dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » Pastor Zuidgeest overleden
Jan Zuidgeest werd door velen gewaardeerd.

Pastor Zuidgeest overleden

Pastor Zuidgeest overleden

Berkel en Rodenrijs – Donderdagmorgen 19 november is onverwachts Pastor Jan Zuidgeest overleden, voormalig pastoor van Berkel en Rodenrijs. Tien jaar lang (1994-2004) vervulde hij deze functie met grote inzet en toewijding. Daarvoor bekleedde hij binnen het bisdom Rotterdam diverse functies als kapelaan, godsdienstleraar en bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs.

Tussen 1984 en 1997 was hij vicaris generaal van het bisdom. Ook na zijn emeritaat als pastoor in 2004 zette hij zich met hart en ziel in voor ouderen en zieken en verzorgde eucharistievieringen. De laatste jaren vooral in Huize Petrus en De Oudelandse Hof. Tevens was hij actief binnen de oecumene. Bekend is ook zijn voortdurende inzet voor de Parochiële Caritas Instelling waarvan hij adviseur was. Voor zijn grote verdiensten werd hij benoemd tot Erekapelaan van Zijne Heiligheid de Paus en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vorig jaar nog vierde hij feestelijk zijn 60-jarig Priesterjubileum te midden van familie, bekenden en parochianen. Velen waardeerden hem vanwege zijn warme belangstelling en directe, persoonlijke benadering. Daarom kwam het onverwacht overlijden dan ook als een grote schok. Pastor Zuidgeest werd 87 jaar.

Laatste eer

Op woensdag 25 november is er tussen 19.00 en 20.30 uur gelegenheid hem de laatste eer te brengen in de O.L. Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs. Dan kan men langs de baar gaan en het condoleanceregister tekenen. De eucharistieviering bij zijn uitvaart zal vanwege de coronabeperkingen in besloten kring plaatsvinden op donderdag 26 november om 10.30 uur in de O.L. Vrouw Geboortekerk. Hierna is ook in besloten kring de bijzetting in het priestergraf op de begraafplaats achter de kerk.
De uitvaartdienst is via livestream te volgen op: www.parochiechristuskoning.nl/vieringen.