donderdag 4 maart 2021 | week 09

Politiek

Toch verbod op lachgas in de openbare ruimte

Lansingerland - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het gebruik van lachgas in de openbare ruimte vanaf nu verboden is. Burgemeester Van de Stadt: “We spreken jongeren aan op het gebruik van lachgas en grijpen nadrukkelijker in als er sprake is van overlast door lachgasgebruik. Met dit amendement op de Algemene Plaatselijke Verordening geven we aan de jeugd een duidelijk signaal af.”

Lees meer

Vragen over bouwlocatie Treurniet blijven nog onbeantwoord

Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op 26 november 2019 een brief over de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’ aan de gemeenteraad. Daarin zag woordvoerder Volken-Jan Koelewijn namens de Klankbordgroep Omwonenden voldoende aanleiding om de gemeenteraad op 19 december 2019 nog eens bij te praten.

Lees meer

Gemeenten gaan voor veiligere regio verkeersdeelnemers

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in de metropoolregio Rotterdam Den Haag sterker toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 23 gemeenten, waaronder Lansingerland, samen aan de slag om nieuw regionaal beleid te maken.

Lees meer

Gratis OV voor bepaalde groepen ouderen moet nog even wachten

Lansingerland - Op 12 december jl. stuurde het college van b. en w. een brief naar de gemeenteraad met de resultaten van een onderzoek naar gratis openbaar vervoer (OV) voor ouderen. De voorlopige conclusie is dat er een ruim aanbod van vervoersmogelijkheden voor ouderen in Lansingerland is. Gratis OV voor álle ouderen leidt naar verwachting niet tot een intensiever gebruik van het OV door ouderen en draagt niet bij aan het tegengaan van eenzaamheid. Wel gaat het college gratis OV voor ouderen met een minimum inkomen aan de raad voorleggen.

Lees meer

Sport vraagt om voldoende en goede voorzieningen

Lansingerland - Commissie Samenleving sprak op maandag 9 december jl. over de eerste contouren van het sportaccommodatieplan als vervolg op het visiestuk. Het gaat om structureel € 4,7 miljoen en incidenteel € 75.000, waarop een huuropbrengst van € 1,1 in mindering moet worden gebracht.

Lees meer

De Wet inburgering gaat (weer) veranderen

Lansingerland - Inburgeraars worden weer door de gemeente begeleid, zowel op de taalvaardigheid als de kennis over de samenleving. Ook komt er een strakkere financiële structuur en aandacht voor werk. We vroegen aan Gayle Campbell van VluchtelingenWerk om een eerste balans op te maken.

Lees meer

Verkeersdrukte op de Jacob Marislaan

Bergschenhoek - Bewoners langs de Jacob Marislaan hebben ingesproken in de raadscommissie Ruimte. Na het nodige lobbyen bij een aantal politieke partijen werd de overlast die de weg veroorzaakt op de agenda van de vergadering van dinsdag 3 december jl. geplaatst. De gemeente had ter voorbereiding en beoordeling van de verkeerssituatie een dag lang metingen verricht. De situatie vraagt naar het oordeel van de commissie niet om maatregelen en de cijfers die wij later hebben opgevraagd onderbouwen dat oordeel. Wel zal de Jacob Marislaan bij de afwikkeling van verkeersstromen worden meegenomen in de mobiliteitsvisie die in 2020 wordt opgesteld.

Lees meer

Herbenoeming Commissaris van de Koning Smit

Commissaris van de Koning Jaap Smit is opnieuw beëdigd. Minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops nam de eed af. Dit betekent voor Smit dat op 1 januari 2020 zijn tweede termijn begint als commissaris in Zuid-Holland.

Lees meer