zondag 24 januari 2021 | week 03

Politiek

Geen grootschalige verspreiding Britse variant in Lansingerland

Lansingerland - De eerste bevindingen van GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC laten zien dat er geen sprake is van een grootschalige verspreiding van de Britse variant in de gemeente Lansingerland. De uitbraak van deze variant lijkt zich vooral te hebben geconcentreerd op de Willibrordschool. Op deze school bleken 46 personen besmet te zijn met deze variant. Daarnaast is er vooral verspreiding binnen gezinnen geweest. In de gemeente Lansingerland lijkt de verspreiding dan ook beperkt te zijn gebleven.

Lees meer

Burgerparticipatie bij (particuliere) bouwprojecten

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Ruimte besprak op dinsdag 12 januari jongstleden de wenselijkheid om met een participatieverordening te komen waarin vastgelegd is wanneer en op welke wijze inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van een bouwproject. Er was grote eensgezindheid. Nu de dagelijkse praktijk nog.

Lees meer

Vaststelling kadernota voor Jeugdhulp

Lansingerland - De gemeenteraadscommissie Samenleving bespreekt donderdag 14 januari aanstaande een reactie van het college op de voorlopig vastgestelde Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het Jeugdhulpgebruik ligt bij jongeren tot 18 jaar in de regio ruim boven de 10% en daar wordt door de 15 gemeenten tezamen ongeveer € 250 miljoen aan besteed.

Lees meer

Digitale nieuwjaarsaftrap PvdA

Lansingerland – Maandagavond 18 januari vanaf 20.00 uur is de traditionele PvdA Lansingerland Nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar vanwege corona jammer genoeg niet in t Manneke in Berkel Westpolder maar digitaal via een Zoom-verbinding. Barbara Kathmann, nu nog wethouder voor de PvdA in Rotterdam en kandidaat voor de Tweede Kamer bij de verkiezingen op 21 maart, en Petra Verhoef, fractievoorzitter van de …

Lees meer

Wat heb je aan beloften zonder huis of geld?

Lansingerland – Dankzij Petra Verhoef werd de gemeenteraadsvergadering van 17 december jl. in plaats van een korte hamerstukbijeenkomst een avondje-PvdA. Met het indienen van achtereenvolgens een amendement op de Nota van Uitgangspunten woningbouwontwikkeling Bleiswijk en twee moties over vormen van schuldhulpverlening, werd het roerige 2020 uiteindelijk met het terugtrekken van zowel amendement als beide moties afgesloten.

Lees meer

Tekst van Artikel 1 in het Huis van de Samenleving

Lansingerland - Het heeft anderhalf jaar geduurd, maar nu ligt er dan eindelijk een uitgewerkt voorstel van het college van b. en w. om de tekst van Artikel 1 in het gemeentehuis zichtbaar te maken. De gemeenteraad stelde op donderdag 17 december jongstleden de iets aangepaste procedure vast.

Lees meer

Woningbouwontwikkeling Bleiswijk krijgt vorm

Lansingerland - De gemeenteraadscommissie Ruimte sprak op dinsdag 1 december jongstleden over de nota waarin uitgangspunten voor woningbouwbouwontwikkeling in projecten Merenweg en Lange Vaart beschreven zijn. Er is brede steun voor de nota van het college van b. en w. De PvdA-fractie overweegt amendementen waarin de maximale bouwhoogten en de hoeveelheid sociale woningen nader worden vastgelegd.

Lees meer

Werkzaamheden Berkelsdijkje

Bergschenhoek/Berkel en Rodenrijs - In 2016 heeft de gemeente Lansingerland besloten dat het gedeelte van de Berkelseweg, in de volksmond Berkelsdijkje, open blijft voor autoverkeer en dat deze zal worden vernieuwd. Voor fietsers komt er naast de autoweg een vrijliggend fietspad. Het project is in de voorfase zo ver gevorderd, dat er een eerste stap richting uitvoering kan worden gezet.

Lees meer

Schuldhulpverlening in Lansingerland (4, slot)

Lansingerland - We hebben in deze serie in de edities van 11, 18 en 25 november jongstleden de resultaten van het rapport van de Rekenkamer over schuldhulpverlening gepresenteerd en vrijwilligersorganisaties Humanitas en SchuldHulpMaatje vervolgens aan het woord gelaten hoe zij inwoners de helpende hand bieden. Commissie Samenleving nam er in de vergadering van donderdag 3 december alle tijd voor om de kritische noot van de falende schuldhulpverlening, waar de gemeente de regie over heeft, te kraken. Het college komt in januari 2021 met een nieuw beleidsplan voor de jaren 2021-2025 en zal de aanbevelingen van de Rekenkamer en de aandachtspunten van de commissie daarin meenemen.

Lees meer

Duurzaamheidslening bij de gemeente Lansingerland

Lansingerland – De gemeenteraadscommissie Ruimte heeft het voorstel van het college van b. en w. voor de verordening van een Duurzaamheidslening besproken en gesteund. De verordening wordt tijdens de raadvergadering van 17 december aanstaande vastgesteld en zal ingaan per 1 januari 2021.

Lees meer