woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Algemeen » Mentorproject Jong Perspectief helpt met overstap van groep 8 naar brugklas

Mentorproject Jong Perspectief helpt met overstap van groep 8 naar brugklas

Mentorproject Jong Perspectief helpt met overstap van groep 8 naar brugklas

Lansingerland – Lisa van Antwerpen is vrijwilliger bij Jong Perspectief. Als mentor biedt zij een jongere een luisterend oor en helpt zij haar op weg in het voortgezet onderwijs. Jong Perspectief is er voor kinderen en jongeren.

Annette Docter

Lisa van Antwerpen kwam ongeveer een jaar geleden in Berkel en Rodenrijs wonen. Nadat zij zich had geïnstalleerd ging ze op zoek naar vrijwilligerswerk. “Mijn doel was om in contact te komen met andere inwoners van Lansingerland. De oproep van Jong Perspectief waarin je je als mentor kon aanmelden, sprak me direct aan.”
In het dagelijks leven geeft Lisa gemeenten advies over het gezonder maken van de omgeving waarin de jeugd opgroeit. “Het raakt me als kinderen en jongeren het niet goed hebben, niet gelukkig zijn. Als ik door middel van mijn werk een positieve bijdrage kan leveren aan een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren dan ben ik tevreden. Het is echter een beleidsmatige functie waarbij ik geen contact met jongeren heb.”

Begeleiding

Lisa is in oktober 2019 als mentor gestart. “Eerst volgde ik een cursus. Normaal gesproken wordt een dergelijke cursus in groepsverband gegeven, maar omdat ik wat later in het seizoen instroomde, praatte projectmedewerker van het mentorproject Annette Berkhout me bij. Als aspirant-mentor hoor je tegen welke situaties je kunt aan lopen en je krijgt praktische tips. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je een leerling mee naar je huis neemt. De afspraak vindt altijd bij de leerling thuis plaats, waarbij dan ook een ouder in de buurt is.”
Na deze cursus vindt er in aanwezigheid van de mentorbegeleider een kennismaking met de leerling en haar of zijn ouder(s) plaats. Als het klikt worden leerling en mentor aan elkaar gekoppeld. In de meeste gevallen voor een periode van één tot anderhalf jaar.
Lisa is wat betreft de begeleiding erg te spreken over Jong Perspectief. “Naast de cursus worden er ook een aantal keer per jaar themabijeenkomsten en intervisies gehouden. Je ontmoet andere vrijwilligers, je kunt een casus inbrengen of je verdiepen in een thema. Zo woonde ik een themabijeenkomst bij over ‘hechting’. Het is niet verplicht aan deze bijeenkomsten deel te nemen, maar je steekt er veel van op.”
Jong Perspectief organiseert ook gezamenlijke activiteiten, waarbij zowel de leerlingen als de vrijwilligers aanwezig zijn. “Het schept een onderlinge band tussen de vrijwilligers. En voor leerlingen kan het een verrassing zijn dat een klasgenootje ook aanwezig is.”

Wekelijks

Lisa is momenteel mentor van een meisje dat in de brugklas zit. Voordat de coronacrisis uitbrak ging ze elke week naar het meisje bij wie ze anderhalf uur blijft. “Ik bied een luisterend oor en peil hoe het met haar gaat. Hoe verliep de schoolweek, zijn er problemen, was het leuk en waar loopt ze tegenaan. Daarna is er aandacht voor het aanbrengen van structuur in haar schoolwerk. Ook ondersteun ik haar waar nodig bij het maken van huiswerk. Tijdens mijn bezoek zijn er een paar vaste momentjes, zoals het drinken van een kopje thee en ter afsluiting het samen kijken naar een stukje van een cabaretier”, schetst Lisa een beeld van haar mentorschap in de praktijk. Op dit moment is het uiteraard niet mogelijk bij het meisje op bezoek te gaan. Het wekelijks contact loopt nu via Whatsapp en Skype. “Daarin vraag ik hoe het met haar gaat, loop de planning van het opgegeven huiswerk door en vraag waar ze tegenaan loopt.”
De ouders van de leerling zijn niet aanwezig bij de begeleiding, maar één van hen is wel thuis. Na afloop neemt Lisa even met de ouder door wat er die keer is gedaan. Mocht de leerling niet goed in haar vel zitten of als er andere problemen lijken te spelen dan bespreekt de mentor dit ook met de ouder(s).

Mentor, geen hulpverlener

Lisa benadrukt dat ze mentor is, geen hulpverlener of therapeut. “We coachen de jongeren, luisteren naar hun verhaal en reiken nieuwe perspectieven aan, zodat ze wat steviger in hun schoenen staan en hun eigenwaarde wordt bevestigd. Ervaring heeft geleerd, dat deze jongeren na één tot anderhalf jaar coaching hun weg zelf kunnen vinden.”

Wie belangstelling heeft voor het mentorschap bij Jong Perspectief kan voor meer informatie een kijkje nemen op de website www.jongperspectief.nlwaar ook meer te lezen is over het maatjesproject van Jong Perspectief. Ook ouders kunnen er voor informatie terecht.
Bellen is ook mogelijk op maandag, woensdag of donderdag tussen 09.00 en 14.00 uur, tel. 079 – 750 22 33 of stuur een mail naar: info@jongperspectief.nl .