vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Politiek » Matthijs Machielse: Ik ben vóór na-scheiding van afval
Volgens Matthijs Machielse zijn de sportvoorzieningen in Lansingerland wel op orde.

Matthijs Machielse: Ik ben vóór na-scheiding van afval

Politici op zomerreces (3)

Matthijs Machielse: Ik ben vóór na-scheiding van afval

Lansingerland – Tijdens het zomerreces laten we een aantal politici kort aan het woord, waarbij we terugblikken op de afgelopen maanden, vragen naar hun vakantieplannen en wat het komende jaar belangrijke aandachtspunten zijn.

Freek J. Zijlstra

Matthijs Machielse zit als jongst gekozen lid in de gemeenteraad. Hij is voor zijn VVD-fractie vooral actief in commissie Ruimte. Matthijs heeft een bachelor in Business Management en overweegt parttime een master te doen. Hij werkt twee jaar bij het bedrijf waar hij als stage een softwareontwikkelingstak in Roemenië mocht opzetten. Hij reist daar nog regelmatig naartoe om de ontwikkeling te verbeteren. Hij gaat binnenkort weer (per auto) en dan knoopt hij er een vakantie in Italië aan vast. Qua werk, in sociaal opzicht en in de politiek vond hij het de afgelopen maanden vreselijk lastig. “Ik miste de dynamiek, de scherpte en de persoonlijke overlegmomentjes,” zegt Matthijs.

Appartementen

Toen je in de raad kwam zei je dat je er voor jongeren wil zijn, zodat ze kunnen wonen, sporten en chillen. Wat is daar twee jaar later van terecht gekomen? Matthijs: “Dat sporten is wel goed gekomen. Je bent nooit klaar. Het Hoge Land wordt weer doorontwikkeld. Het concept van chillplekken is misschien anders geworden dan we wilden. Ik denk dat de woonplek die jongeren vragen nu in een versnelling begint te komen. In veel projecten is aandacht voor starters en betaalbare woningen.” Trekken de VVD en jij daar wel genoeg aan? Initiatieven voor Tiny Houses en Flexwoningen komen toch van andere partijen? “We kunnen dat soort plannen voldoende steunen. Ik denk zelf meer aan permanente starterswoningen dan aan tijdelijke bebouwing, want na een aantal jaren moeten ze daar toch weer weg.”
Waarom heeft iemand die gescheiden is voorrang bij het krijgen van een woning? “Ik denk dat we de sociale huurwoningen vooral voor urgenten moeten gebruiken. Je hebt als overheid de verantwoordelijkheid om voor gezinnen te zorgen als ‘het even tegen zit’. Een jongere die uit huis wil, is een heel andere situatie. Die heeft geen tijdelijke hulp nodig, maar een duw in de goede richting.” Dus vertrekken onze jongeren naar de grote steden! Willen we dat? “Daarom gaan we juist veel, en waar mogelijk, ook kleinere appartementen bouwen. Eerst in Berkel Centrum West, later in Wilderszijde. Ook in Berkel Centrum Oost zijn startersappartementen onze inzet. Dat is een betaalbaar en aanspreekbaar woontype voor jongeren. Een jongere heeft geen tuin en parkeerplaats nodig die betaald moeten worden!”

Communicatie

Burgerparticipatie blijkt soms moeilijk te verwezenlijken; ligt er dan meer druk bij de plaatselijk gekozen volksvertegenwoordigers? Matthijs: “Ik had een ideaal beeld toen ik in de raad kwam, maar kwam er achter dat het dragen van verantwoordelijkheid twee kanten heeft. In het voorbeeld Driehoek Noordpolder kun je de ontwikkelaar voor een hoop geld uitkopen, maar je wilt ook tegemoetkomen aan een toenemende woonbehoefte. Het is best mogelijk dat de onderzoeken gaan uitwijzen dat daar bouwen met een goede ontsluiting niet kan. Misschien moeten we als raad gaan nadenken over de werkelijke invloed die we hebben bij het realiseren van particuliere bouwprojecten en hoe we inwoners daarbij betrekken, zonder dat die zich aan de kant geschoven voelen.”

Matthijs noemt als drie grote onderwerpen voor dit najaar: “Woningbouw – dat zie ik voor Bleizo West nog niet zo snel gebeuren – , het afvalbeleid, waarbij ik vóór na-scheiding ben èn dat men de dienstverlening krijgt waarvoor men betaalt, en tot slot het verkeersplan, dus hoe we de gemeente goed gaan ontsluiten en verkeersveilig houden.”