dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » MBO Oostland gaat de uitdaging aan
V.l.n.r.: Cees de Jong Arjan van 't Land en Jaco Speksnijder.

MBO Oostland gaat de uitdaging aan

MBO Oostland gaat de uitdaging aan

Bleiswijk – ‘Twintig procent van de MBO-studenten vreest door de coronacrisis een achterstand te hebben opgelopen. Van de studenten in het eerste leerlaar is dat zelfs een kwart.’ Dat blijkt uit een landelijke enquête van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) onder een panel van bijna 2.500 MBO-studenten. Door de coronacrisis staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk. We spraken met Cees de Jong (directeur), Jaco Speksnijder (teamleider) en Arjan van ’t Land (opleidingscoördinator) van Lentiz MBO Oostland in Bleiswijk, over hoe zij de uitdagingen in de coronacrisis aanpakken.

Marianne Karsemeijer

Lentiz MBO Oostland is een nog relatief jonge MBO-school en sinds de oprichting in 2018 nauw verbonden met de Melanchthon Business School (MBS) aan de Wilgenlei. MBO Oostland verzorgt op dit moment tien opleidingen, die allemaal een groene context hebben. Om als MBO-opleiding de snelle veranderingen in de beroepen bij te kunnen houden hebben ze samen met hun partnerbedrijven een onderwijsconcept ontwikkeld, waarbij de studenten voor een deel in de bedrijven les krijgen (het zogenoemde ‘hybride leren’). Momenteel zijn er al ongeveer 100 studenten. Steeds meer andere MBO-scholen proberen om te schakelen naar deze vorm van onderwijs, omdat de oude manier van opleiden niet meer volstaat. MBO Oostland kijkt naar wat ondernemers willen en maakt samen met deze ondernemers een passende opleiding die aansluit bij de beroepspraktijk, ook in de toekomst. Dit werkt ook stimulerend voor studenten: op de bedrijven kunnen ze zien dat ze dingen leren waarmee ze later echt vooruit kunnen en een goede baan vinden.

Stage lopen

Door de coronacrisis is het onderwijs voor een groot deel on line. In het MBO is dit voor de praktijk lastig uitvoerbaar. Natuurlijk zijn er vakken die online gegeven kunnen worden, maar het vakmanschap leer je vooral in de praktijk, zoals met hybride leren en door stage lopen. Er zijn ROC’s (regionale opleidingscentra) die leerlingen niet meer op stageplekken krijgen, omdat zij opleidingen verzorgen in sectoren die het ontzettend druk hebben, zoals bijvoorbeeld de zorg en verpleging, of sectoren zoals de horeca die nu niets te doen hebben. Gelukkig verzorgt Lentiz MBO Oostland opleidingen in de groene sector. In deze sector kan nog steeds voldoende stage gelopen worden. De school kan rekenen op veel stagebedrijven in de regio. Niettemin staat ook Lentiz MBO Oostland voor uitdagingen om op hetzelfde niveau onderwijs te kunnen blijven bieden.

Alternatieve maatregelen

In de zomervakantie is op het terrein van MBS een tijdelijk bijgebouw met vier lokalen neergezet, waar alle MBO-studenten volgens de regels van het RIVM les kunnen krijgen. Er is voor gekozen om alle beroepslessen, dus de praktijklessen, door te laten gaan. Dit betekent dat ze meer docenten hebben ingezet, omdat door de anderhalve meter maatregel de groepsgrootte is terug gebracht naar maximaal 10 studenten. Daarnaast is er een wisselprogramma (plan B). De eerstejaars studenten zijn de eerste zeven weken van het schooljaar veel op school geweest. Vooral ook om te wennen aan de nieuwe school en aan elkaar. De ouderejaars studenten zijn behalve voor de praktijklessen in die periode minder op school geweest en hebben vooral online lessen gehad. Na de herfstvakantie is het omgedraaid en komen de eerstejaars alleen op vrijdag naar school en de ouderejaars op alle andere dagen. De laatstejaars krijgen in deze periode de mogelijkheid om al een stukje van hun opleiding af te ronden en zich voor te bereiden op de examens in januari. Er wordt binnen de mogelijkheden steeds gekeken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Sociaal welbevinden is daarbij een belangrijke factor. De studenten worden extra ondersteund door hun mentoren. Er wordt niet alleen gekeken naar wat een student kan leren, maar ook hoe hij zich ontwikkelt als mens. De school heeft hierbij een behoorlijke toegevoegde waarde. Daarnaast is er een systeem ontwikkeld waarmee de voortgang in de studie exact wordt bijgehouden. Tweewekelijks is er een nieuwsbrief voor studenten en ouders. Door extra steun van de overheid organiseert mbo Oostland ook een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor de studenten. Het programma dat ze nu bieden borgt nog steeds de kwaliteit om uiteindelijk het examen met goed gevolg te kunnen afronden. In de groene beroepen is er ook meer dan voldoende werkgelegenheid, zodat de studenten een baangarantie geboden kan worden, ook in deze coronatijden.

Open Dagen

Binnenkort wordt gestart met de Open Dagen in Bleiswijk. Deze krijgen door de corona-maatregelen een andere vorm. Het team heeft daar samen met de studenten creatieve oplossingen voor gevonden, waarbij de persoonlijke benadering behouden blijft. De studenten gaan bijvoorbeeld filmpjes en vlogs maken over de school, met virtuele rondleidingen en presentaties, die op de website geplaatst gaan worden. Uniek is dat persoonlijke rondleidingen op school mogelijk blijven. Op deze manier wordt geprobeerd nieuwe studenten en hun ouders verantwoord in het gebouw kennis te laten maken met de persoonlijke sfeer van de school. De eerste open dag is op woensdag 25 november. Nieuw is de start van de opleiding paardenhouderij in 2021-2022.
“Onze visie is om studenten en leerlingen samen met onze partnerbedrijven voor te bereiden op de sterk veranderende maatschappij. Onze studenten zijn toekomstmakers, die met een hybride opleiding zich nu en straks staande kunnen houden”, zegt Cees de Jong. “We willen als MBO het kenniscentrum zijn voor alle business in het Oostland, niet alleen in de groene sector, maar over een paar jaar ook voor de bedrijven in alle andere sectoren van onze regio Oostland”.
Kijk voor meer informatie op www.lentiz.nl/mbo-oostland.