zaterdag 23 januari 2021 | week 03
Home » Heden & Verleden » Laurens Huize Sint Petrus viert bescheiden het 110-jarig bestaan
De jaarlijkse rommelmarkt levert altijd veel geld op voor extra activiteiten in het huis.

Laurens Huize Sint Petrus viert bescheiden het 110-jarig bestaan

In deze aflevering (269) van Heden & Verleden aandacht voor het 110-jarig bestaan van Huize Sint Petrus.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Trees Borkus-Henskens

Laurens Huize Sint Petrus viert bescheiden het 110-jarig bestaan

Berkel en Rodenrijs – Op bescheiden en gepaste wijze werd deze maand het 110-jarig bestaan van Huize Sint Petrus gevierd. Tien jaar geleden wachtte nog een complete feestweek, maar gezien de huidige (corona) omstandigheden is dat helaas niet aan de orde. Maar het helemaal voorbij laten gaan was ook geen optie, dus werden de bewoners verrast op een bescheiden feestmiddag met een hapje en een drankje en een muzikale presentatie met liedjes van toen.

De eerste plannen om te komen tot huisvesting van religieuzen dateert al van 1858. Voor echter de oprichter Petrus van der Burg Jobz. de eerste paal kon slaan was het 30 april 1859. Die dag startte in de pastorietuin van pastoor Van Leeuwen de bouw van een huis voor kloosterzusters met daarbij een bewaarschool en een leerschool voor meisjes. Ruim een jaar later vestigden zich de zusters van JMJ zich in de gebouwen. Toen nog voelde Van der Burg niets voor het bouwen van een huis voor ouderen.

Volgende generatie

Daar dachten zijn dochters Theodora en Johanna echter anders over. Met hun schenkingen kon na de dood van hun vader een meisjesschool worden verbouwd tot verblijf van ouden van dagen. Achter dit gesticht verrees een nieuwe meisjesschool. In 1910 vond de officiële ingebruikname plaats van het gesticht, waarvoor Sint Petrus als beschermheilige werd gekozen.
In die tijd was er nog geen sprake van georganiseerde bejaardenzorg in Berkel en Rodenrijs. De eerste bewoners van Huize Sint Petrus, dat door het kerkbestuur werd geëxploiteerd, waren drie weduwen van stand, allen gehuwd geweest met een Van der Burg. Zij konden beschikken over een eigen zit/slaapkamer. Het merendeel van de overige bewoners moest het doen met een gemeenschappelijke zit- en eetzaal; een voor de mannen en een voor de vrouwen. Bovendien met voor elk een gemeenschappelijke slaapzaal. De zorg was in handen van de zusters JMJ. Na de Eerste Wereldoorlog steeg het aantal belangstellenden voor het gesticht snel en daarom werd in 1923 een nieuwe uitbreiding in gebruik genomen. Vervolgens werd in 1930 een nieuwe vleugel aan het pand gebouwd, waarna er plaats kwam voor zeventig bejaarden. De plannen voor algehele nieuwbouw kwamen in 1956 al ter sprake, maar het zou nog tot 1965 duren voor het oude pand werd gesloopt. Twee jaar later werd het hoofdgebouw in gebruik genomen en kon begonnen worden met de realisatie van een personeelsvleugel waar de zusters (inmiddels de zusters Augustinessen) gingen wonen. In 1968 was alles gereed. De gemiddelde leeftijd van de bewoners steeg van 65 naar 82 jaar en als een opname werd aangevraagd was er bijna altijd sprake van een graad van verzorging. Er was plaats voor rond de honderd bewoners en de gemiddelde leeftijd steeg verder. “Terwijl je er in vroeger tijd aan kon kloppen als je de leeftijd van 65 had bereikt,” weten de oudere Berkelaren zich te herinneren. Nog later werden ouderenwoningen achter het pand gebouwd die een verbinding hadden met het bejaardenhuis.

Veranderingen

In de jaren die volgden deden zich veel veranderingen voor in de ouderenzorg. De zusters droegen hun taken over en ook kwamen er veel vrijwilligers het huis in die tal van activiteiten voor en met de bewoners organiseerden. Na enkele jaren onder de vlag van ZorgCompas gewoond en gewerkt te hebben vormt Huize Sint Petrus vanaf januari 2010 onderdeel van de Laurensorganisatie, samen met De Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs, De Tuinen in Bleiswijk en Oranjehoeck in Bergschenhoek.
Maar ook de zorg veranderde. Van lieverlee kwamen er steeds meer mensen die zwaardere zorg nodig hadden. Mensen met lichte zorg bleven thuis wonen en kregen daar zorg op maat.
In 2012 werd de eerste etage een gesloten afdeling en deels verpleegafdeling, waarna Huize Sint Petrus in 2018 gesloten dreigde te worden, maar door toedoen van mensen met visie veranderde van een verzorgings- naar een volledig verpleeghuis op de begane grond en eerste etage. Een deel van de toenmalige bewoners moest daarom verhuizen, onder andere naar de nieuw gebouwde Oranjehoeck. De vrijgekomen woningen werden gerenoveerd en vervolgens als appartementen verhuurd. De eerste huurder werd in mei 2018 welkom geheten met de uitreiking van de eerste sleutel. Het winkeltje beneden kon blijven en wordt gerund door vrijwilligers.

En nu

Momenteel wonen er rond de veertig bewoners en zestig huurders in het pand. Door het jaar heen worden tal van activiteiten georganiseerd als jeu de boules, bingo, toneel- en muziekvoorstellingen, gezellige maaltijden, rommelmarkten en als hoogtepunt van het jaar al enkele malen een gezamenlijk kerstdiner voor alle bewoners en huurders. Ook werden bezoekjes gebracht aan Kerstshows, Carnaval en Sinterklaas werden gevierd, er was een rolstoeltweedaagse en een bezoek met rolstoelen aan de kaasboerderij. Maar alles staat dit jubileumjaar op een zacht pitje in verband met corona. Activiteiten als bingo en bloemschikken met kleine groepjes en op afstand, er wordt niet gezongen en er zijn geen activiteiten van en met mensen van buitenaf. Gelukkig is de periode dat er niemand – ook geen familie – het huis in mocht komen nu achter de rug, maar het blijft oppassen. “In de hoop dat deze periode snel achter de rug is,” is de wens van iedereen. Tijdens de feestelijke middag bracht locatiemanager Ellen Hansen samen met de bewoners een toost uit op de toekomst. In de hoop dat volgend jaar weer nieuw perspectief biedt en er weer meer georganiseerd kan gaan worden.