vrijdag 25 september 2020 | week 39
Home » Algemeen » Leerlingen gaan het debat aan in Wolfert Lyceum Parlement
Minèvre Ella en Luc voor de school waar het Wolfert Lyceum Parlement volgende week gaat plaatsvinden.

Leerlingen gaan het debat aan in Wolfert Lyceum Parlement

Leerlingen gaan het debat aan in Wolfert Lyceum Parlement

Lansingerland – Leerlingen van het Wolfert Lyceum organiseren op woensdag 16 en donderdag 17 september het jaarlijkse Wolfert Lyceum Parlement oftewel het WLP. Hierbij gaan leerlingen uit 4vwo nadenken, meepraten en debatteren over actuele onderwerpen in het gemeentehuis van Lansingerland. Inmiddels zitten ze in 5vwo en hebben ze het debat goed voorbereid voor het naderende WLP.

Trees Borkus-Henskens

Het WLP wordt voor het vijfde jaar gehouden, maar helaas ditmaal niet in het gemeentehuis, maar in de school zelf. Het wordt een evenement dat de 14de al begint met twee voorbereidingsdagen en op 17 september kan worden afgesloten met de prijsuitreiking. “Jammer dat het op dit moment door alle coronaregels organisatorisch niet mogelijk blijkt om ook echt in het gemeentehuis te zijn, maar we gaan een deel van de school ombouwen tot een mooie raadzaal,” kijkt het WLP presidium vooruit.

Veel voorbereiding

Ella, Luc en Minèvre, inmiddels leerlingen uit 6vwo, kennen elkaar van een debatteam en stonden klaar toen er een presidium (organisatoren) gevormd moest worden. “Wij wilden wel en zijn inmiddels al een jaar bezig met de voorbereidingen. Alles moet volgens een strakke planning verlopen.” In 4vwo vormt deelname aan het WLP een verplicht onderdeel bij maatschappijleer. Het is een praktisch deel van het schoolexamen. Na een succesvolle proef in het eerste jaar werd het als vast deel opgenomen in het lesprogramma. Het presidium gaat op pad om een goede jury uit te nodigen, meestal bestaande uit oud-debatters en docenten. In de klassen worden groepjes gevormd en wordt flink geoefend in debatteren. Twee weken voor het WLP van start gaat krijgen de groepjes een stelling uitgereikt waar zij zich als groepje over kunnen buigen.

Twee dagen

Beide debatdagen – zowel woensdag als donderdag – zijn identiek ingedeeld. Met een gastspreker – dit jaar zijn dat voormalig burgemeester van Lansingerland Ewald van Vliet en duo-gemeenteraadslid Brecht Weerheijm – en verdeeld over de dag vijf plenaire sessies, zodat er voldoende tijd is voor de inmiddels tien gevormde groepjes, waarvan er vijf woensdag en eenzelfde aantal donderdag voor de bühne komen. Eerst wordt de openingsspeech voorgelezen, vervolgens de attackspeech en als derde de supportspeech, zodat publiek en jury een duidelijk beeld krijgen van de stelling, maar ook van de voor- en tegenstanders. Hierop volgt een open debat – geleid door het presidium – van ongeveer een half uur, waarna de slotspeech wordt voorgedragen en een stemprocedure duidelijk maakt of de stelling wordt aangenomen of verworpen.
Dit jaar weer interessante en actuele stellingen; voor elk ministerie één. Zoals bijvoorbeeld ‘Er moet een crisisteam zijn in Nederland dat voorbereid is op een pandemie’ voor het groepje Binnenlandse Zaken. Voor Buitenlandse Zaken is de stelling kort en krachtig ‘Nederland moet de Europese Unie verlaten’ en voor Sociale Zaken luidt de stelling ‘Er moet tien weken ouderschapsverlof komen in Nederland’. Tien stellingen in totaal; voor elk groepje één. Met in het groepje voor- en tegenstanders die met elkaar het debat aangaan.

Tenslotte

Bij de presentatie wordt ook gelet op de kleding van de groepjes. Wordt niet voldaan aan de kledingvoorschriften, dan kan het presidium een leerling huiswaarts sturen. Of een resolutie wordt aangenomen is irrelevant voor de jury. De jury let op argumentatie, presentatie, taalgebruik, frequentie van spreken, humor, kwantiteit en kwaliteit van het reageren op andere commissies.
Zowel de woensdag als donderdag worden afgesloten met een ‘ballondebat’; een leuke afsluiting van de beste (door de jury gekozen) sprekers, waarna de prijsuitreiking van het WLP volgt.