woensdag 27 mei 2020 | week 22
Home » fbpost » Ondernemers en overheid helpen werkzoekenden met Doe Agenda

Ondernemers en overheid helpen werkzoekenden met Doe Agenda

Ondernemers en overheid helpen werkzoekenden met Doe Agenda

Regio – Vrijdag 28 juni ondertekenden Margreet van Driel, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Zoetermeer en voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal en Corina Holla, voorzitter VNO NCW Den Haag, de Doe Agenda Zuid Holland Centraal.
De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, UWV, vakbonden en VNO NCW West tekenden de samenwerkingsovereenkomst om zich in 2019 en 2020 gezamenlijk in te zetten om zoveel mogelijk werkzoekenden in onze regio werkfit te maken om 170 werkfitte kandidaten aan passend werk te helpen.

De gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, UWV, vakbonden en VNO NCW West hebben de handen ineen geslagen in dit samenwerkingsverband. Daarnaast ontwikkelen de gemeenten plannen die specifiek zijn voor de individuele gemeenten. Wethouder Werk en Inkomen van Lansingerland Kathy Arends: “Met deze regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid zetten we in op het verkleinen van de mismatch op de huidige arbeidsmarkt. Met projecten als ‘Het Nieuwe Wij’ bieden wij maatwerk voor onze inwoners en ondernemers in de regio.”

Doe Agenda uitvoeren

Met de Doe Agenda gaan de samenwerkingspartners gezamenlijk aan de slag met drie doelstellingen: het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt, de aansluiting van de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening en het stimuleren van de inclusieve arbeidsmarkt. De komende periode wordt gezamenlijk uitgewerkt hoe dat het beste gedaan kan worden en wordt dat uitgevoerd. Door het gezamenlijk op te pakken kunnen partners van elkaar leren hoe we de werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar brengen, hoe we de werkzoekenden beter laten aansluiten op de kansen op de arbeidsmarkt en hoe ondernemers meer oog krijgen voor de talenten van onze werkzoekenden in onze regio.
Dit alles om meer mensen een kans te bieden op de arbeidsmarkt en toekomstperspectief te bieden.

Corina Holla: ‘De krapte op de arbeidsmarkt begint steeds meer werkgevers op te breken, maar er staan nog steeds 1 miljoen mensen langs de kant van de arbeidsmarkt. In dat onbenutte arbeidspotentieel zit dé oplossing voor het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Daarom heeft VNO-NCW West haar handtekening gezet onder de Doe-Agenda ‘Perspectief op Werk’. We hebben deze mensen nodig in onze bedrijven en kunnen het ons niet permitteren om talent onbenut te laten.’

Perspectief op Werk

De Doe Agenda is een regionaal uitvoeringsplan dat voortkomt uit de landelijke intentieverklaring Perspectief op Werk. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020. Met de Doe agenda heeft de regio Zuid Holland Centraal voor 2019 1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering hiervan. Begin volgend jaar wordt duidelijk of de regio’s aanspraak kunnen maken op een tweede miljoen.

Check Also

Zwembad De Windas weer geopend

Lansingerland - Met een ballonnenboog bij de entree en allemaal blije gezichten was het vrijdag 22 mei weer lekker druk in en rond zwembad De Windas. Die dag gingen de deuren weer open na een lange sluiting, veroorzaakt door het coronavirus. Dat voorlopig nog niet alles bij het oude is zal duidelijk zijn, maar het begin is er.

Geef een reactie