maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Algemeen » Meer biodiversiteit in de regio
.

Meer biodiversiteit in de regio

Meer biodiversiteit in de regio

Lansingerland/Rotterdam – Met Rotterdam de boer! op wil Natuurmonumenten met 18 partners zorgen voor spectaculair meer biodiversiteit op het platteland in de regio Rotterdam, (h)eerlijk regionaal geproduceerd eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Ook Lansingerland valt in het gebied waar het project Rotterdam de boer op! over gaat.

Natuurmonumenten heeft op dit moment nog geen partner in Lansingerland, maar zegt wel veel goede contacten bij boeren te hebben en Natuurmonumenten heeft ook gronden in de gemeente Lansingerland. Partners uit Langsingerland zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Kijk hiervoor op de website www.rotterdamgaatdeboerop.nl.

Omwenteling

Natuurmonumenten stroopt de mouwen op om met een unieke, onorthodoxe coalitie van 18 partners de droom ‘Rotterdam de boer op!’ te realiseren. Het is de start van een grote omwenteling op het Rotterdamse platteland èn in de stad. Er wordt veel gesproken over de noodzaak van ‘natuurinclusieve landbouw’ en ‘kringlooplandbouw’. Deze partners gaan het dóen: meer bloemen, grutto’s, veldleeuweriken, bijen en vlinders op het platteland in de regio Rotterdam, (h)eerlijk regionaal geproduceerd eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren.
De Nationale Postcode Loterij kent vijf miljoen toe om een start te maken met deze gezamenlijke droom. Een belangrijk onderdeel van de aanpak van ‘Rotterdam de boer op!’ is de oprichting van het ‘Rotterdams Transitiefonds’ dat boeren, die stappen willen zetten naar meer natuurinclusieve landbouw, financieel ondersteunt. Met de steun kunnen ze makkelijker gaan werken met innovatieve natuurinclusieve landbouwmethoden zoals strokenteelt, combinatie van bomen en landbouw op het zelfde perceel, teelt van gewassen op natte grond, inzet van robots of coöperatieve boerderijen waar leden niet alleen afnemer van het voedsel maar ook mede-eigenaar van een bedrijf zijn. Om de droom te kunnen verwezenlijken is nog wel forse aanvullende financiering nodig. Naast de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij in het project gaan de samenwerkende partijen daarvoor actief op zoek bij overheden en (particuliere) investeerders.

Verbinding

Het project steekt veel energie in het (weer) verbinden van de gescheiden werelden van stad en platteland. Uiteindelijk ontstaat een netwerk van tientallen ketenpartijen dat ervoor zorgt dat er online, in de supermarkt, in restaurants en op markten lokaal geproduceerd voedsel verkrijgbaar is. Ook realiseert de coalitie samen met lokale boeren direct aan de stadsrand natuurinclusieve voorbeeldboerderijen en voedselbossen, waar de Rotterdammer kan genieten van het eigen platteland en de diversiteit van meer natuurinclusievere landbouw kan ervaren.

Biodiversiteit

De biodiversiteit in Nederland heeft de afgelopen decennia flinke klappen gehad, deze schommelt nu rond de 17 procent van wat er ooit was. Het is stil geworden op het platteland dat ooit bulkte van de bloemen, wilde bijen en vogels. Dit initiatief gaat daar verandering in brengen met meer kruidenrijke slootkanten, bloemrijke graslanden, natuurrijke akkerranden, hagen, bomen en daarmee leefgebied van plant en dier.
‘Rotterdam de boer op!’ is een initiatief van Natuurmonumenten in samenwerking Aardpeer, DRIFT, FrieslandCampina, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Rotterdam, Greenchoice, Herenboeren Nederland, LTO Noord, Naturalis Biodiversity Center, Picnic, Rabobank, Rechtstreex, Rotterdam Make it Happen, Rotterdamse Oogst, SMK (Stichting Milieukeur), Staatsbosbeheer, Stichting DOEN en het Zuid-Hollands Landschap.