zondag 12 juli 2020 | week 28
Home » Politiek » Motie van D66 voor vergroenen schoolplein krijgt geen meerderheid

Motie van D66 voor vergroenen schoolplein krijgt geen meerderheid

Motie van D66 voor vergroenen schoolplein krijgt geen meerderheid

Lansingerland – Tijdens de afsluitende begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 11 juli jl. diende Ineke den Heijer van D66 een motie in, waarin onderhoudsbudget van een vergroend schoolplein aan de Oudelandselaan werd gevraagd. Ze kreeg wonderlijk genoeg geen meerderheid achter haar plan, in een tijd dat hittestress, het vasthouden van regenwater, bomenkap en biodiversiteit hot items zijn.

Freek J. Zijlstra

De basisscholen Prins Johan Friso, Het Baken en De Klipper en de buitenschoolse opvang Zus & Zo werken, gesteund door D66 en een aantal vrijwilligers, aan de vergroening van het schoolplein en willen hiermee op bescheiden schaal een begin maken, met de bedoeling om deze in de loop van de tijd meer invulling te geven.
De scholen en BSO zetten zelf de eerste stap waarbij uit eigen middelen geïnvesteerd wordt in ontwerp en de aanplanting van ruim dertig bomen. Dit plan wordt instemmend ontvangen door de bewoners van het Mozaïek omdat dit de omgeving verfraait, voor verkoeling zorgt en mogelijk geluidsoverlast van de kale pleinen kan verzachten.
Het schoolplein is geen eigendom van de gebruikers, maar openbare ruimte en wordt dan ook door de gemeente beheerd. Dat is normaliter bij schoolpleinen niet zo.
Indiener van de motie Ineke den Heijer (D66) betoogt met steun van Marko Ruijtenberg (GroenLinks), Petra Verhoef (PvdA) en Leon Hoek (WIJ Lansingerland) dat het logisch is dat de gemeente financieel bijdraagt in het vergroenen van dit schoolplein, maar in ieder geval in de toekomst ook de meerkosten van het onderhoud van het vergroende schoolplein voor haar rekening zou moeten nemen. Dat past immers in het duurzaam maken van Lansingerland, het bevordert een groene buitenruimte waarin kinderen graag buitenspelen en een vergroend schoolplein compenseert bovendien de versteende ontwikkeling van het aansluitende Berkel Centrum West.

Eerst beleid maken

Don van Doorn (Leefbaar 3B) en Matthijs Ruitenberg (CDA) vinden dat de exploitatie van het schoolplein, inclusief de vergroening, principieel bij de scholen en hun besturen ligt. Alexander Kuipers (VVD): “Straks wil een school een waterval of een jacuzzi! Waar houdt het op?”
Wethouder Ankie van Tatenhove verwoordde bij afwezigheid van wethouder Fortuyn het standpunt van het college. Ze wil wachten op een inventarisatie van schoolpleinen, afgesloten of in de openbare ruimte, waarbij men serieus werk wil maken van het vergroenen, te beginnen met een pilot. Dan kan er beleid op gemaakt worden, met andere woorden, vaststellen wat het onderhoud de gemeente kost, aldus Van Tatenhove.
Dat klinkt niet goed nu het onderhoud van de buitenruimte geüpgraded is van niveau C naar B. Bovendien vindt iedereen dat er iets aan de verstening van de buitenruimte gedaan moet worden. Beginnen bij de basis, speelpleinen van onze schoolgaande kinderen in de basisschoolleeftijd, lijkt een inkopper, maar die kans wordt nu (alweer) gemist door een zuinige gemeenteraad.