donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Algemeen » Nieuw in De Heraut: De ‘Vraag van de week’

Nieuw in De Heraut: De ‘Vraag van de week’

Nieuw in De Heraut: De ‘Vraag van de week’

We plaatsen vanaf nu regelmatig een ‘Vraag van de week’. We leggen u een vraag over een actueel onderwerp voor waarop u via de App of www.herautonline.nl onder het kopje ‘Vraag van de week’ ja, nee of geen mening kunt aanklikken. Elke week sluit de termijn op zondagavond. U kunt per IP-adres slechts één keer uw stem uitbrengen.

De redactie merkt dat op brandende kwesties in de samenleving veel ingezonden brieven binnenkomen. Wij proberen in onze berichtgeving nuancering aan te brengen en voor- èn tegenstanders aan het woord te laten. Briefschrijvers krijgen de ruimte en onze verslaggevers gaan op pad om de actualiteit te beschrijven en meningen daarover op te halen bij de inwoners, de politieke partijen en het college van b. en w. Toch zouden we een beter beeld willen hebben van wat onze lezers over belangrijke onderwerpen vinden om zo een goede bijdrage te kunnen blijven leveren aan de discussie.

De vraag van deze week

De vraag van week 38 gaat over de besteding van de € 137,6 miljoen Eneco-gelden. Uit de peiling blijkt dat bijna een kwart van de lezers het belangrijk vindt dat een snelle realisatie van goedkope huisvesting voor starters mogelijk moet worden gemaakt.
Als argument werden bijvoorbeeld de volgende reacties gegeven:
‘Waarom worden er zo veel ontzettend dure woningen in Lansingerland gebouwd en geen betaalbare woningen voor starters?’
‘Jongeren maken nu geen enkele kans meer om hier te starten en te blijven wonen.’
‘Er moeten meer betaalbare starterswoningen komen voor jonge mensen uit Lansingerland zelf. Hiermee voorkom je vergrijzing en zij zijn de toekomstige mantelzorgers van de ouders die nu in Lansingerland wonen.’
‘Het aandeel starterwoningen zal veel groter moeten zijn in de huidige bouwplannen. Het duurzaam bouwen en de koperskorting kan gefinancierd worden met dit geld.’
‘Bouwgrond kopen voor Tiny Houses en starterswoningen vind ik een prima doel.’

– ‘Zonder jongeren geen toekomst. Flexwoningen moeten dorpen levendig houden’, stelt de gemeente Aalten. Daarom komen er volgens een bericht in het Nederlands Dagblad van 8 september jl. speciaal voor een aantal buurtschappen tientallen nieuwe, kleine flexwoningen met een huurprijs rond de € 500 per maand. Normaliter is dat werk voor woningcorporaties. Maar omdat corporaties nauwelijks investeren in buurtschappen, gaat de gemeente zelf woningen toevoegen. – Het kan dus!

Vraag week 38:

Vindt u dat de gemeente Eneco-gelden moet besteden aan snel te realiseren en goedkope starterswoningen (Tiny Houses en/of flexwoningen) in alle drie de dorpskernen?

Geef hier uw mening.