dinsdag 4 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » “Opschaling onderhoudsniveau buitenruimte”
Ongeveer de helft van de inwoners in Berkel en Rodenrijs (rood) Bleiswijk (wit) en Bergschenhoek (geel) vindt de buitenruimte schoon en het groen goed onderhouden. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt wethouder Simon Fortuyn.

“Opschaling onderhoudsniveau buitenruimte”

Wethouder Simon Fortuyn:

“Opschaling onderhoudsniveau buitenruimte”

Lansingerland – In vervolg op de presentatie van het rapport van Lansingerland Peilt over de kwaliteit van de leefomgeving en onze publicatie daarover in De Heraut van 30 oktober jl., wil wethouder Simon Fortuyn nog wel een en ander toelichten. “We onderkennen het belang van meer groen en water in de woonomgeving als maatregelen in het kader van klimaatadaptie.”

Freek J. Zijlstra

Uit de peiling blijkt dat iets meer dan de helft van de inwoners de woonbuurt als schoon ervaart. Fortuyn: “Door de bezuinigingen is de buitenruimte op onderhoudsniveau C terecht gekomen. De hoeveelheid zwerfafval nam onaanvaardbaar toe. We gaan voor de buitenruimte het onderhoudsniveau opschalen naar B, en voor de centra naar niveau A. We blijven kijken waar het beter kan en zijn gevoelig voor de input van bewoners. Het heeft alles te maken met bewustwording. Dat is een samenspel tussen gemeente en inwoners.” Er is aandacht van de gemeente voor verzoeken om meer openbare afvalbakken te plaatsen en die vaker te legen.

De vervuiler betaalt

Simon Fortuyn denkt met een zekere weemoed terug aan de ‘goeie ouwe tijd’ waarin de schillenboer, de melkboer, de bakker en de kruidenier in de straat kwamen. “Afval dat gecomposteerd kon worden ging niet verloren en eerste levensbehoeften werden niet onnodig in plastic verpakt.”
De organisatie van de afvalinzameling aan huis doet de gemeente in de ogen van inwoners heel goed. Dat krijgt de hoogste waardering. Fortuyn: “De gemeente organiseert de afvalinzameling, maar de kwaliteit van de voorscheiding ligt bij de inwoner. Alles wat in de gele plastic zak gaat, haalt een hoog percentage van voorscheiding. De hoeveelheid restafval is nog steeds veel te hoog. Dat moet eerst richting 100 kg per huishouden en dan naar 20 kg als dat kan, maar vooral de hoeveelheid GFT in dat restafval is nog steeds veel te hoog: rond de 40 kg! Dat is jouw probleem, wat het is jouw afval! En de vervuiler betaalt uiteindelijk. De jaarlijkse eindafrekening valt bij jou op de deurmat!”

Minder autogebruik

Slechts de helft van de inwoners vindt dat er voldoende parkeerplekken rond de woning zijn en een nog kleiner aantal vindt de parkeervoorzieningen bij stationsgebieden voldoende. Wethouder Fortuyn: “Bij de herinrichting van Metrostation Rodenrijs ligt de nadruk op fietsparkeren en een bewaakte fietsenstalling. In de nieuwe woonwijken proberen we de parkeernorm omlaag te brengen en meer groen en waterpartijen aan te plannen. Parkeren op eigen grond wordt aangemoedigd. Toch blijft de auto het straatbeeld in de woonomgeving bepalen. Dat wordt hopelijk in de toekomst anders als de jongere generatie zich minder richt op bezit en zich meer op het gebruik van deelauto’s richt of gebruik maakt van het openbaar vervoer. Dan zal er fors geïnvesteerd moeten worden in het openbaar vervoer en betere busverbindingen naar en in woonwijken. Daar pleit ik in Metropoolregio MRDH voor.”

Lozen van schoon water

De gemeente stimuleert inwoners tegels voor groen in te ruilen, evenals de waterschappen dat met subsidies doen, en investeert in het scheiden van waterlozingen op het riool. Fortuyn: “Je wilt niet onnodig ‘schoon’ regenwater gaan zuiveren. Aan de andere kant heb je voldoende rioolwater voor de doorstroming nodig. Daarom zijn we in een renovatieproject in Bergschenhoek Noord-Oost bij 175 woningen de regenpijpen aan de voorkant van het huis aan het afkoppelen van de bestaande riolering. Dat schone water wordt geloosd op het oppervlaktewater. Er komt wat graafwerk aan te pas en de bewoner moet na de werkzaamheden zelf de tuin in de oorspronkelijke staat terugbrengen. De gemeente neemt daarentegen de kosten van de afkoppeling van het riool en aansluiting op de centrale afvoerpijp voor schoon water voor haar rekening.”

Biodiversiteit

Bewoners worden aangemoedigd om als straat of woonerf een stuk openbaar groen voor de gemeente te onderhouden. Simon Fortuyn: “Dat is eigenbelang en het is samenbindend. Initiatieven voor het aanplanten van vlinderstruiken en het plaatsen van insectenhotels willen we graag honoreren. De begroeiing langs greppels worden ingezaaid met wilde plantenzaden en bosschages worden zo ingericht dat het aantrekkelijke verblijfplaatsen voor insecten zijn. Zo gaan we ook de biodiversiteit in het Annie M.G. Schmidtpark vergroten. Er bestaan plannen om natuurlijke corridors door het kassengebied te maken, om de habitat van insecten, vlinders en bijen met elkaar te verbinden. Maa we gaan ook aan de slag met vergroening van schoolpleinen.”