zondag 12 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » Parochianen nemen afscheid van Parochiehuis
Niet alleen de parochianen maar ook Nel en Martien Koot namen zondag afscheid van het Parochiehuis dat een andere bestemming krijgt.

Parochianen nemen afscheid van Parochiehuis

Parochianen nemen afscheid van Parochiehuis

Bleiswijk – Na de kerkdienst van zondag 5 januari namen de parochianen van de O.L. Vrouw Visitatiekerk aan de Hoefweg in Bleiswijk afscheid van het Parochiehuis, maar ook van de pachters Nel en zoon Martien Koot.

Trees Borkus-Henskens

Er is inmiddels een overeenkomst voor vijftien jaar gesloten met de aangrenzende r.k. basisschool De Klimophoeve die gebruik gaat maken van het pand. Er zullen zo spoedig mogelijk drie lokalen in worden gerealiseerd waar drie groepen gehuisvest worden omdat de school uit z’n voegen barst. Martien Koot was graag in het pand gebleven, maar volgens voorzitter van het kerkbestuur Sjeng Smeets gaf het bisdom geen toestemming voor verkoop.

Bekend adres

Het Parochiehuis werd in 1958 gebouwd als ontmoetingsruimte voor de parochianen van de kerk. Bekend waren vergaderingen, feesten en partijen, maar ook de dansavonden die er jaren geleden werden georganiseerd met optredens van de grootste Nederlandse groepen. De Cats, Motions, Golden Earing, Robert Long, The Shoe’s, Mariska Veres met haar Shocking Bleu en niet te vergeten Lee Towers, The Jumping Jewels, Harrie Muskee van Cuby and the Blizzards, ZZ en de Maskers, René and the Alligators, Peter Tettero en zijn Tee Set kwamen naar Bleiswijk en trokken veel publiek. De toegangskaarten waren doorgaans in de voorverkoop al weg en dus was het bordje UITVERKOCHT altijd in beeld. Ook werd het parochiehuis nog gebruikt als sportzaal vanwege gebrek aan een sportzaal waar onder andere volleybal gespeeld kon worden. Tijdens een grondig onderhoud aan de katholieke kerk werd geruime tijd het Parochiehuis ook als vervangend kerkgebouw gebruikt. Een van de parochianen weet zich nog te herinneren: “In de zeventiger jaren had de school hiernaast – waar ik in die tijd leraar was – ook al te kampen met ruimtegebrek en ook toen hebben hier verschillende klassen in gezeten.” Maar ook dat was tijdelijk, want het Parochiehuis werd door de jaren heen met name veelvuldig gebruikt voor rouw- en trouwbijeenkomsten, feesten en partijen en door veel verenigingen die het als hun thuishonk kenden. De KBO, het Vrouwengilde, de bridgeclub, klaverjassers, Vrouwen van Nu; allemaal vaste gasten die nu hun heil elders moesten gaan zoeken. De meesten hebben dat gevonden in De Leeuwerik, maar ze zullen de knusse ‘eigen’ sfeer van het Parochiehuis toch nog wel even gaan missen, zo klonken de geluiden die laatste zondag bij het afscheid. Toch hoopt de voorzitter van het kerkbestuur dat er mogelijkheden gevonden worden om de parochianen dichter bij de kerk te houden. “Het komend jaar gaan we met elkaar onderzoeken wat daarin de mogelijkheden zijn. We staan voor de uitdaging als kerk in te spelen op behoeften en verwachtingen van onze parochianen, maar er ook meer jonge mensen bij te betrekken.”

Familie Koot en Paddock

Na mevrouw Hellemons en vervolgens de familie Storre streek de familie Koot in het Parochiehuis neer als pachters. Nel Koot (dochter van Storre) werkte er inmiddels 51 jaar en ook woonde ze met haar gezin naast de kerk. Inmiddels is ze verhuisd naar De Wielewaal en zet ze zich in als vrijwilliger bij het klaverjassen in De Leeuwerik.
“Het afscheid doet zeer,” komt uit de grond van haar hart. “En ook voor Martien die 21 jaar geleden hier mee kwam werken. Er werd een stuk aan het pand gezet en ook openden we toen eetcafé Paddock, maar daar had de buurt moeite mee, dus dat is toen jammer genoeg weer gesloten. Naast het Parochiehuis hadden we ook een catering Paddock en daar gaat Martien zich nu helemaal op richten.”
Martien Koot heeft voor Paddock een geschikte locatie gevonden aan de Lorenzstraat waar hij verder kan werken met de catering. “Paddock blijft!” weet hij met een glimlach.