehouden. In 2006 was die er in Bleiswijk wel.Er waren toen ongeveer dertig veteranen aanwezig. De fractie wilde weten hoe het college staat tegenover het organiseren van de Nationale Veteranendag in 2008. …

Lees meer

Michiel Smit is nog raadslid

Lansingerland – In de raadsvergadering van 28 juni rezen vragen over de voortdurende afwezigheid van Michiel Smit, raadslid voor Nieuw Rechts, in de bijeenkomsten van de raad.Smit liet deze krant weten dat hij gewoon op vakantie is geweest. Kees Heugens (Leefbaar 3B) constateerde bij de aanvang van de vergadering dat hij Michiel Smit al tijden niet in raadsvergaderingen had gezien …

Lees meer

De financiële situatie van de gemeente Lansingerland in beeld

Lansingerland – Het college van burgemeester en wethouders beantwoordde op 14 juni in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Veiligheid de vele vragen die de commissie had over de Voorjaarsnota en de Kadernota 2007.Vooral in de Kadernota heeft het college het financiële perspectief van de gemeente voor de komende jaren vastgelegd. De Voorjaarsnota geeft de eerste beoordeling van …

Lees meer

Gemeente gaat huishoudelijke hulp aanbesteden

Lansingerland – De gemeente gaat de huishoudelijke hulp aanbesteden. De zorgaanbieder die de beste kwaliteit levert voor de prijs die de gemeente ervoor over heeft, mag de hulp in de huishoudens van Lansingerland gaan verlenen.De aanbesteding is een gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Die schrijft onder meer voor dat cliënten een eigen keuze moeten kunnen …

Lees meer

Bevolking krijgt stem bij uitvoering WMO

Lansingerland – De bevolking van Lansingerland krijgt via een op te richten WMO-Platform een stem bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).De uitvoering van de wet, die de zorg- en hulpverlening op tal van terreinen regelt, is sinds 1 januari van dit jaar een taak van de gemeente. Vertegenwoordigers van onder meer ouderen- en jongerenorganisaties, mantelzorgers, kerken en …

Lees meer