donderdag 4 maart 2021 | week 09

Politiek

Gemeenteraad stelt Verordening Woonruimtebemiddeling vast

Lansingerland - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 februari jl. is Jan-Willem van den Beukel beëdigd als wethouder met in zijn portefeuille Financiën ##+## Grondzaken, Glastuinbouw ##+## Greenport en Duurzaamheid. Onder zijn toeziend oog stelde de raad na een aangenomen amendement van Leefbaar 3B de Verordening Woonruimtebemiddeling vast. Die tekstuele toevoeging moet nu nog wel door de andere gemeenten in de regio geaccordeerd worden.

Lees meer

Denk mee over de ontwikkeling van Wilderszijde

Lansingerland - In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk met in totaal 2.500 tot 3.000 woningen. De bouw begint volgend jaar en de eerste woningen worden in 2022 opgeleverd. De gemeente Lansingerland wil graag dat betrokkenen meedenken over het Masterplan op hoofdlijnen dat de basis voor het nieuwe bestemmingsplan wordt. Daarom is een participatietraject van start gegaan.

Lees meer

Vertrekkend wethouder Abee ‘blijft Lansingerland volgen’

Lansingerland - Na ruim vijf jaar als wethouder actief te zijn geweest in, voor en met de gemeente Lansingerland nam wethouder Albert Abee (CDA) vorige week afscheid van de mensen waar hij die jaren nauwe banden mee opbouwde. “Hij heeft gedaan waarvoor we hem hebben gevraagd. Die klus is geklaard en dat is fantastisch,” aldus burgemeester Pieter van de Stadt tijdens de afscheidsreceptie in het gemeentehuis.

Lees meer

Wie gaat er over het geluidsniveau in onze buitenruimte?

Lansingerland - Woensdagavond 19 februari worden leden van de gemeenteraad en de commissie Ruimte tijdens een beeldvormingsavond over de invoering van de Omgevingswet speciaal bijgepraat over geluid. In hoeverre bepaalt de gemeente Lansingerland als het er op aankomt het maximaal aanvaardbare geluidsniveau in onze leefomgeving? Worden we toch niet steeds overruled door het rijk?

Lees meer

Alles wat je (niet) wilt weten over 5G

Lansingerland - Het aangekondigde 5G-netwerk belooft aanmerkelijk sneller te zijn dan de nu gebruikte mobiele technologieën. Monique Groeneveld en Esther van der Poel maken zich zorgen over de effecten van 5G op het welzijn van mens, dier en de natuur. Ze kwamen daarover inspreken aan het begin van de gemeenteraadcommissie Samenleving op 6 februari jongstleden.

Lees meer

Commissie Samenleving parkeert gratis OV voor oudere minima

Lansingerland - Commissie Samenleving besprak het voorstel van het college van b. en w. om gratis openbaar vervoer voor ouderen alleen te verstrekken aan inwoners met een kleine beurs. Er lijkt een meerderheid te zijn die het collegevoorstel steunt. Omdat het over geld gaat, komt dit onderwerp pas weer terug bij de behandeling van de kadernota.

Lees meer

Gebruikers klagen over sporthal Berghonk

Bergschenhoek - Sinds februari 2019 hebben leerkrachten die gebruik maken van sporthal Berghonk in Bergschenhoek, meerdere klachten doorgegeven aan Sportfondsen Lansingerland over het ontbreken van materiaal en achterstallig onderhoud. De klachten worden volgens hen echter slechts deels aangepakt door Sportfondsen Lansingerland, waardoor er nu al een jaar sprake is van een ongewenste situatie.

Lees meer