donderdag 16 juli 2020 | week 29
Home » Algemeen » Minister Carola Schouten begeleidt Amerikaanse landbouwminister tijdens bezoek in Bleiswijk
Voor aanvang van de rondleiding door de ruimtes van WUR was er eerst een welkom aan de Amerikaanse minister van Landbouw. Met v.l.n.r. Louise O. Fresco voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research Minister Carola Schouten en de Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue.

Minister Carola Schouten begeleidt Amerikaanse landbouwminister tijdens bezoek in Bleiswijk

Nederlandse kassenbouwers volop actief in de VS

Minister Carola Schouten begeleidt Amerikaanse landbouwminister tijdens bezoek in Bleiswijk

Bleiswijk – De Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue was vorige week in de Europese Unie om kennis te maken met de nieuwe Europese Commissie. Samen met minister Carola Schouten bezocht hij dinsdag 28 januari de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research in Bleiswijk. Perdue en Schouten werden tijdens hun bezoek vergezeld door de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research.

Trees Borkus-Henskens

Perdue wilde graag de Nederlandse glastuinbouw opnemen in zijn bezoek aan Europa. In heel de VS ziet hij tal van kassencomplexen verrijzen die allemaal met Nederlandse kennis en bedrijven worden gerealiseerd. Tijdens dit bezoek wilde hij met eigen ogen komen kijken waar al die kennis en innovatie vandaan komt. “Wat ik zie is een voorbeeld van creativiteit en circulariteit.” Samen met minister Schouten opende Perdu dinsdag de splinternieuwe Kas 2030. In deze kas onderzoekt WUR voor vier teelten de samenhang tussen minimaliseren van emissies op het gebied van energie, water en en gewasbeschermingsmiddelen.

Duurzaam telen met toekomst

Voor een groot deel van de sector, met name het middensegment qua energiegebruik en in de sierteeltsector, is op de duurzaamheidsaspecten energie, water en emissie van nutriënten en gewasgezondheid, nog veel winst te behalen. Om hier de gewenste versnelling te bereiken is in Bleiswijk een demonstratiekas in gebruik genomen: Kas 2030. Vier verschillende teelten worden in afdelingen van 350 m2 uitgevoerd ter demonstratie van de mogelijkheden en de uitdagingen die het fossiel- en emissie-vrij telen met zich meebrengt: aardbei, gerbera, freesia en potanthurium. Bij de duurzame inrichting van de kas waren drie thema’s leidend: de emissies van CO2, water & nutriënten en gewasbescherming.
De kas gebruikt geen gas voor de verwarming. Het is namelijk een zogenoemde all electric-kas, met onder meer full led-belichting. Voor de ontvochtiging van de kas wordt een warmtepomp ingezet. Daarmee wordt latente warmte teruggewonnen en blijft de kas in de winter en voorjaar meer gesloten. Voor de kas wordt geen eigen stroom opgewekt; die wordt als groene stroom ingekocht. De kas loost ook geen drain- en condenswater op het riool, alles wordt hergebruikt en gerecirculeerd. Zo gaan dus geen nutriënten verloren, wordt het water optimaal benut en komen er ook geen residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het riool terecht. Voor het ontsmetten van het water wordt ozon gebruikt, zodat het water veilig is te hergebruiken in de teelt. De gewasbescherming tenslotte is volledig geïntegreerd, met zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke vijanden.
In de kas kunnen telers en onderzoekers leren hoe fossielvrij en emissieloos te telen. Dat klinkt namelijk eenvoudiger dan het is. Iedere teelt kent nog zijn eigen uitdagingen. Zo is de freesia in de praktijk nog een grondteelt die de onderzoekers nu – om de waterloop te kunnen sluiten – in een substraat zijn gaan telen. Zo zijn er nog geen ervaringen in deze teelten met full-led belichting en wordt er voor het eerst actief ontvochtigd.

Rondleiding

Medewerkers van WUR Glastuinbouw verzorgden dinsdag tevens een rondleiding langs drie andere onderzoeksprojecten in Bleiswijk. Langs Geofood, de kweek van vis en gewassen in dezelfde kas met behulp van aardwarmte, door de Winterlichtkas, een nieuw kasconcept dat 10% lichtwinst oplevert en vervolgens in een kas met toepassing van LED-verlichting en CO2 bij verduurzamen van frambozenteelt in glastuinbouw.
“De kassensystemen zijn bijzonder in ons land,” wist minister Schouten na haar bezoek. “Met een nieuwe manier van produceren die nog wel wat vraagstukken oproept. Maar samen met private partijen, overheid, WUR en de kennis uit het veld kunnen we er in een open relatie het beste uithalen. Alles samen benutten en dat hier laten zien in kennis en kunde. We hebben daarbij de bedrijven nodig om kennis in te brengen en te helpen, want de all eletric-kas ligt bij de tuinders nog zwaar op de maag.”