zondag 12 juli 2020 | week 28
Home » Politiek » Marco Pastors te gast bij Leefbaar 3B
Marco Pastors te gast bij Leefbaar 3B.

Marco Pastors te gast bij Leefbaar 3B

Marco Pastors te gast bij Leefbaar 3B

​​​Lansingerland – Leefbaar 3B nodigde Marco Pastors uit om te spreken over sociale veiligheid, zorg, onderwijs, de arbeidsmarkt en sociale woningbouw. Daarbij legde hij uit waarom de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid relevant zijn voor de regio, waaronder Lansingerland.

Peter Tetteroo

Na de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2002 nam Pastors namens Leefbaar Rotterdam als wethouder plaats in het college. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bleek een voortzetting van het tot dan gevoerde beleid niet mogelijk en ging Leefbaar Rotterdam in de oppositie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 kwam Leefbaar Rotterdam weer in de oppositie terecht en vetrok Pastors als raadslid. In 2012 begon hij als directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Over dit programma sprak hij maandagavond 18 november in het gemeentehuis van Lansingeland.

Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid moet het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Pastors maakte een vergelijking met kinderen in een gemeente als Lansingerland en kinderen in Rotterdam-Zuid. “In een gemeente zoals hier vragen de ouders na schooltijd hoe de dag was, wat ze geleerd hebben en waar zij hun kinderen mee kunnen helpen. In Rotterdam-Zuid kan het gebeuren dat een kind na schooltijd thuis komt waar de muziek knetterhard staat, de gordijnen nog dicht zijn en er geen echte aandacht voor ze is.” Door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid krijgen de basisschoolkinderen 10 uur extra les per week. Pastors: “We laten de kinderen vanaf groep 6 nadenken over wat ze later willen worden. Dat begint speels en gaat later ook over wat het verdient. We richten de aandacht uitsluitend op techniek en zorg, want daar zijn in de toekomst de meeste banen nodig. We hebben afspraken met het bedrijfsleven die er voor zorgen dat degenen die met een diploma de school verlaten gegarandeerd een baan krijgen. Bij de eerste telling kwamen er 30 jongeren aan een baan en bij laatste telling waren dat er 300. Dat moeten er nog veel meer worden.

Mensen in de bijstand

Pastors: “Wij hijsen mensen met een uitkering in een structuur. We leren ze om op tijd te komen en in een rooster te functioneren. We regelen kinderopvang met ze samen. We helpen ze bij het creëren van een stabiele thuissituatie door ze trainingen te laten volgen. We verplichten ze om mee te werken aan de gang naar de arbeidsmarkt. Ook alleenstaande ouders.” Een groot probleem is de drugseconomie. Pastors: “Als je in de schuldsanering zit en er komt een iemand langs die twintigduizend euro voor je op tafel legt, is het moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Dat foute geld moet weg en dat kan als we dat echt willen en doorzetten.”

Wonen

Het laatste punt dat Pastors in het midden bracht, ging over wonen. De mensen waar het beter mee gaat trekken weg uit Rotterdam-Zuid. Juist die mensen wil men voor dit stadsdeel behouden. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid wil huizen slopen en betere, ruimere woningen bouwen. Dit houdt in dat er minder woningen terugkomen dan dat er waren. Waar blijven de mensen waar geen woning meer voor is? Pastors benadrukte dat het probleem van de grote stad, in dit geval van een gedeelte van Rotterdam, niet zonder hulp van de regio kan. Hij doet een beroep op de omliggende gemeenten om bij nieuwbouw ook een voldoende deel sociale woningbouw te creëren voor de mensen met minder geld die de stad verlaten.