maandag 6 juli 2020 | week 28

Politiek

Variabele parkeernorm in toekomstige wijk Wilderszijde

Lansingerland - Het Masterplan voor de nieuwe woonwijk Wilderszijde is op donderdag 25 juni jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is op hoofdlijnen aangegeven hoe de wijk er gaat uit zien. Met de kennis van nu zullen er in totaal waarschijnlijk 2.600 woningen gebouwd worden, waaronder 25% sociale huurwoningen en voor de helft vrije sector koopwoningen. Viertiende deel zal uit appartementen bestaan.

Lees meer

Ontwikkeling Bergschenhoek Centrum

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft bij brief van 24 juni jl. de gemeenteraad geïnformeerd over de stappen die gezet zijn en verder genomen zullen worden om de facelift van Bergschenhoek Centrum gerealiseerd te krijgen. De commissie Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat de moeizame onderlinge verhoudingen in de stuurgroep de ontwikkeling van het centrum niet langer mogen vertragen en heeft het college gevraagd om door te pakken. Een samenvatting van de brief.

Lees meer

Lokale VVD’ers scholen zich bij

Berkel en Rodenrijs - In de jaarlijkse masterclass krijgen actieve VVD-leden alle vaardigheden en informatie voor een succesvolle politieke carrière. De VVD Lansingerland is daarin met twee deelnemers en een organisator goed vertegenwoordigd. Vorige week kwamen de deelnemers sinds de corona-uitbraak weer voor het eerst in levende lijve bij elkaar in t Manneke voor een interactieve avond over China en de EU.

Lees meer

Start bouw geluidwerende maatregelen HSL

Lansingerland - Volgende week begint de uitvoering van het pakket geluidwerende maatregelen HSL. In het noordelijke en zuidelijke deel van het HSL-spoor plaatst Infraspeed dan raildempers. Daarna volgt - mits er geen ‘kinken in de kabels’ komen - eind 2020 de bouw van nieuwe schermen op plekken waar nog geen schermen staan. Ook worden bij bestaande schermen de glazen panelen door geluidsabsorberende panelen én op verschillende plaatsen de bestaande schermen door hogere schermen.

Lees meer

Er ligt een herzien Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Lansingerland - De gemeente heeft een strategisch onderhouds- en vervangingsplan gemaakt waarin alle schoolgebouwen voor basisonderwijs beoordeeld zijn en in beeld zijn gebracht. Uiteraard gaat het erom de uitgaven tijdig op te nemen in een meerjarenbegroting en niet voor onverwacht grote investeringen te staan.

Lees meer

Gemeenteraad denkt na over de toekomst

Lansingerland - De gemeenteraadscommissies bespraken de afgelopen week in acht uur digitaal vergaderen grote onderwerpen met elkaar. Het waren stuk voor stuk visies over hoe bijvoorbeeld in de toekomst omgegaan moet worden met onze leefomgeving, hoe we tijdens het verdere verloop van en na de coronacrisis er economisch weer bovenop komen, maar ook hoe we de zorg aan kwetsbaren kunnen blijven geven en betaalbaar kunnen houden.

Lees meer