maandag 1 maart 2021 | week 09
Home » Algemeen » Lansingerland heeft breed aanbod aan scholen
Wethouder Ankie van Tatenhove is blij met het brede aanbod aan middelbare scholen in Lansingerland. Foto: Marianne Karsemeijer.

Lansingerland heeft breed aanbod aan scholen

Lansingerland heeft breed aanbod aan scholen

Bergschenhoek – De Heraut sprak met wethouder jeugd en onderwijs Ankie van Tatenhove over de ondersteuning vanuit de gemeente aan groep 8 leerlingen met betrekking tot de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Door Marianne Karsemeijer

“Ouders en kinderen oriënteren zich doorgaans zelf op wat ze willen en waar ze goed in zijn. In die zin kan de gemeente daar niet bij ondersteunen”, zegt Ankie. “Maar ik raad ouders wel altijd aan om een kind zelf te laten kiezen naar welke school ze willen. Een kind voelt heel snel aan of een sfeer hem aanspreekt. Het zou mooi zijn als iedereen een keuze mag maken die aansluit bij zijn of haar talenten. Laat een kind kiezen wat bij hem past, niet wat een ouder graag wil.”

De digitale scholenmarkt

Jaarlijks wordt er een scholenmarkt gehouden waar scholen voor het voortgezet onderwijs zich presenteren. In Lansingerland hebben we een groot aanbod aan middelbare scholen, van vwo tot vmbo en alles wat daartussen zit. Deze scholen zijn op de scholenmarkt aanwezig, maar ook scholen buiten de grenzen van Lansingerland. Dit jaar is het allemaal een beetje anders en kan de markt niet fysiek plaatsvinden, daarom is er een online alternatief gedacht: de digitale scholenmarkt. Dit is een online platform waar middelbare scholen in de regio Rotterdam, dus ook in Lansingerland, zich presenteren. De markt wordt gehouden op 28 januari van 13.00 tot 15.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur.
“Het is belangrijk om je te oriënteren op diverse scholen”, zegt Ankie. “Via open dagen, al is dat momenteel moeilijk. Ik raad leerlingen aan om ook al in groep 7 rond te gaan kijken. Ook voor ouders is dit belangrijk, zeker als het het eerste kind is dat naar het voortgezet onderwijs gaat.”
De informatie over de digitale scholenmarkt gaat ook naar de basischolen. De informatie is ook te vinden op: www.dedigitalescholenmarkt.nl.

Ondersteuning

Zoals al eerder vermeld in deze krant is sinds januari 2020 de Jeugdcoach op School (JOS) actief. Deze coach vervangt het schoolmaatschappelijk werk en de jeugd- en gezinscoaching. De werkzaamheden zijn hiermee in één functie geïntegreerd. Deze coaches zijn zowel op de basisschool als op het voortgezet onderwijs te vinden. De ervaringen zijn tot nu toe goed. De coaches zijn heel makkelijk benaderbaar door zowel leerlingen als ouders en er is een goed contact met het schoolteam. De coaches ervaren dat ze makkelijk aangesproken worden en dat is precies de bedoeling, dat leerlingen tijdig aangeven dat er iets is en het niet eerst op laten lopen tot iets groots. De JOS is een eerste aanspreekpunt. Dit kan gaan over psychisch welzijn maar ook over praktische zaken. Ze weten goed de weg in het zorglandschap en kunnen een kind als het nodig is naar de juiste instantie doorsturen. Naast de JOS zijn er ook praktijkondersteuners bij de huisartsen (POH), speciaal voor de jeugd.
Voor kinderen die wat hulp nodig hebben met leren kunnen ouders een beroep doen op een maatje van Jong Perspectief. Dit zijn vrijwilligers die leerlingen thuis helpen met hun leerwerk. Jong perspectief heeft ook een project speciaal voor leerlingen uit groep 8, met name voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dit project heet School’s cool (zie voor meer informatie de website jongperspectief.nl).

Stage

Ankie benadrukt dat de gemeente een goed contact heeft met de scholen voor het voortgezet onderwijs. “Het is belangrijk dat je elkaar weet te vinden”, zegt ze. “We hebben ook een mooi aanbod aan scholen in onze gemeente. Het bedrijfsleven krijgt steeds meer een plekje in de schoolprogramma’s waardoor deze programma’s aan actualiteit winnen. Ik hoop dat het bedrijfsleven steeds meer bereid is om stagiaires op te nemen. Dit is voor de leerlingen essentieel in hun opleiding en bovendien heeft het ook voordelen voor een bedrijf als het onderwijs aansluit op hun behoeften”. Een win-win situatie dus.