dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Algemeen » ‘Ondernemer op de troon’ tijdens Miljoenenontbijt Oostland

‘Ondernemer op de troon’ tijdens Miljoenenontbijt Oostland

‘Ondernemer op de troon’ tijdens Miljoenenontbijt Oostland

Bleiswijk – Slechts een zeventigtal ondernemers uit zowel Lansingerland als Pijnacker-Nootdorp kon in verband met de geldende RIVM afspraken woensdagochtend 16 september in alle vroegte present zijn tijdens het jaarlijks door VNO-NCW Oostland georganiseerde Miljoenenontbijt op de ochtend na Prinsjesdag. De overige belangstellenden volgden de ontwikkelingen van die ochtend via livestream.

Trees Borkus-Henskens

Plaats van handeling was deze ochtend het pand van Anthura aan de Cyclaamweg in Bleiswijk. Met Cor van der Wel als voorzitter van de ochtend mochten na een welkom en het uitserveren van een goed verzorgd ontbijtje achtereenvolgens twee ondernemers plaatsnemen op ‘de troon’ die voor in de zaal was geplaatst.

Licht aan het einde van de tunnel

Gastheer Iwan van der Knaap was de eerste ‘uitverkorene’ in de fraaie stoel die als ondernemer iets vertelde over het bewogen deel van 2020. Hij vertelde: “Met ons werk zijn we al jaren actief in China, dus daar liggen veel contacten. Wij waren al met de koop van mondkapjes vanuit China bezig voor we ze hier nodig hadden. Corona bracht vervolgens in Nederland een schok teweeg met een leverings- en productievraag die uitviel naar nul. Gelukkig hebben we binnen ons bedrijf voldoende ruimte en konden we alles zo inrichten dat er doorgewerkt kon worden tussen de planten. Veel medewerkers van kantoor werkten thuis.” Na enkele slechte weken voor bloemen en planten volgde de herwaardering. “Met Pasen werden weer vijftien vrachtwagens vol perkgoed geladen; er ging weer iets gebeuren!” Vooruit kijkend: “Er komt een periode dat dit weer voorbij is en we het einde van de tunnel zien. Blijf in contact met je klanten en zorg dat ook het vertrouwen blijft. Ga door met produceren, want ‘nu geen klanten’ wordt anders ‘straks geen planten’.”
Jeroen van der Ploeg, blij dat hij als cateraar na een pittige tijd weer meer aan het werk is en ook het ontbijt voor deze ochtend mocht verzorgen, ging acht weken met een rijdend pop-up restaurant de wijk in; dat bleek een goede overbrugging tot de horeca weer open ging. “Dankzij het steunpakket van de regering konden mijn vaste medewerkers in dienst blijven. Ik hoop dat we het normale leven weer snel kunnen oppakken.”
Ted Duijvestijn reageerde met: “Bij onze tomatenkwekerij staan de deuren ook nu open voor iedereen die zoekende is naar werk. Met name veel jonge mensen leren daardoor het bedrijf van alle kanten kennen en zich realiseren welk werk bij hen past. We gaan wekelijks met ze in gesprek en na vier maanden weten ze meestal wel wat ze willen. Die openheid geeft vertrouwen; ook naar de mensen die al bij je werken.”

Den Haag

Rond de klok van achten zou worden overgeschakeld naar Den Haag om te luisteren naar hetgeen Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, te vertellen had over de Miljoenennota, een mogelijk herstel na corona en de visie die de Miljoenennota daaraan bijdraagt. Helaas kon deze presentatie door afwezigheid van Vonhof niet doorgaan, maar Cor van der Wel wist daar wel raad mee. Hij gaf eerst de microfoon aan de beide wethouders met de vraag ‘Hoe diep zijn de zakken van beide gemeenten in het Oostland?’. Kathy Arends wist: “Na financieel zwaar weer zijn we een andere koers gaan varen in Lansingerland. We hebben de achterliggende twee jaar goede keuzes gemaakt en zijn gezond. Nu staan we voor de opgave een robuuste en sluitende begroting te maken en koers te houden. Met een grote bouwopgave, maar ook met twee probleemgebieden: Jeugdzorg en de WMO. Maar met een goed vestigingsklimaat hebben we vertrouwen in de toekomst.”
Ilona Jense die naar de ondernemers van Pijnacker-Nootdorp keek: “We moeten zo snel mogelijk de (lokale) economie weer goed op gang krijgen en zoveel mogelijk lokaal aanbesteden waar dat kan. We denken met iedereen mee en als er iets is; laat het ons weten!” Met beide wethouders als jury ging vervolgens een Lagerhuisdebat van start met voor- en tegenstanders van enkele stellingen. Stellingen als ‘moet de overheid financiële steun blijven geven’, ‘moeten we wel of niet stoppen met de coronamaatregelen’ en ‘moet eerst de crisis worden bestreden en gaan we dan pas herstructureren’. Voor- en tegenstanders konden zich spontaan uiten en dat luchtte een enkeling zienderogen op.
De ochtend werd afgesloten met een presentatie van het Belastingplan 2021, waarin Danny Ruigrok de opvallendste veranderingen met de aanwezige ondernemers deelde.

De agenda

Deze bijeenkomst smaakte naar meer. Inmiddels staan er voor de komende periode weer drie activiteiten in de agenda van VNO-NCW Oostland: met dinsdag 29 september een presentatie ‘Circulaire stad’ met als centraal thema ‘Hoe gaat het ondernemersklimaat (met kansen naar de toekomst) er uit zien?’, de Oostlanddag op woensdag 7 oktober in een aangepaste vorm en eind oktober een fysieke bijeenkomst.