vrijdag 25 september 2020 | week 39
Home » Algemeen » Meer cameratoezicht en/of uitbreiding aantal bewaakte fietsenstallingen?
Karel Neelis van Buurttoezicht Lansingerland.

Meer cameratoezicht en/of uitbreiding aantal bewaakte fietsenstallingen?

Aanpak van fietsendiefstal

Meer cameratoezicht en/of uitbreiding aantal bewaakte fietsenstallingen?

Lansingerland – Voorkoming van fietsdiefstal is een verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Volgens Karel Neelis wordt het maar niet beter met het treffen van preventieve maatregelen. Hij ziet mogelijkheden voor een intensievere samenwerking met de vrijwilligers van Buurttoezicht en denkt dat het plaatsen van camera’s de oplossing is. Portefeuillehouder Veiligheid burgemeester Van de Stadt gaf desgevraagd zijn reactie. Het college zet vooralsnog in op uitbreiding van het aantal bewaakte fietsenstallingen.

Freek J. Zijlstra

Buurttoezicht Lansingerland (BTL) vertegenwoordigt een actieve vrijwilligersorganisatie met ruim 8.000 Facebook volgers en 5.000 betrokken burgers. Landelijk is de omvang van fietsendiefstal, en met name diefstal van elektrische fietsen en bakfietsen, schrikbarend toegenomen. De cijfers over geregistreerde fietsendiefstal in 2019 – en dat is waarschijnlijk maar een fractie van het werkelijke aantal – laten zien dat van de 143 fietsen er 33 bij metrostation Rodenrijs en 24 bij metrostation Westpolder werden gestolen. Het oplossingspercentage (in 2018 2,3%) is nauwelijks serieus te nemen.
Ik tref woordvoerder Karel Neelis van BTL bij Biesieklette aan de westzijde van metrostation Westpolder. De capaciteit blijkt – mogelijk als gevolg van de coronacrisis – onvoldoende benut te worden, hoewel de onbewaakte stalling op het plein aan oostzijde op die dag gewoon vol staat.

BTL wil camera’s plaatsen

Karel Neelis: “De problematiek van de fietsendiefstal is al weer twee jaar geleden door BTL bij de gemeente aangekaart. Een half jaar later heeft burgemeester Pieter van de Stadt toegezegd mogelijkheden voor cameratoezicht op plaatsen waar veel fietsen gestald worden, te laten onderzoeken. We zijn nu anderhalf jaar verder en moeten constateren dat er nog geen enkele voortgang is geboekt. En ondertussen gaat de diefstal ‘gewoon’ door.”
Fietsendiefstal staat in de top van dagelijkse ergernissen. Je stapt na een dag school of werk uit bij het bus- of metrostation en zoekt tevergeefs naar je fiets. Karel: “De politie zegt dan wel dat mensen hun fiets op slot moeten zetten, maar dat is een dooddoener. Immers, elk slot kan open als er maar genoeg tijd voor is. Preventie werkt alleen als er zichtbaar toezicht is, zodat dieven niet aan de slag kunnen met doorknippen, slijpen en/of lopersleutels gebruiken. Er wordt te makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat we inmiddels te maken hebben met georganiseerde misdaad die loont.”
Neelis is van mening dat als het ons werkelijk ernst is dat inwoners meer gebruik moeten maken van het openbaar vervoer, het fietsparkeren beter gefaciliteerd moet worden en dat dan alle veiligheidsmaatregelen die mogelijk zijn uit de kast gehaald moeten worden.
Wat moet er concreet gebeuren? Karel: “We moeten naar een nieuw veiligheidsmodel. De huidige maatregelen – of het gebrek daar aan – schieten duidelijk tekort. Er moet meer zichtbaar toezicht komen en er moeten camera’s aangebracht worden. We denken dan vooral aan plaatsen waar hoge concentraties fietsen staan, dus bij bus- en metrostations en in de winkelcentra. BTL wil bovendien een veel actievere dialoog met de gemeente. Onze organisatie heeft vrijwilligers die tijd willen steken in het terugkijken van cameraregistraties als er een melding van fietsdiefstal uit zo’n gebied komt. Daarnaast kunnen we ook het gebruik van de bewaakte fietsenstalling promoten.”

Neelis heeft zijn tijd gebruikt om te inventariseren welke mogelijkheden de infrastructuur van de RET te bieden heeft. “Je kunt besluiten niets te doen òf camera’s te plaatsen zoals naburige gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel doen. Dan kun je zèlf zo’n systeem optuigen òf alles uitbesteden. Ik denk dat het soms de makkelijkste weg is camera’s van het plein te koppelen aan de systemen van het metrostation. Maar je kunt natuurlijk ook beeldschermen in het bemande Biesieklette hangen, zodat men bij aanwezigheid zicht hebt op wat er aan beide zijden van het spoor gebeurt. Een dergelijke opzet of afgeleide kan ook in de winkelcentra opgetuigd worden.”

Het college wil bewaakte stallingen

Wij vroegen aan burgemeester Pieter van de Stadt hoe ver de gemeente inmiddels is met het uitwerken van beleidsvoornemens. We ontvingen van hem de volgende schriftelijke reactie:
‘Fietsendiefstal is een veelvoorkomende vorm van criminaliteit die voor ergernis zorgt. Het liefst zien we dat de fietsendieven geen kans krijgen. Voor het tegen gaan van fietsendiefstallen, zetten we als gemeente onder andere in op gratis bewaakte fietsenstallingen bij onze metrostations. Bij Westpolder is er een bewaakte fietsenstalling en voor Rodenrijs komt er volgend jaar ook één. Daarbij is het de bedoeling om de openingstijden van de bewaakte stallingen te verruimen. Hiervoor is een aanbestedingsprocedure in voorbereiding.
We hebben ook de optie voor cameratoezicht in de openbare ruimte overwogen en komen tot de conclusie deze nu niet in te gaan zetten. Uit de praktijk blijkt dat fietsendieven door hoodies en petjes lastig op te sporen zijn via cameratoezicht. Verder heb je voor de inzet van cameratoezicht te maken met een juridisch kader en de privacywetgeving. Als burgemeester maak je afwegingen voor maatregelen die naar verhouding staan. We zetten daarom bij de metrostations vooral nu in op preventie via de bewaakte fietsenstallingen en goede verlichting. Als reiziger heb je hiermee de keuze voor de extra ‘bewaking’ van je fiets. Dit neemt niet weg dat wij of andere partners mogelijk in de toekomst alsnog cameratoezicht in de openbare ruimte gaan inzetten. We houden hiervoor de aard en het aantal meldingen van incidenten nauwlettend in de gaten.
Ik ben overigens blij met de inzet en gedrevenheid van Buurttoezicht Lansingerland. Zij zijn de ogen en de oren van de samenleving. Wat betreft de voorgestelde maatregelen. We voeren hier gesprekken over met elkaar en wegen als gemeente hierin verschillende belangen af. Dit doen we uiteraard ook in overleg met de politie. Samen kunnen we ervoor zorgen om het de fietsendieven zo moeilijk mogelijk te maken. Ieder vanuit zijn eigen rol. Ik wil samen met Buurttoezicht de inwoners ook blijven oproepen om hun fiets goed op slot te zetten (met een extra slot) en verdachte situaties te melden bij de politie’, aldus de verklaring van burgemeester Van de Stadt.

Lezers met vragen aan of suggesties over Buurttoezicht kunnen reageren via lansingerland@buurttoezicht.nl .