zondag 29 november 2020 | week 48
Home » Nieuws » Maand van de Rottemerentunnel
Het heringerichte Lage Bergse Bos na voltooiing van de Rottemerentunnel. Middenin de Molenstomp. Foto en bewerking Rijkswaterstaat.

Maand van de Rottemerentunnel

Maand van de Rottemerentunnel

Lansingerland – Rijkswaterstaat is deze maand een promotiecampagne gestart om de aanleg van de A16 Rotterdam en met name de realisatie van de Rottemerentunnel onder de aandacht te brengen. Daarbij is de insteek dat dit de eerste energieneutrale tunnel met een lengte van 2,2 km wordt en dat het dubbele ruimtegebruik (tunnel met dakpark) eigenlijk een duurzaam aspect in zich heeft. Dat is niet de eerste gedachte die bij je opkomt als je naar de huidige kaalslag in het Lage Bergse Bos kijkt, waar de half verdiepte tunnel te zijner tijd toch weer helemaal in de natuur moet zijn ingepast.

Freek J. Zijlstra

Deze maand wordt alles uit de kast gehaald om technische hoogstandjes van de bouw, de duurzaamheidsaspecten en de bijzondere inpassing van de Rottemerentunnel voor het voetlicht te krijgen. Daarbij wordt een programma gepresenteerd dat veel achtergrondinformatie geeft, en activiteiten voor doelgroepen aanbiedt, dus voor omwonenden, het onderwijs en de bouw- en infrasector. Er is onder andere een Webinar over de tunnel en er is een wandeling langs het tunneltracé uitgezet waarbij je via je mobiele telefoon uitleg krijgt wat je ziet via QR-codes. In de Expo A16 Rotterdam is er behalve de gewone expositie ook een mini-expositie over de Rottemerentunnel.

Inpassing

De A16 Rotterdam is een bypass die de A13 met de A16 richting het zuiden verbindt. Daarmee wordt de intensiteit van verkeersinfarcten op de A12 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein verminderd. Een half verdiepte tunnel zonder dak door het Lage Bergse Bos was volstrekt ondenkbaar. De aanleg van de Rottemerentunnel is mogelijk dankzij een regionale financiële bijdrage van € 100 miljoen voor de tunnel en een aantal aanvullende, bovenwettelijke geluidmaatregelen waaronder meer en/of hogere geluidschermen bij de tunnelmonden en aansluitingen ter hoogte van de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de N471. De gesloten tunnelconstructie wordt 2,2 km lang; inclusief beide tunnelmonden wordt de Rottemerentunnel 3 km lang. Komende vanaf het zuiden wordt ter hoogte van het Terbregseplein een nieuwe fly-over aangelegd, waarna de weg afbuigt en vlak voor de Rotte ondergronds gaat om ter hoogte van de Grindweg en Bergweg-Zuid weer boven de grond te komen. Om tegemoet te komen aan een goede landschappelijke inpassing en het Lage Bergse Bos voor recreatie toegankelijk te houden, wordt de Rottemerentunnel niet alleen half verdiept aangelegd (circa 4,5 meter in de grond), maar krijgt het anders dan de A4 een dak, waardoor het een echte tunnel wordt, die maximaal 4,5 meter boven het maaiveld zal uitsteken. Voor de begripsvorming: Dat is net zo hoog als de onderkant van de rieten kap van de witte molenstomp die net naast het tracé gelukkig behouden kan blijven. Het tunneldak en de taluds zullen vervolgens voorzien worden van begroeiing. Die aanpak zal worden gekoppeld aan een algehele kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos door Recreatieschap Rottemeren. Ter hoogte van restaurant Bergsche Plas richting Rottebandreef krijgt de herinrichting een glooiend, open en parkachtig karakter met bomen, struiken en recreatieve weides. Aan de noordwestzijde krijgt het tunneldak en talud een bosrijk karakter.

Techniek

De bouw van de tunnelconstructie zal eind 2022 gereed zijn. Om de Rottemerentunnel te kunnen bouwen, worden achtereenvolgens 33 ‘natte’ bouwkuipen geconstrueerd door het slaan van ongeveer 7 km aan damwanden en 7.700 funderingspalen en het storten van 265.000 kuub beton. Het unieke aan de bouwkuipmethode is dat onder water gewapend beton wordt aangebracht. Vervolgens wordt de kuip leeggepompt en kunnen de wanden opgebouwd worden en het dak gelegd. Per week wordt zo’n 50 meter tunnel gerealiseerd. De asfaltweg wordt direct op de betonlaag aangebracht.
De ontwerpers en bouwers van de A16 Rotterdam presenteren het project als de eerste energieneutrale snelweg met een tunnel. Er wordt energie bespaard door de grootschalige toepassing van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Door bij de tunnelmonden lichter asfalt aan te brengen en de tunnelwanden te voorzien van een coating dat licht reflecteert, is minder verlichting nodig. Verlichting in een tunnel is de grootste energieverbruiker. Daarom wordt energiezuinige ledverlichting gebruikt. Er wordt energie opgewerkt met behulp van zonnepanelen, die op de daken van de tunnelgebouwen worden aangebracht.

Info

Op maandag 26 oktober 2020 wordt van 19.30 – 21.00 uur een online bijeenkomst ‘Bouw Rottemerentunnel A16 Rotterdam’ georganiseerd. Dit webinar is via internet te volgen door zich vanaf 15 oktober a.s. aan te melden via www.a16rotterdam.nl.
Ook is een bezoek van de Expo A16 Rotterdam in het Lage Bergse Bos aan te bevelen. Reserveren via www.a16rotterdam.nl/expo is verplicht.