zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » Algemeen » Maak van oudjaarsavond geen feest voor inbrekers

Maak van oudjaarsavond geen feest voor inbrekers

Maak van oudjaarsavond geen feest voor inbrekers

Lansingerland – Veilig wonen in Lansingerland. Uit een gesprek met een van de gemeentelijke veiligheidsadviseurs kwam naar voren dat men daar in samenwerking met meerdere partners bergen werk voor verzet. Werk dat niet altijd zichtbaar is voor de inwoners. Wij vonden het tijd om een tip van de sluier op te lichten.

Peter Tetteroo

De veiligheidsadviseurs werken aan aanpak van woninginbraken, problematiek rond jeugdgroepen en conflictbeheersing, dat gaat van coniferen ruzies tot en met het oprollen van hennepkwekerijen. Ze doen dit in samenwerking met politie, stichting Jeugd- en Jongerenwerk, DOK3B, Buurttoezicht, Bureau Halt, Bijzondere Opsporingsambtenaren, 3B Wonen en het Openbaar Ministerie. Binnenkort wordt de samenwerking met de scholen geïntensiveerd door het maken van afspraken met de lokale scholen. Hierdoor wordt de samenwerking intensiever en het delen van informatie eenvoudiger, voorlopig nog Voortgezet Onderwijs. De scholen kunnen het predicaat ‘Veilige School’ krijgen als ze aan bepaalde eisen voldoen die in de overeenkomst vast liggen (convenant Veilige School).

Overleg

Elke week zitten de adviseurs aan tafel met meerdere organisaties binnen de gemeente om te bespreken wat er goed gaat en waar aan gewerkt dient te worden. Daarnaast is er uiteraard regelmatig contact en overleg met andere gemeenten om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het is handig dat er mensen vanuit verschillende oogpunten naar problemen kijken. Zo kwam 3B Wonen met het idee om een speciaal soort folie op de ramen te plakken van huizen waar de ramen wel eens van sneuvelen. Dit folie vangt scherven op en zo beperkt de ellende zich enigszins.

Praktijk

De veiligheidsadviseurs vinden buitenwerk het leukst. Zelf de straat op gaan. Zo gaan ze begin december samen met politie en vertegenwoordigers van het jongerenwerk met een busje langs de hotspots waar overlast van jongeren is. “Uitstappen en met deze jongens en meisjes praten, dat is leuk. Ze willen lekker chillen, prima. Maar zijn ze zich ervan bewust dat als zij tot diep in de nacht lol maken, lachen, achter elkaar aanrennen, dit tot irritatie leidt bij bewoners die er de volgende ochtend weer vroeg uit moeten? Over dat soort dingen kun je over het algemeen een goed gesprek met ze voeren. Ook komt naar boven wat ze missen in onze gemeente. Dat is waardevolle informatie waar wij op voort kunnen borduren. We gaan ook op huisbezoek om problemen met bewoners te bespreken.”
De veiligheidsadviseurs hebben, net als veel andere ambtenaren, een plaatsje in de crisisorganisatie van de gemeente. Deze organisatie treedt op bij ongelukken, incidenten en rampen waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn.

Inbrekersfeest

De gemeente gaat verder met het uitdelen van tijdschakelaars. Mensen bewust maken van manieren waarop ze het inbrekers lastig kunnen maken. “We gingen eens met een ex-inbreker door de wijk. Nou, die wees precies aan waar hij wel of niet een poging zou wagen. Schuifpuien met een latje aan de onderkant? Dat zie je niet, maar als je een balk op hoogte plaatst, loopt de inbreker voorbij. Deze man vertelde dat voor een inbreker het gemak op de eerste plaats komt, maak het hem moeilijk en hij gaat verderop een kijkje nemen. En … oudjaar is ook een fantastisch feest voor de inbreker. Veel mensen zijn dan weg, op familiebezoek, op kerstvakantie en hele stukken straat blijven donker. Als je op deze avond nog laat buiten loopt is dat normaal en er is herrie, dus een ingetikte ruit valt niet op.”
Heerlijk zulke uitgelezen mogelijkheden. Dus: zorg voor licht in je huis. Waarschuw je buren dat je weg bent. Zet je radio aan op de tijdschakelaar, dat soort dingen zijn makkelijk te realiseren. Binnenkort verschijnt er een film waarin je alle inbraakpreventie tips kunt zien.

Waaks

“Buurttoezicht helpt. We hebben de hondenbezitters gevraagd of ze aan het project ‘Waaks’ willen meedoen. Deze hondenvrienden lopen tot laat buiten. Zij kunnen een rol spelen in het melden van verdachte zaken, als ze dat willen. Met de mensen die mee willen doen gaan we een bijeenkomst organiseren waarin we uitleggen hoe je kunt observeren en signaleren. Mensen zijn over het algemeen nog te huiverig om 112 te bellen als ze iets verdachts zien. Wij zeggen: Pak die telefoon en bel de gemeente. Je kunt ook twitteren naar @VeiligLansinger of de whatsapp van de buurtwacht gebruiken.”