zaterdag 23 januari 2021 | week 03

Politiek

Een rondje over de markt met de wethouder

Berkel en Rodenrijs - Na een periode van afwezigheid en terugkeer in een andere opstelling staat de Berkelse markt sinds 23 september voor het grootste deel weer op de oude plek. Wethouder Kathy Arends maakte vorige week een rondje langs de marktlieden om te zien en te horen hoe het nu gaat.

Lees meer

Aandacht voor verenigingen in coronatijd

Lansingerland - Het gemeentebestuur komt tegemoet aan de zorgen die het CDA Lansingerland heeft over de impact van de coronapandemie op het verenigingsleden in Lansingerland. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen die het CDA eind september aan het college van b. en w. stelde.

Lees meer

Bonus voor Boa’s

Lansingerland – De Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) in Lansingerland zullen net als de politiemedewerkers landelijk en Boa’s in diverse andere gemeenten een extra bonus van € 300 netto ontvangen. In antwoord op raadsvragen van CDA Lansingerland op 6 november heeft het college van b. en w. laten weten besloten te hebben om de Boa’s in Lansingerland deze extra bonus toe te …

Lees meer

Speciale Algemene Ledenvergadering VVD

Lansingerland - De leden van de VVD Lansingerland willen af van de 'huishoudsubsidie' in de WMO en vinden dat woningzoekenden voorrang moeten krijgen op de sociale woningmarkt boven statushouders. Dit waren enkele onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de speciale Algemene Ledenvergadering over het VVD-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer.

Lees meer

Waar blijven de geluidschermen langs de N209 in Bleiswijk?

Lansingerland - Bleiswijker Charles van Harn (CDA) had deze vraag op de agenda van de commissievergadering Ruimte van woensdag 11 november jl. laten plaatsen. Er is immers een toezegging van de provincie Zuid-Holland dat er op korte termijn geluidschermen bij Bleiswijk gerealiseerd zullen worden.

Lees meer

Eerst een nieuw afvalbrengstation realiseren

Lansingerland - Commissie Ruimte besprak op dinsdag 10 november jl. de plannen voor verplaatsing en nieuwbouw van een afvalbrengstation en de herinrichting van het gebied aan Bosland. Hoewel het afvalbrengstation, het woonwagencentrum en herbestemming van het terrein waar nu een composteringsbedrijf actief is, met elkaar te maken hebben, is het voorstel van de commissie deze activiteiten in de achtereenvolgende besluitvorming los te koppelen. Een voorstel daartoe wordt met een amendement in de raad van 26 november aanstaande besproken.

Lees meer

Beperkte uitbreiding parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost

Lansingerland - Voor de vergadering van Commissie Ruimte op dinsdag 10 november jl. stond een gedachtewisselingen gepland over een aantal variantenstudies om het nijpend parkeerprobleem in Berkel Centrum Oost op te lossen. Het lukte de commissie echter niet om met veel ‘plussen en minnen’ in de buurt van de 120 extra parkeerplaatsen te komen, conform het eerder genomen raadsbesluit. Het college zal met meer moeten komen.

Lees meer

Schuldhulpverlening in Lansingerland (2)

Lansingerland - Veel inwoners met schulden worden door Humanitas Thuisadministratie geholpen. Vrijwilligers begeleiden ze tot ze zicht op hun financiën krijgen, hun papieren hebben opgeruimd en hebben geleerd hun uitgaven aan te passen aan de inkomsten. Hetty Middelman en Anne Wunderlich vertellen hoe dat werkt.

Lees meer

Bouwen op een postzegelplan mag wel

Lansingerland - Nieuwbouw in het (historische) Lint-Zuid van Berkel en Rodenrijs kan niet zo maar. Daar zijn bindende afspraken over gemaakt in de structuurvisie. Ontwikkelaars zoeken de mazen in de plaatselijke regelgeving en omwonenden dienen tevergeefs zienswijzen in en blijven teleurgesteld achter. De gemeenteraad komt soms pas in beeld als de hazen al gelopen hebben. Zo ook bij het postzegelplan Rodenrijseweg 63. Een impressie over mislukte burgerparticipatie tijdens de commissievergadering Ruimte op 10 november jongstleden.

Lees meer

Lansingerland wordt Regenbooggemeente

Lansingerland - De gemeente Lansingerland sluit zich aan bij de bestaande 75 Nederlandse Regenbooggemeenten. De gemeenteraad schaarde zich tijdens het begrotingsdebat op donderdag 5 november bijna raadsbreed achter een door de PvdA-fractie opgestelde motie.

Lees meer