zaterdag 23 januari 2021 | week 03

Politiek

College trekt voorstel drie nieuwe hangplekken terug

Lansingerland - Bij het aanwijzen van een hangplek voor jongeren komt de woonomgeving in beroering. Prima dat er zo’n plek voor jongeren komt, maar daar wil ik geen hinder van ondervinden. Opvallend genoeg zijn het dan vaak ouderen die hun eigen jeugd of van hun kinderen al weer vergeten zijn. Commissie Samenleving sprak op woensdag 20 november over de problematiek, hoewel het college van b. en w. een dag tevoren kenbaar had gemaakt af te zien van haar voornemen drie nieuwe chillplekken te gaan realiseren.

Lees meer

Jeugdlintje voor lokale ‘held’ van Lansingerland

Lansingerland - De CDA-fractie wil door de jaarlijkse uitreiking van een Jeugdlintje door de gemeente aan de inwoners laten zien dat we trots zijn op onze jeugdigen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Het voorstel kon op unanieme steun rekenen en wacht op verdere uitwerking door de indiener.

Lees meer

College buigt zich over overname Eneco

College buigt zich over overname Eneco Lansingerland – Maandag werd bekend dat de nieuwe eigenaar van Eneco uit Japan komt. Een consortium, geleid door auto- en energieconcern Mitsubishi, betaalt € 4,1 miljard euro voor alle aandelen van Eneco. Het geld komt terecht bij 44 Nederlandse gemeentes, want zij zijn eigenaren van Eneco. Onder deze gemeentes valt ook Lansingerland, dat 3,38% …

Lees meer

Wethouder, bewoners en stichting fel in verzet

Lansingerland - Tijdens de zitting op maandag 18 november in het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag, hoorde een ambtelijke commissie van het ministerie (dus zeker niet onafhankelijk) toelichtingen aan over ingediende bezwaarschriften wat betreft de ontheffing om ook nachtelijke testritten over het HSL spoor toe te staan.

Lees meer

Afscheid CDA-voorzitter Rob Remmerswaal

Lansingerland - Na meer dan twintig jaar bestuurswerk nam voorzitter Rob Remmerswaal afscheid van CDA Lansingerland. Hans Koster die deze zomer het voorzittersstokje heeft overgenomen, memoreerde tijdens de algemene ledenvergadering de bestuursperiode van Rob Remmerswaal.

Lees meer

Inschrijven voor zonnepanelen op dak paprikateler is nog mogelijk

Lansingerland - De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven zal de vraag naar elektriciteit doen toenemen. Duurzaam opgewekte elektriciteit, dat wel natuurlijk. Zonnepanelen kunnen om uiteenlopende redenen niet altijd op het dak van het huis gelegd worden. Dan biedt coöperatie LansingerZon, dat onderdeel is van energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom, een goed alternatief.

Lees meer

De gemeentelijke organisatie blijft werken aan verbetering

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 7 en 12 november jl. schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang in de organisatieontwikkeling. Die is nog behoorlijk in beweging, want de directie versmalt. Men is van plan voortaan jaarlijks een rapportage te sturen.

Lees meer

Bergschenhoek start pilot loskoppelen hemelwater

Bergschenhoek - De gemeente Lansingerland wil een klimaatadaptievere gemeente worden. Dat wil zeggen: beter zijn toegerust op situaties van extreme droogte of wateroverlast. Een manier om dat te doen is gebouwen en tuinen geschikter te maken om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. Gemeenten en waterschappen hebben dan ook afgesproken om zich hiervoor in te zetten.

Lees meer

Voor iedere boom een nieuwe

Lansingerland - De gemeente Lansingerland heeft ongeveer 23.000 bomen in de openbare ruimte en de gemeente onderhoudt die. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit snoeien. Maar ook het kappen van zieke bomen valt daaronder.

Lees meer