dinsdag 14 juli 2020 | week 29
Home » fbpost » Lansingerland krijgt burgermeetnet voor fijnstof
 Deze units voor het meten van fijnstof worden gebruikt.

Lansingerland krijgt burgermeetnet voor fijnstof

Lansingerland krijgt burgermeetnet voor fijnstof

Lansingerland – De provincie Zuid-Holland heeft tien ‘plug and play’ meetunits aangeboden die fijnstof kunnen meten. Het project krijgt een looptijd van een jaar en is onderdeel van een samenwerking tussen de provincie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en wordt begeleid door DCMR Milieudienst Rijnmond.

Freek J. Zijlstra

Dat Lansingerland mee mag doen aan dit project is een direct resultaat van de grote belangstelling hiervoor tijdens de informatiebijeenkomst over burgermeetnetten van 22 november vorig jaar. Hillegersberg-Schiebroek heeft al enige tijd een burgermeetnet. Resultaten van negen meetpunten in dat woongebied werden vorig jaar getoond, waarop duidelijke piekdagen met veel fijnstof en uitschieters op verkeersknooppunten te zien waren.
Initiatiefnemers van die bijeenkomst waren de D66-fractie en Stichting Lansingerland Samen Duurzaam. D66-fractievoorzitter Ineke den Heijer en Sandy Rijs – van Antwerpen van de Stichting zijn nu door de provincie benaderd om verspreid over Lansingerland tien meetunits te plaatsen bij enthousiaste en bij dit onderwerp betrokken inwoners.

Wijdvertakt meetnetwerk

De door het RIVM goedgekeurde units worden op woensdag 6 november a.s. uitgereikt, waarna een week later op initiatief van provincie Zuid-Holland bij DCMR in Schiedam een bijeenkomst plaatsvindt voor alle deelnemers van gemeenten die aan dit project meedoen.
Het luchtmeetnet van de DCMR Milieudienst Rijnmond is een aanvulling op het landelijke luchtmeetnet van het RIVM omdat dit voor het dichtbevolkte Rijnmondgebied onvoldoende informatie geeft. Het meten van de luchtkwaliteit wordt volgens DCMR gebruikt bij de beoordeling van ruimtelijke plannen, milieueffectrapportages en vergunningen. Hoe groter en fijnmaziger het netwerk, hoe betrouwbaarder de analyses over de gevolgen van risicovolle luchtverontreiniging door fijnstof als gevolg van industrie, autoverkeer en luchtvaart in het leefgebied van Lansingerland.

Meten is weten

Hoe belangrijk is het te weten wat de niveaus van luchtverontreiniging zijn? Wat zegt een overschrijding van een wettelijk vastgestelde grenswaarde? Johan de Jongste, hoogleraar Kinderlongziekten en -allergologie van het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC, zei in januari 2018 desgevraagd: “Het is net zoals met het roken van sigaretten, er is geen veilige grens, en de reactie verschilt per individu. Zo is het ook met de stapeling van stofdeeltjes in de longen. Misschien zit een kind thuis lekker bij de open haard, misschien roken de ouders, wie weet staat er in de buurt nog industrie, ligt er een doorgaande weg voor het huis, en dan is er ook nog een vliegveld. Al die factoren dragen bij. Zo wordt het populatiegeneeskunde: een kleine blootstelling leidt tot een kleine verschuiving van niets naar een beetje klachten, of een kleine gemiddelde vermindering van de longfunctie die nog niet echt merkbaar is, of van een beetje klachten naar goed waarneembare klachten. Bedenk echter wel dat, als de A16-Rotterdam er ligt en luchthaven RTHA het aantal vliegbewegingen fors heeft uitgebreid, je met cijfers van een meetnet waarschijnlijk al te laat bent om zulke ontwikkelingen nog te kunnen terugdraaien. Ik zou nú al metingen doen en laten zien dat er geen ruimte meer is voor extra luchtverontreiniging.” Dat wordt met het opzetten van dit meetnet in Lansingerland nu eindelijk werkelijkheid.