donderdag 6 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA

Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA

Berkel en Rodenrijs – Maandagavond 20 januari is de traditionele nieuwjaarsreceptie van de PvdA Lansingerland. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Net als tijdens voorgaande jaren wil het afdelingsbestuur en de fractie stil staan bij belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente. Een thema dat Lansingerland de komende jaren stevig bezig zal houden is het bouwen van nieuwe woningen. Het gaat hierbij om sneller, meer en vooral betaalbaar bouwen. De vraag naar nieuwe huizen is groot maar het aanbod is voor zeer velen onbetaalbaar.
Gedeputeerde mevrouw Anne Koning (PvdA) van de provincie Zuid-Holland, die wonen en ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft, zal dan zowel vanuit provinciaal als vanuit lokaal perspectief vertellen hoe zij met deze uitdagingen om zal gaan. Directeur-bestuurder Hanneke Vliet Vlieland van d3B Wonen en PvdA fractievoorzitter Petra Verhoef zullen vervolgens reageren op het verhaal van de gedeputeerde.
De PvdA nieuwjaarsreceptie vindt plaats op maandag 20 januari vanaf 20.00 uur in t Manneke, Leeweg 33 te Berkel en Rodenrijs.