dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Lansingerland wordt Regenbooggemeente
Petra Verhoef (l) burgemeester Pieter van de Stadt en Astrid Oosenbrug (voorzitter van COC Nederland woonachtig in Lansingerland). De foto is gemaakt tijdens Coming Out Day op 9 oktober.

Lansingerland wordt Regenbooggemeente

Lansingerland wordt Regenbooggemeente

Lansingerland – De gemeente Lansingerland sluit zich aan bij de bestaande 75 Nederlandse Regenbooggemeenten. De gemeenteraad schaarde zich tijdens het begrotingsdebat op donderdag 5 november bijna raadsbreed achter een door de PvdA-fractie opgestelde motie.

Alleen de ChristenUnie stemde tegen. Volgens deze fractie heeft deze motie geen meerwaarde omdat artikel 1 van de Grondwet al in de gelijkwaardigheid van iedereen voorziet. Het college zal de gemeenteraad een voorstel doen over een concreet plan van aanpak. Een Regenbooggemeente is een gemeente die zich inzet voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Lansingerland laat al enige jaren via de jaarlijkse Regenboogvlag-ceremonie op Coming Out Day en de aanleg van een Regenboogoversteek in Berkel centrum zien dat iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid, religieuze en politieke overtuiging, in vrijheid mag leven en ruimte krijgt om zich zelf te zijn.
“Het zijn van een Regenbooggemeente biedt een extra stimulans die inwoners en maatschappelijke organisaties kan helpen om initiatieven te nemen die in het teken staan van de versterking van de positie van LHBTI’s in onze gemeente. Ik ben heel blij dat ook de gemeente Lansingerland deze stap nu heeft gezet”, aldus PvdA-fractievoorzitter Petra Verhoef.