maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Politiek » Nieuwe website voor participatietraject luchthaven
Lansingerland/Rotterdam - In het traject ‘Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ zijn de eerste stappen gezet om het proces van participatie met alle belanghebbenden in de regio te starten. Voor dit traject is een eigen website ontworpen: www.luchthavenbesluit.nl.

Nieuwe website voor participatietraject luchthaven

Nieuwe website voor participatietraject luchthaven

Lansingerland/Rotterdam – In het traject ‘Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ zijn de eerste stappen gezet om het proces van participatie met alle belanghebbenden in de regio te starten. Voor dit traject is een eigen website ontworpen: www.luchthavenbesluit.nl.

Op deze website is alle informatie te vinden over het traject, het laatste nieuws, relevante documenten en veelgestelde vragen. Ook kunnen belangstellenden er in contact komen met de procesbegeleiding. De website wordt de komende tijd verrijkt met actuele informatie.
De oriëntatiefase van het participatietraject is achter de rug. Nu wordt begonnen met het informeren en betrekken van deelnemers in het traject. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.
De partijen spreken in het traject met elkaar over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer in de regio. Er wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario, waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het streven is om dit scenario aan het einde van dit jaar af te ronden. Het zal de basis vormen voor onderzoeken, zoals een Milieueffectenrapportage, die onderbouwing moeten geven voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
RTHA, initiatiefnemer van het participatietraject, heeft besloten om de begeleiding van het proces om tot een voorkeursscenario te komen uit te besteden aan WesselinkVanZijst en VIRIDIS Business Advisory. RTHA is zelf deelnemer in het traject.
De gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van I&W onderschrijven het belang van goede participatie en dragen bij aan de bekostiging van het onafhankelijk projectteam.