zaterdag 6 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » Opnieuw aandacht voor negatieve invloed lachgas
Lansingerland - Op 4 december besprak de raadscommissie Algemeen Bestuur de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Lansingerland. In de APV staat de regelgeving die in een gemeente geldt wat betreft de openbare orde en veiligheid. De aandacht ging vooral uit naar het gebruik van lachgas.

Opnieuw aandacht voor negatieve invloed lachgas

APV en lachgas

Opnieuw aandacht voor negatieve invloed lachgas

Lansingerland – Op 4 december besprak de raadscommissie Algemeen Bestuur de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Lansingerland. In de APV staat de regelgeving die in een gemeente geldt wat betreft de openbare orde en veiligheid. De aandacht ging vooral uit naar het gebruik van lachgas.

Peter Tetteroo

Paul Lieverse (ChristenUnie) kreeg als eerste het woord. Hij reageerde op de brief waarin burgemeester en portefeuillehouder veiligheid, Pieter van de Stadt, in gaat op het probleem van lachgas en de lokale handhaving. In deze brief stelt het college (samenvattend) dat de landelijke wetgeving geen verbod kent op de verkoop en het gebruik van lachgas. Op basis van de bekende informatie en probleemanalyse concludeert het college dat het lachgasgebruik in Lansingerland niet tot problemen leidt op het gebied van openbare orde. Het aantal signalen en meldingen van overlast van lachgas is in de gemeente beperkt. Het college sluit aan bij landelijke onderzoeken over de gezondheidseffecten van lachgas. Het college ziet daarom (nu nog) geen noodzaak om een algemeen verkoop- en gebruiksverbod op te nemen in de APV. Als blijkt dat landelijke wetgeving wordt aangepast (bijvoorbeeld lachgas in de Opiumwet) neemt het college deze wijzigingen mee in het lokale beleid.

Negatieve invloed

Paul Lieverse is een andere mening toegedaan en lichtte deze nogmaals toe. “Lachgasgebruik en -verkoop heeft een negatieve invloed op milieueffecten, gezondheidseffecten en veroorzaakt overlast en onveilig gedrag. De politie maakt zich grote zorgen over de uitwassen door het gebruik van lachgas. In het verkeer nemen incidenten, waarbij lachgas in het spel is, een vlucht. Het grootste deel van de gebruikers zijn jongeren en jongvolwassenen. De tijd dat we de gevolgen van lachgasgebruik kunnen bagatelliseren, is voorbij. Slechts één keer overmatig gebruik kan al neurologisch schade veroorzaken. Vervolgens lezen wij in de brief van het college dat de problematiek en de gevolgen meevallen. Ik vraag me af of het college de media voldoende volgen waarin ik lees dat er sprake is van een fiks probleem dat toeneemt, dat actie is nú nodig is”, aldus een verontruste Paul Lieverse.

APV zegt hier niets over

Lieverse vervolgt: “Onze gemeentelijke APV zegt hier niets over, de brief erover vind ik reactief in plaats van sturend. Ik lees in de brief van het college dat professionals (veiligheidsadviseurs, medewerkers Jongerenwerk) lachgas niet zien als een groot probleem in Lansingerland, daar zijn de andere professionals het niet mee eens. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum meldt in 2018, 54 meldingen van vergiftiging en in 2019 al 67 meldingen in eerste helft van dit jaar. Dit betreft onder meer verlammingen. Iemand die in Rijndam werkt, schreef: ‘Bij ons in de kliniek tellen we drie jongeren op de dwarslaesieafdeling, zes volwassenen op de neuroafdeling en twee op de kinderafdeling, allemaal met incomplete dwarslaesie door lachgas. Mogelijk met schade voor het leven. Ik vraag iedereen om dit door te vertellen.”
Volgens Lieverse wordt er echt te licht over gedacht. “Ook lees ik in de brief dat er weinig of geen signalen van overlast of hinder zijn. Maar als we bij de Commissie Samenleving insprekers hebben over chill-plekken, dan halen deze inwoners terloops hun zorgen over de lachgas-problematiek erbij. Wij zijn een gemeente met veel jeugd. Ik vraag aan mijn collega-raadsleden om een helder signaal af te geven: doe het niet!”
Burgemeester Pieter van de Stadt: “Wij zijn het eens met de constatering dat lachgas een probleem voor de gezondheid is. De APV gaat nu eenmaal niet over gezondheid, maar over verstoring van de openbare orde en wat betreft dit laatste hebben wij er in Lansingerland geen last van. Als het gebruik van lachgas op bepaalde plekken tot verstoring leidt mag ik en zal ik ingrijpen.”
De collega-raadsleden sloten zich bij het pleidooi van Lieverse aan en vroegen hem met een amendement te komen.
Maandag 9 december werd bekend dat staatssecretaris Blokhuis het gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden wil gaan verbieden. Aanleiding is een rapport van de drugsbeoordelingscommissie CAM, dat stelt dat het risico van lachgas voor de gezondheid ‘matig tot groot’ is. Blokhuis wil lachgas op Lijst II van de opiumwet plaatsen, naast softdrugs. Hoe het verbod moet worden gehandhaafd is nog niet duidelijk.