De borden die niet mochten ‘deelnemen’ aan de vergadering, staan nu in een weilandje vlakbij het natuurgebied ‘hun mening te geven’.
De borden die niet mochten ‘deelnemen’ aan de vergadering, staan nu in een weilandje vlakbij het natuurgebied ‘hun mening te geven’.

Gemeenteraad buurgemeente discussieert drie uur over snelfietsverbinding

Algemeen 1 keer gelezen

Regio - Drie uur lang heeft de gemeenteraad in buurgemeente Pijnacker-Nootdorp donderdag 15 februari over de veelbesproken snelfietsverbinding tussen Delft Centrum en Rotterdam Alexanderpolder gesproken. De route van de verbinding gaat ook een heel stuk door Lansingerland. In het bestuurscentrum in Pijnacker was het avond vol insprekers en met talloze ‘aanvullende vragen’ over en weer.

De publieke tribune zat bommetje vol en de sfeer was geladen. Vergaderingsvoorzitter Damiën van Herk moest er vooraf en ook tijdens de bijeenkomst op wijzen dat uitingen voor of tegen vanaf de tribune niet waren toegestaan. Ook een paar meegetroonde protestborden mochten niet aan de bijeenkomst ‘deelnemen’. Nog even het plan: een nieuwe snelfietsverbinding tussen Delft en Rotterdam van rond de twintig kilometer van gemiddeld 4,5 meter breedte, met als ‘hoogtepunt’ een fietsecoduct over de A13 en de Rijksstraatweg, net ten noorden van de Ackerdijkseweg en net ten zuiden van Manege Prinsenstad. Het totale plan is begroot op 59 miljoen euro en het fietsecoduct zou daar zo’n 16 miljoen euro van wegsnoepen. Het plan is gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), een samenwerkingsverband van 23 gemeenten, onder meer voor het verbeteren van de regionale infrastructuur. De andere drie betrokken gemeenten, Rotterdam, Lansingerland en Delft, hebben al ja gezegd tegen het plan, dus er is vanuit de regio enige druk op Pijnacker-Nootdorp om niet voor dwarsligger te gaan spelen. Het plan sluipt al sinds 2013 en is lang redelijk ‘anoniem’ gebleven. Het is pas vrij recent gaan leven, toen een groep omwonenden in het gebied Ackerdijk en Oude Leede een actiegroep vormde tegen het plan, met name omdat het de natuurwaarden van het unieke natuurgebied Ackerdijk zou aantasten. Tamelijk ironisch is dat tijdens de vergadering van donderdag 15 februari bleek dat de eigenaar/beheerder van het gebied, Natuurmonumenten, niet tegen het plan is, mits er niet te veel hinder is van licht en geluid. Net als de Natuurvereniging Midden-Delfland. De Vereniging Natuur en Milieu Pijnacker is ook voor het plan, omdat de fietsoversteek over de A13 straks ook een ecoduct bevat van drie meter als schakel tussen Midden Delfland en het gebied Ackerdijk en Zuidpolder Delfgauw.

Voorstanders
Richard Smokers van NMP betoogde dat er inderdaad goede faunapassages onder de A13 door bestaan maar dat diverse diersoorten, onder meer insecten en bepaalde kleine zoogdieren wel over de weg migreren maar niet er onderdoor. NMP vindt het plan goed vanuit het oogpunt van duurzaamheid en biodiversiteit. De forens wordt uit de auto gelokt en stapt op de fiets. En de recreant vliegt straks niet meer naar Bali maar fietst naar de Balij of naar Ackerdijk. Het Bali/Balijverhaal is een gevleugelde uitspraak van de voorzitter van NMP. Ook de Delftse Fietsersbond - met 600 van in totaal 35.000 leden - is voorstander van het plan: iedere voorziening die het fietsen aantrekkelijker maafkt, is meegenomen, aldus Marien Vermeer die insprak evenals Lex Duijndam van Manege Prinsenstad en natuurliefhebber Pieter de Wit die de gemeenteraad met klem verzocht naar alternatieve mogelijkheden te kijken. Lex Duijndam ziet een voor zijn bedrijf belangrijk paardenweiland - dat ze pachten van de gemeente - verloren gaan, maar later in de vergadering bleek dat wethouder Bart van Straten met Prinsenstad in gesprek wil gaan over andere pachtmogelijkheden.

En dan de politieke fracties. VVD, D66, Progressief PN, CU/SGP, Fractie Graafland en de Partij voor de Dieren zijn voor de nieuwe snelfietsroute. Deze partijen vinden dat ‘we’ wat verder moeten kijken dan alleen ons eigen lokale belang. Wel zijn deze partijen bereid mee te denken over het wat meer naar het noorden (richting Delfgauw) verplaatsen van het geplande nieuwe fietspad in het verlengde van het fietsecoduct. Dat stuk fietspad komt net ten noorden van de Ackerdijkseweg en moet dan aansluiten op het Ackerdijksepad, het fietspad vanaf de Oude Leedeweg/Zuideindseweg naar het bruggetje over de Berkelse Zweth naar de Bovenmolenweg.

Trots is tegen het plan en was dat ook al in 2021 toen een grote raadsmeerderheid in principe al ja zei tegen de snelfietsverbinding. Eerlijk Alternatief was destijds voor maar twijfelt nu vanwege de sterk gestegen kosten en omdat er wellicht betere en goedkopere alternatieven zijn. Ook het CDA is nog niet overtuigd: de snelfietsverbinding is vooral voor Lansingerlanders die op de fiets naar Delft willen. Gemeentebelangen PN is tegen. Deze partij vindt het veel logischer om te kijken naar het verbeteren van de bestaande fietsverbindingen in plaats van een nieuw fietspad aanleggen op slappe veengrond vlakbij een natuurgebied.

Kosten
Behalve over het wel of niet beter benutten van bestaande fietsverbindingen was er ook de nodige discussie over de kosten. Pijnacker-Nootdorp moet 2,5 miljoen euro bijdragen en op het totaal van 59 miljoen vindt de VVD dat een ‘koopje’. Het CDA zegt daarentegen: ook al dat andere geld is gemeenschapsgeld uit de portemonnee van burgers. Trots zei zelfs: hoe kunnen we met dit plan akkoord gaan en ons eigen Cultureel Centrum uitstellen om financiële redenen. De VVD ziet het geld niet als het probleem: vorig jaar hadden we 17 miljoen euro over en ons gemeentelijk vermogen gaar richting de 100 miljoen euro!

Op donderdag 29 februari neemt de raad van Pijnacker-Nootdorp een besluit over deze kwestie. Voor iedereen een schrikkeldag en voor sommigen wellicht een (ver)schrikdag! (SO)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant