dinsdag 26 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Ontwikkeling Bergschenhoek Centrum
Bergschenhoek Centrum moet nog wel even wachten op een bruisende metamorfose. Foto: Freek J. Zijlstra.

Ontwikkeling Bergschenhoek Centrum

Ontwikkeling Bergschenhoek Centrum

Lansingerland – Commissie Algemeen Bestuur sprak op woensdag 13 mei jl. in een digitale thuisvergadering onder andere over de voortgang in de ontwikkeling van Bergschenhoek Centrum. Inwoners zien vooralsnog niets van de forse facelift die aangekondigd is en evenmin van de stappen die volgens het college in dat hele trage proces toch wel zijn gezet.

Freek J. Zijlstra

Als alle neuzen van ondernemers uit dat centrum (weer) in dezelfde richting staan en alle procedures zijn doorlopen, zal het volgens wethouder Kathy Arends toch al gauw 4e kwartaal 2021 zijn als met de uitvoerende werkzaamheden begonnen kan worden. Als alles na de (economische) coronacrisis überhaupt weer als vanouds wordt.

Online vergaderen

Het was de eerste keer dat de commissie AB digitaal vergaderde. Volgens voorzitter Jan Pieter Blonk een intensieve aangelegenheid en hij vroeg van de deelnemers dan ook een hoge mate van efficiënt vergaderen. De kijker/luisteraar moet echter wel heel erg politiek geïnteresseerd zijn om het met het aanbod van warrige beelden en matige geluidsweergave een tijdje vol te houden. Uw verslaggever koos van dit avondvullend programma daarom het politiek gevoelige onderwerp waarom er voorlopig nog geen spa de grond in gaat om Bergschenhoek Centrum enig aanzien te geven.

Bruisend Bergschenhoek…

Beginnend met de grootste raadsfractie wilde Marjolein Gielis (Leefbaar 3B) niet terugkijken en benoemen wat er allemaal niet goed gaat, maar vooruit blikken. “Begin maar vast met het uitvoeren van onderdelen van het plan, zodat inwoners kunnen zien dat Bergschenhoek echt weer een bruisend en levendig centrum krijgt!” Nathalie van Bakel (VVD) roept het college op door te pakken in samenwerking met de meerderheid van de winkeliers die hun steun wél aan de stuurgroep gegeven heeft. Frans Ammerlaan (CDA) constateert dat het in elk winkelcentrum nu eenmaal zo is dat van alle ondernemers de neuzen niet in dezelfde richting wijzen. Dan zou een klankbordgroep wellicht beter zijn om te zorgen dat er een goed functionerend en toegankelijk centrum komt. Petrine van Olst (WIJ Lansingerland): “Er móet iets gebeuren! Er is een centrumvisie met voldoende draagvlak. Wij willen dat de wethouder doorpakt zodat het weer kan gaan bruisen in Bergschenhoek Centrum.” Jurjen Dieleman (ChristenUnie) memoreert het feit dat de raad er bewust voor gekozen heeft bepaalde taken bij de ondernemers zelf te leggen. “Als die er samen niet uitkomen, moeten we ervoor waken het zelf te gaan regelen. We moeten de verantwoordelijkheid bij de winkeliers laten.” Ineke den Heijer (D66) wil weten wat de aard van het conflict bij de ondernemers is. ”Aanpakken in plaats van afwachten is wat mijn fractie wil. Het college is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het centrum.” Anja de Geus (GroenLinks) stelt vast dat het aanwijzen van een centrummanager en het instellen van een stuurgroep alleen maar veel gesprekken heeft opgeleverd. “Kan er nu niet eerst een mediator aangesteld worden die de onderlinge verschillen helpt te overbruggen? Het gaat er toch om dat het weer leuk winkelen wordt in Bergschenhoek?” Dat beaamt Petra Verhoef (PvdA): “De inzet moet het krijgen van een centrum zijn waar iedereen recht op heeft en naar uitkijkt.”

…maar dat moet nog wel even wachten

Wethouder Kathy Arends is van mening dat er met de nodige ambitie al stevige stappen zijn gezet. Misschien gaat het minder snel dan men zou willen. “Het is niet eenvoudig om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. Er is echter veel ambtelijke inzet en tijd nodig geweest om de onderlinge verhoudingen goed te krijgen. We gaan hoe dan ook door! Er ligt een visie, er is een programma van eisen, er is een schetsontwerp aan de stuurgroep gepresenteerd en dat wordt getoetst op financiële en technische haalbaarheid om tot een voorlopig voorontwerp te komen. Het definitieve ontwerp zal in oktober dit jaar gereed zijn en dan verwachten we na alle wettelijke procedures in het 4e kwartaal van 2021 te kunnen beginnen.”

Check Also

Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland is tegen gebruik lanthaan

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om de Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder te maken. Wij vroegen hoogheemraad Agnes van Zoelen in vervolg op de publicatie van het hoogheemraadschap in De Heraut van 22 april jl. om een reactie op bijgaand interview met de actievoerders.

Geef een reactie