donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Lezersschrijven » Overeenkomsten tussen het coronavirus en God

Overeenkomsten tussen het coronavirus en God

Wat een vraag; een overeenkomst tussen het Allergrootste, de Schepper én het (aller)kleinste, een schepsel.
Ja, toch is die er wel. Toen ik nadacht over het vreemde verschijnsel dat de hele wereld op slot zet, de lockdown is gegaan, en ik me afvroeg hoe het toch mogelijk is dat we ons door een totaal onzichtbaar schepsel op slot laten zetten, terwijl we dat schepsel niet kunnen zien… besefte ik wat een enorme gevolgen zo’n onzichtbaar wezentje heeft, en… wat een enorme gevolgen die onzichtbare God heeft.
Door het virus worden we gevangen gezet. Door God worden we uit onze gevangenis gehaald: gevangenissen van angst voor de ziekte, voor het sterven, voor de eenzaamheid.
De gevolgen van het geloven in het onzichtbare virus zijn zeer zichtbaar bij veel mensen: worden ziek, gaan zelfs dood.
De gevolgen van het geloven in de onzichtbare God zijn óók zeer zichtbaar want mensen worden gezond, veranderen, komen samen, gaan elkaar vergeven en aanvaarden, stoppen met ruzies maken, ja, in sommige landen word je om geloof in God gemarteld, gevangengezet, van je familie geïsoleerd, net als bij de corona infectie, en toch doen ze dat vrijwillig omdat ze wél iets hebben gezien.
Ze hebben iets gezien wat onzichtbaar is, hebben andere ogen gekregen van God waardoor ze “zien” en gaan geloven en alles over hebben voor dat geloof in Jézus, de zichtbare God, toen Hij op aarde was, de gevolgen van dit zichtbaar maken van de Schepper verandert schepselen, bij Jezus ten goede en bij de corona infectie ten kwade.
Dus overeenkomsten en grote verschillen.
Misschien iets om eens over na te denken?
En wil je erover doorpraten? Mijn telefoonnummer staat hieronder.

Tiny van Westreenen-van Bruggen
tel. 0640739500