donderdag 4 maart 2021 | week 09

Politiek

Hoe worden woonwijken fietsvriendelijker

Lansingerland - Op 3 februari hield de Fietsersbond afdeling Lansingerland de jaarlijkse ledenvergadering. Gastspreker Piet van der Linden is beleidsmedewerker van de centrale afdeling van de Fietsersbond in Utrecht. Hij presenteerde het hoofdthema: het ontwerpen van een fietsvriendelijke infrastructuur in woonwijken.

Lees meer

Noodzaak bouwen woningen middensegment steeds urgenter

Lansingerland - Het nijpend tekort aan sociale huurwoningen en wat een correcte manier van inschrijven en toewijzen is, wordt in regionaal verband vastgelegd. Het document uit 2015 moest met een paar kleine aanpassingen worden vastgesteld. Tijdens de bespreking in de commissie Ruimte bracht Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) de middenhuursector in en Eric Kampinga (VVD) zei te vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben.

Lees meer

Hoe moet Lansingerland er in de toekomst uitzien?

Lansingerland - Op dinsdagavond 28 januari jl. werd een dialoogavond gehouden in het gemeentehuis. Deze laagdrempelige inloop was door het college en ambtelijke organisatie opgezet om met de inwoners in gesprek te gaan over de ambities voor Lansingerland. Slechts een handjevol inwoners nam de moeite om veel tekst en papier te toetsen aan hun eigen inzichten in welk Lansingerland van de toekomst men wil leven.

Lees meer

Het cultuurhuis Blok B komt er

Lansingerland - De gemeenteraad heeft op donderdag 30 januari jl. in overgrote meerderheid gekozen voor de bouw van cultuurhuis Blok B in Berkel Centrum West en dat te zullen financieren met publieke gelden. Het CDA diende nog drie amendementen in om zo veel mogelijk grip te krijgen op de financiën èn het aansturingsmodel en Leefbaar 3B wilde een grotere capaciteit van de theaterzaal/bioscoop zeker stellen. Op voorhand was al duidelijk dat alle fracties het collegevoorstel zouden steunen; de Leefbaar 3B-fractie bleek uiteindelijk verdeeld te gaan stemmen.

Lees meer

Raadzaal voorzien van nieuwe beeld- en geluidsinfrastructuur

Lansingerland - De gemeenteraad heeft de afgelopen maand een nieuw audiovisueel systeem in gebruik genomen. Zevenenhalf jaar na opening van de raadzaal in het relatief nieuwe gemeentehuis voldeed het daarin aangebrachte communicatiesysteem al niet meer en kosten noch moeiten zijn gespaard om het nieuwe decennium updatet in te gaan.

Lees meer

Flinke overlast bewoners Rottekade bij aanbrengen damwanden A16 Rotterdam

Lansingerland ##+##ndash; Na het zichtbaar kappen van bomen, het aanbrengen van een zandophoging en bouwwegen wordt bij de Rotte nu ook zichtbaar en hoorbaar gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden rond de aanleg van de A16 Rotterdam. Bewoners van de Rottekade worden geconfronteerd met wekenlange overlast en dat vraagt om goede uitleg. Wij vroegen de uitvoerders om antwoorden.

Lees meer

Evaluatie van een knallende jaarwisseling

Lansingerland - Op woensdagavond 22 januari jl. hield gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur een beeldvormende avond waarin vertegenwoordigers van politie en brandweer waren uitgenodigd om met elkaar het verloop van de afgelopen jaarwisseling te evalueren. Deze gegevens en de resultaten van een peiling worden gebruikt voor de ontwikkeling van verder beleid, naast landelijk ingevoerde maatregelen.

Lees meer

Directeur 3B Wonen: “Woningmarktcrisis als nooit tevoren”

Lansingerland - Ook in Lansingerland zit de woningmarkt compleet op slot. Voor starters, mensen met een laag - en een middeninkomen en ook voor veel ouderen is er nauwelijks aanbod. Sneller, meer en betaalbaar bouwen voor iedereen stonden dan ook op maandagavond 20 januari in de schijnwerper tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Lansingerland.

Lees meer

Over cultuur en heel veel geld

Lansingerland - In de commissie Algemeen Bestuur ging het op woensdag 15 januari jl. over de Eneco-gelden die na verkoop van de aandelen gecasht kunnen worden, tientallen miljoenen, en bij de commissie Samenleving werd een dag later gesproken over een maatschappelijk gewenst cultuurhuis in Berkel Centrum West, een project waar juist miljoenen ingepompt moeten worden. De samenhang tussen deze twee onderwerpen komt terug in de gemeenteraadsvergadering van 30 januari als er knopen worden doorgehakt.

Lees meer

Commissie Ruimte begint nieuwjaar met overdaad aan bespreekpunten

Lansingerland - Commissie Ruimte beet op dinsdag 14 januari jl. het spits af en had maar liefst tien onderwerpen op de agenda geplaatst, waardoor de vergadering al om zeven uur 's avonds begon. Het ging onder andere over het meten van fijnstof en geluidsoverlast, de lijst van onderwerpen die op de duurzaamheidsagenda moeten komen, de verhoogde afvalstoffenheffing, de hoge wachttijd voor huurwoningen en het ruimtelijk beheer van wegen en groen. En dat allemaal in viereneenhalf uur.

Lees meer