donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Politiek » Parkeren bij scholen Oudelandselaan gaat op de schop
Vergroting van het aantal parkeerplaatsen bij de scholen aan de Oudelandselaan.

Parkeren bij scholen Oudelandselaan gaat op de schop

Parkeren bij scholen Oudelandselaan gaat op de schop

Lansingerland – Het langsparkeren langs de Oudelandselaan en aan weerszijden van de parallelbaan verdwijnt. De rijbaan wordt verlegd. De parallelbaan wordt aan weerszijden voorzien van haaks parkeren. Dit levert een toename van 35 parkeerplaatsen op.

Het college van b. en w. heeft daarover de gemeenteraad op 9 juni jl. geïnformeerd. De uitvoering hiervan vindt plaats tijdens de komende zomervakantie.
Het kort parkeren langs de Oudelandselaan is tijdens schoolpiekuren overbelast. Niet alleen parkeren ouders daar nu bij het brengen en ophalen van hun kinderen nadat de Röntgenstraat voor dat doeleinde is komen te vervallen, ook bezoekers van de Oudelandse Hof, de poliklinieken van het Franciscus Gasthuis en de medische praktijken aan de Boerhaavestraat zoeken een parkeerplek in de buurt.
Bij het inrichtingsplan voor de openbare ruimte in het projectgebied Berkel Centrum West is ook de herinrichting van de parkeervoorziening aan de Oudelandselaan meegenomen. Met deze herinrichting hoopt men de verkeersveiligheid en het parkeren rondom de scholen te verbeteren. Het langsparkeren aan de Oudelandselaan wordt vervangen door haaks parkeren. Daardoor wordt de situatie overzichtelijker en het aantal parkeerplaatsen vergroot.
Dit voorstel moet in de gemeenteraadsvergadering van 16 juli a.s. nog wel gefiatteerd worden. Er hangt een kostenplaatsje aan meerkosten van € 200.000,- aan. Het college schrijft er echter voor te kiezen om vooruitlopend hierop alvast opdracht te geven aan een nader te selecteren aannemer, zodat de werkzaamheden tijdens de komende zomervakantie kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier zullen de scholen de minste overlast ondervinden en kan op korte termijn een eerste verbetering van de verkeersveiligheid nabij de scholen worden gerealiseerd.