dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Politiek » Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen

Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen

Phoslock blijft voorlopig op de plank liggen

Lansingerland – Het toepassen van omstreden lanthaan houdende klei om fosfaat in het oppervlaktewater in de Bleiswijkse Zoom te binden en zo de vorming van blauwalg te bestrijden, is voorlopig van de baan. Tijdens de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op 7 oktober jl. besloten dat het toepassen van Phoslock® eerst nog in de commissievergadering van 5 november a.s. zal worden besproken.

Op 20 mei jl. berichtten wij u in een uitgebreid interview over het voornemen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om in de Bleiswijkse Zoom de strijd aan te binden met blauwalg in het oppervlaktewater. Dat kan door de voedingsbron voor het ontstaan van blauwalg, de fosfaatrijke baggerlaag, te verwijderen en het vrije fosfaat in de bodem te binden met behulp van lanthaanklei (Phoslock®). Verontruste inwoners hebben zich daarop met Rotta verenigd om samen middels een online petitie druk uit te oefenen op het hoogheemraadschap. Zij willen het hoogheemraadschap ertoe bewegen helemaal af te zien van het omstreden gebruik van deze methode. Volgens het hoogheemraadschap kan Phoslock® echter veilig worden gebruikt. Hierbij baseert men zich op internationale studies en onderzoeken van onder andere Wageningen University & Research.
In de Verenigde Vergadering is nu afgesproken dat het toepassen van Phoslock® eerst nog in de commissievergadering van 5 november a.s. zal worden toegelicht, dat vragen van de leden van het Algemeen Bestuur kunnen worden beantwoord en de volgende stappen in het proces zullen worden besproken. Dit was het resultaat van het inspreken van de actiegroep tijdens de vergadering. Omdat er te veel onduidelijk is en het toepassen van Phoslock® nooit onderdeel geweest is van een besluit, zal hieraan tijdens een commissievergadering op 5 november a.s. opnieuw aandacht besteed worden. “Dit is de huidige stand van zaken en zo werkt democratie,” schrijft inspreker Cees van der Burg namens Rotta en de actiegroep.