zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » fbpost » Leerzame rondgang politiek en actiegroep ‘Stop de bomenkap’

Leerzame rondgang politiek en actiegroep ‘Stop de bomenkap’

Leerzame rondgang politiek en actiegroep ‘Stop de bomenkap’

Bleiswijk – Op uitnodiging van de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ verzamelden zich op 31 mei politici van alle plaatselijke politieke partijen van Lansingerland met uitzondering van de CU op de parkeerplaats van ’t Zeeltje in Bleiswijk. Ook Staatsbosbeheer en Rotta waren vertegenwoordigd. De actiegroep wilde onder leiding van Huib Sneep, bomenexpert uit Schiedam, door het gebied lopen en uitleg krijgen over essentaksterfte; over manieren van kappen, veiligheid en het gebruik van corridors door fauna.

Huib Sneep heeft het in de Broekpolder in Vlaardingen met de Bomenridders van Rotterdam voor elkaar gekregen dat Staatsbosbeheer slechts 150 bomen kapte in plaats van vele malen meer wat de bedoeling was. Huib Sneep is boomexpert van beroep maar stelt zich in dit project onbezoldigd in dienst van de bomen. Met de aanwezigen werd stilgestaan bij wat en hoe er gekapt is nabij het Zeeltje, de dagcamping, het gekapte eiland en rechtsaf bij de Retraiterie naar de Rottedijk.

Verslag

Tineke van der Knaap en Mariëlle de Leede doen namens de actiegroep verslag van de rondgang.
“Nabij ‘t Zeeltje is pijnlijk zichtbaar hoe rigoureus daar gekapt is. Ook de onderbeplanting is daarbij gesneuveld. Volgens SBB is de aannemer daar inderdaad iets te grof te werk gegaan. Sneep legde duidelijk uit dat de enkele rij bomen die nu aan de rand van de Kanovijver is blijven staan veel te beperkt is om als corridor voor ecologisch evenwicht te zorgen. Veel liever ziet hij dat er enkele zieke bomen met een kettingzaag geveld zouden worden in plaats van dat ons, zoals hij het noemde, parkgebied, te lijf wordt gegaan alsof het een enorm bosgebied is met veel te zware apparatuur. Daardoor is ook de bodem nu voor lange tijd open en komt er veel CO2 vrij. Bij het bosperceel bij de Retraiterie rechtsaf, voorbij de aanlegsteiger van de boten van de scouting, zijn vrijwel alle bomen gestipt en worden volgens plan in 2020 gekapt. Volgens Sneep zien deze bomen er gezond uit, maar de heer Van der Meer van SBB houdt vol dat de bomen ziek zijn. De heer Sneep had zich goed ingelezen in onze plaatselijke politiek en wist te melden dat in de gemeenteraadsvergadering van november 2017, nu anderhalf jaar geleden, unaniem werd besloten om akkoord te gaan met SBB om tot kappen over te gaan, omdat op dat tijdstip de essen reeds aangetast zouden zijn door essentaksterfte. En zie hoe dit perceel er nu bij staat; essen vol in het blad en er niet uitziende dat ze ziek zijn. Volgens de heer Van der Meer (SBB) is aantasting door essentaksterfte in deze periode nog niet goed waarneembaar. Dit werd bevestigd door de heer Sneep. De bomen langs de Merenweg worden daarom half juli pas geïnspecteerd, waarbij Van der Meer de suggestie deed in juli/augustus nogmaals naar dit perceel essen te gaan kijken.”

Vervolg

Om niet langer de tegengestelde standpunten te blijven verdedigen, stelde de voorzitter van de commissie Ruimte voor om verder te lopen. De politici werd gevraagd de agenda goed te raadplegen en zo nodig de geplande kap die in augustus hervat wordt op te schorten tot na de uitslag van de schouw.
Tineke: “Sneep benadrukte het vreemd te vinden dat de gemeente Rotterdam die 91% van de kosten van het recreatieschap draagt, binnen de eigen gemeente een heel ander beleid voert waarbij bomen veel meer gespaard worden. Advies van Sneep is om de bomen zoveel mogelijk met rust te laten en de natuur zichzelf te laten herstellen. Zeker ook omdat er vanwege de aanleg van de A16 al zoveel bomen gekapt zijn en ook nog worden.
De schouw werd ook uitvoerig besproken. Een eerste voorgesprek heeft reeds plaatsgevonden tussen SBB, de heer Sneep en twee leden van de actiegroep. Doel is om met wederzijdse goedkeuring een onafhankelijk bureau in te schakelen dat de schouw half juli zal gaan uitvoeren. Naar aanleiding van de bevindingen en de uitkomsten van de schouw over de laanbeplanting van de Merenweg zullen ook andere beplantingen in het Rottemerengebied gezamenlijk geschouwd kunnen worden.” De Bleiswijkse Zoom Zuid en de Limiettocht staan gepland vanaf augustus 2020 en er is geen afspraak/besluit dat van deze planning wordt afgeweken, aldus SBB.
Al met al voor iedereen een zeer leerzame ochtend die uiteindelijk drie uur in beslag nam in plaats van de anderhalf uur die gepland was. Maar er kwamen dan ook veel goede vragen en er werd veel interessante uitleg gegeven.
Informatie digitale petitie: stopbomenkaprottemerengebied/petitie.